• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De voorzitter van SMOC, Peter van Leeuwen, was samen met zijn advocaat, Sandra in ‘t Veld, te gast op het Gouverneurspaleis tijdens een buffetdiner ter ere van de koningin. SMOC heeft daar de Isla problematiek onder de aandacht van het Koninklijk bezoek gebracht.

Het Koninklijk bezoek is gedurende de avond in gesprek gegaan met verschillende vertegenwoordigers over diverse maatschappelijke thema’s.

Dossier
Van Leeuwen: “Het was bijzonder en een grote eer om een gesprek met de koningin, de kroonprins en prinses Máxima te kunnen voeren. Zij kwamen afwisselend aan onze tafel staan. Wij hebben uitgebreid onze visie op de problematiek kunnen geven en het was verheugend te zien dat zij grote aandacht voor onze visie hadden. Wij hebben een dossier meegegeven waarin de kern van de door ons verzamelde feiten is weergegeven middels cijfers en foto’s.”

Boodschap
De belangrijkste boodschap van SMOC aan het Koninklijk bezoek was dat het Isla probleem niet als autonoom probleem van Curaçao gezien mag worden, iets dat minister Piet Hein Donner evenals zijn voorgangers namens Nederland stelt. Ten onrechte meent SMOC. “Het is Koninkrijksaangelegenheid. Curaçao staat op de derde plaats van de wereld wat betreft de uitstoot van kooldioxide (CO2) per capita (per hoofd van de bevolking).”

Milieudienst
Ook de premier Gerrit Schotte deelde het gesprek toen prins Willem Alexander aan de milieutafel verscheen. “Schotte bevestigde naar duurzaamheid te streven en de Isla problematiek te willen aanpakken en daarover ‘als eerste’ in gesprek te zijn met de PdVSA. Hij erkende wel in het bijzijn van de prins dat de milieudienst in feite niet bestaat.” Van Leeuwen heeft Schotte opnieuw de diensten van SMOC aangeboden en een gesprek aangevraagd.

Visie
Tot slot heeft SMOC de Koninklijke leden erop gewezen dat SMOC geen sluiting nastreeft, maar wel belang hecht aan een uitgewerkte visie op de toekomst. “Het mag niet zo zijn dat de lease met PdVSA verlengd wordt of de raffinaderij verkocht, voor die visie er is. Wij hebben dit standpunt ook al eerder aan minister Donner kenbaar gemaakt.” Die visie had er overigens al moeten zijn, zo is eerder dit jaar door Schotte met Donner afgesproken.

Bijzonder
Van Leeuwen: “Wij zien de afgelopen avond als een kroon op ons werk en Sandra en ik kijken met een goed gevoel terug op deze bijzondere ontmoeting.”

18 reacties op “SMOC in gesprek met koningin”

 1. Ik weet niet waar sommigen de flauwekul vandaan halen dat het in de tijd van de Shell net zo erg stonk als nu met de PDVSA. Mijn persoonlijke meet instrument, genaamd neus, geeft aan dat dit absolute lariekoek is. Maar ik ben het eens met anderen, niet in de achteruitkijkspiegel kijken en de PDVSA net zulke schone lucht laten fabriceren als men in Pernis in R’dam doet.Verder een hele dikke pluim voor Peter van Leeuwen en meer recent aan Jora de Jong.

 2. Bobo, ik heb zelfs mijn steentje bijgedragen aan IRUP.
  En ik werk er regelmatig, dus maak me niets wijs en ook anderen niet.
  In de Shell tijd waren de milieu eisen overigens heel anders, vooral vanwege onwetendheid, maar nu weten we meer en zou er meer aan gedaan moeten worden door Isla.

 3. @ Amice.

