• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister Hensley Koeiman van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn staat deze week stil bij de week van veiligheid op het werk. De minister wil de geschiedenis en de huidige situatie van de veiligheidsvoorschriften op het werk onder de aandacht brengen bij de gemeenschap.

“Het is goed om even stil te staan bij de huidige situatie, doel en voordelen van veiligheid op het werk, vergezeld van enkele praktische tip”, geeft de minister aan.

Geschiedenis
In 1942 werd de eerste formele wet aangenomen door de toenmalige wetgever van de Nederlandse Antillen. De wet genaamd ‘veiligheidslandsverordening’ trad pas dertien jaar later in. Via deze weg werd de eerste arbeidsinspectie voor de Antillen en Curaçao ingeleid. In 1958 is de wet van 1942 vernieuwd in de zin dat alle bedrijven en plekken waar arbeid wordt verricht, vallen onder de veiligheidsvoorschriften op het werk.

Huidige wetgeving
In onze huidige wetgeving rond arbeidsveiligheid is hoofdzakelijk de onderneming of werkgever verantwoordelijk voor het activeren en garanderen van de veiligheid gedurende het werk. De werknemer heeft de verplichting om de veiligheidsvoorschriften op te volgen en zich te gedragen zoals van een werknemer wordt verwacht. De minister van Arbeid en Welzijn heeft via de arbeidsinspectie als taak scholing, bewustmaking, controle en indien nodig vervolging op de werkvloer te bewerkstelligen.

Hoge veiligheidsgraad
“Hoe hoger de veiligheidgraad, des te minder ongelukken en ziekten verband houdend met het werk geregistreerd worden. Een onderneming met een hoge graad van veiligheid zal daardoor geld, tijd en andere resources besparen”, vertelt Koeiman. Tips die de minister geeft zijn: “Communiceer op duidelijke wijze op werk, vooral als het gaat om risicosituaties.”, “Houdt je werkplek, gereedschap en instrumenten schoon en geordend”, en “Plan eerst je taken voordat je begint met uitvoering: een goede planning is het halve werk!”

Voordelen
“Als je alle voordelen van veiligheid op het werk van uit het oogpunt van de ondernemer bekijkt, kom je tot de conclusie dat arbeidsveiligheid van groot belang voor de vooruitgang en ontwikkeling van onze gehele gemeenschap is”, benadrukt Koeiman. “Het is goed om de tips in overweging te nemen aangezien ‘practice makes perfect’. Een goede week van veiligheid op de werkvloer”, aldus minister Hensley Koeiman.

www.versgeperst.com