  Ik denk niet dat het een noodzaak is om tevertellen waar ik woon.
  De noodzaak voor een beter milue is weldegelijk iets dat de aandacht heeft binnen het bedrijf.
  En ik kan het alleen als positief zien dat hier daadwerkelijk al twee jaar aan is gewerkt en de volgende fase binnen korte tijd kan worden afgesloten als de onderhandelingen goed verlopen. Het betreft een enorme upgrading die ook twee jaar in beslag zal nemen voor alles klaar is alleen doet niemand zo’n investering voor vijf jaar gezien huidige kontrakt dat in 2019 afloopt.
  Nogmaals het bedrijf is van het eilandgebied. Het is aan hun of zij verder willen met de PDVSA en de fabriek. De ISLA heeft haar werk gedaan om een moderne fabriek te worden waar de PDVSA ook oor voor heeft en het geld met de wetenschap dat de olie voor de komende 75 jaar een grote rol zal blijven spelen in de wereld.
  Ik wil niet terug kijken in de geschiedenis, maar er is nooit iets aan de SHELL opgelegd die wel geheel eigenaar was van het bedrijf en er werden wel doodleuk allemaal woonhuizen onder de rook gebouwd. Terwijl dit gebied voorbestemd was voor industrie.
  Er ligt nu tenminste een visie en een wil op tafel.
  En of ik afhankelijk ben van de ISLA , nee !!! Er zijn meerdere plaatsen op de wereld waar werk te vinden is.
  Of het eiland zonder de baten van de ISLA op dezelfde levens standaard verder kan is naar mijn mening een interessantere vraag. Dit moet niet worden onderschat.
  Het spinoff effect is doorslaggevend voor datgene wat het eiland zich nu kan permitteren.

 4. @ Beer.

  Dan bent U slecht op de hoogte wat de IRUP inhield.
  Als U mij niet wil geloven, zou ik zeggen een afspraak te maken met de ISLA om geheel hierover ingelicht te worden.
  Ook refeneria Korsow kan U een heel eind helpen. Want ook zij hebben geïnvesteerd in het milue in die tijd zoals het huurcontract ook voorschrijft.
  Ik ben hier niet om welletjes en nietjes uit te vechten.
  Slechts om meer balans in het geheel te scheppen met feiten!

 5. @Bobo “Inplaats om echt iets te willen doen waar iedereen wat aan heeft. Zowel de mensen die jammer genoeg onder de rook moeten leven, het eiland dat de baten van dit bedrijf heel goed kan gebruiken. En de werknemers die er op een eerlijke manier hun brood verdienen”

  Het is geen eerlijke manier om je brood te verdienen waarbij een groot aantal landgenoten dagelijks wordt vergiftigd. Waarom duurt die situatie nog steeds voort? Of is er volgens dat kader personeel dat uit 98 procent Antilianen bestaat en een visie heeft geen urgent probleem?

 6. Bobo. Smoc eist dat de regering het handhaven van de hindervergunning door isla uitvoert. Niet isla sluiten.

 7. Tja Bobo, IRUP had geen milieudoelstellingen……..
  Was alleen maar een technische upgrade.
  Wel volledig blijven he!!!!

 8. He Bobo ben je daar weer, je had helaas vorige week niet meer geantwoord op mijn vraag bij het artikel “SMOC wil niet verder met rechter”, om wat meer openheid te geven over je eigen positie in dit verhaal?

  > @Bobo “Als de tijd daar is zult ook U horen en zien wat er allemaal al gedaan is en nu op tafel ligt. En in de komende jaren zal worden uitgevoerd.” – Geen woorden maar daden alsjeblieft. Waar woon jij eigenlijk Bobo? Want ik woon benedenwinds van de Isla en ik proef en ruik elke dag hoe Isla werkt aan het milieu. Ik heb het vermoeden dat er een verband is tussen jouw wantrouwen voor Van en Leeuwen en je eigen financiele afhankelijkheid van de Isla, of niet?

 9. Het zal deze dagen wel goed gesteld zijn met de echo van de heer P.v.L
  Vorige week nog een rechter proberen te wreken die notabene lid is van de raad van State. En deze week de eer hebben dat de koningin, prins, prinses en minister president voortdurend naar zijn tafel kwamen.
  Opnieuw met halve waarheden. Zo heeft de ISLA geen visie en kan in de Amigoe worden gelezen dat de PDVSA nog nooit geïnvesteerd heeft in de fabriek.
  De waarheid is dat in de afgelopen 26 jaar er voor 2.7 miljard is geïnvesteerd alleen het IRUP project heeft al 700 miljoen gekost en hiermee zijn de milieu omstandigheden met 30 procent verbeterd tenopzichte van het toenmalige SHELL.
  Men moet niet vergeten dat de fabriek van het eilandgebied is. En de PDVSA dus niet geheel aansprakelijk gesteld kan worden.
  Over de toekomst is de ISLA al meer dan twee jaar bezig met een groot project. Die zowel het milieu verder zal ontlasten en tevens de produkten een veel lager zwavel gehalte zal geven, naar Europese en Amerikaanse maatstaven.
  De heer P.v.L doet alsof hij alles weet ook binnen de ISLA en PDVSA en roept dingen die de pro en contra’s alleen maar verder uit elkaar drijven. Inplaats om echt iets te willen doen waar iedereen wat aan heeft. Zowel de mensen die jammer genoeg onder de rook moeten leven, het eiland dat de baten van dit bedrijf heel goed kan gebruiken. En de werknemers die er op een eerlijke manier hun brood verdienen net als alle contraktors.
  Dat dit om een meer jaren plan is logisch gezien de grote van het huidige project.
  Nog nimmer heeft de SMOC ook maar iets positiefs gemeld over de ISLA een bedrijf dat trots kan zijn op al het kader personeel dat uit 98 procent Antilianen bestaat en weldegelijk een visie heeft.
  Die veel verder reikt dan die van de SMOC.
  Time will tell.

 10. Een van de meest geliefde instrumenten op dit eiland blijkt de achteruitkijkspiegel te zijn !
  Ik vind dat de toekomst veel belangrijker is.

 11. Randy.
  Dat shell net zo erg, of zelfs erger is dan isla maakt het probleem van isla niet minder erg. Waar was jij die tijd van shell. Heb jij er wat aan gedaan toen? Toen de shell, net zoals die isla nu, alle kinderen en alle mensen in die wijken pabou van de refeneria, al onze mede curacaoenaars, vergiftigden. Waar was jij. Wees blij dat deze meneer er nu iets er tegen doet.

 12. Een vraag aan dhr: Peter van Leeuwen,waar was je vanaf de tijd van Shell en de laaste 16 jaren waarschijnlijk niet op Curacao.die tijd van Shell was dezelfde problem niet als nu.

 13. Wat Schotte zegt klopt: de Milieudienst bestaat niet meer, die is opgegaan in een afdeling Milieu en Natuur Beheer in het Ministerie van GMN. Al vele maanden is dit het geval. Zonder een directeur/afdelingshoofd overigens. Vacature moet ergens gepubliceerd zijn. Dus als jullie belangstelling hebben……..

 14. Beste J.
  Volgens mij gaat het niet zo goed met jou.
  Hoe haal je het in jouw hoofd om te zeggen dat deze man dit uit eigenbelang doet.
  Ongelofelijk. De manier waarop deze man het gevecht aangaat tegen de isla en de regering die haar eigen wetten en regels niet handhaaft ontstijgt het eigenbelang ver maar dan ook heel ver te boven.
  Het beste, J.

 15. Voor van Leeuwen gaat het puur om eigen belang…
  De waarde van zijn huis daalt doordat hij op Boca woont, en vaak last heeft van de ISLA uitstoot.
  Hiervoor heeft hij het al meegemaakt toen hij in de buurt van Piscadera woonde…
  Milieudienst bestaat wel, maar kan echter haar taken niet uitvoeren wegens mankracht (wat weer te maken heeft met de plaatsing en aanbod van ambtenaren)

 16. @Makayu: beter laat dan nooit..

 17. Hoi Makayu,

  Nee dat zal vast niet, hij zal vast een wijzende vinger naar de vorige regering pinnen die de miljeudienst de nek om heeft gedraait / niet onderhouden / niet opgericht heeft.

  Daar zijn ze toch zo goed in, om alles wat niet goed is te verweizen naar de vorige regering.

 18. citaat:
  “Schotte bevestigde naar duurzaamheid te streven en de Isla problematiek te willen aanpakken en daarover ‘als eerste’ in gesprek te zijn met de PdVSA. Hij erkende wel in het bijzijn van de prins dat de milieudienst in feite niet bestaat.”

  Gaat Schotte nu één voor één zijn missers/leugens opbiechten????