• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Na de oproep van Clift Christiaan aan bezorgde burgers om een email te sturen aan de Nederlandse vertegenwoordiging in Willemstad, bevestigt de vertegenwoordiging dat zij meer dan 400 mails heeft gehad. Burgers werden opgeroepen aan Nederland te vragen om in te grijpen op Curaçao.

De mail werd vorige week verspreid door Christiaan. Hij vindt dat de huidige Curaçaose regering niet meer geloofwaardig is en dat dit alleen hersteld kan worden door het instellen van een onafhankelijk commissie.

25 reacties op “Ruim 400 mails naar vertegenwoordiging”

 1. Mijnheer Willems: ‘de relevante scherp commerciële doelgerichtheid van Schotte’?

  Laat me niet lachen, voor zijn eigen portemonnee ja! Heeft u het uitgelekte memo van de veiligheidsdienst niet gelezen? Alleen zijn privesituatie al: verzekeringsfraude plegen, getrouwd zijn en je vrouw bedriegen met een reeks prostituees. Mijnheer Willems, als ik thuis al niet integer ben, kun je dan van mij verwachten dat ik het wel ben als ik een land bestuur?

  Mijnheer Willems, u maakt op mij een intellligente indruk maar uw relatie met profiteur Stella van Rijn en uw woorden bewijzen helaas het tegendeel.

 2. Weet u, meneer Willems waar het misgaat met Schotte?
  En met heel Curacao?
  Er zou geinvesteerd moeten worden in perspectief voor de bevolking, de mensen moeten kansen krijgen om zicht te ontwikkelen. Dat houd in dat er voor kinderen betere scholing moet komen, er moet aan discipline gewerkt worden bij ouders om kinderen juiste normen mee te geven. Er moet een goede en gezonde werksituatie op Curacao zijn/blijven/komen. Dat laatste doe je niet door angst te zaaien bij alle bedrijven. Overheidsdiensten moeten functioneren, dus DOW moet rooien in orde brengen, aan overheidsloketten moet je fatsoenlijk geholpen worden. Dat is een voorbeeldje van zaken die we dus missen hier en waar Schotte cs. zich mee bezig moeten houden. Zo’n reislustig gedrag werkt dan erg op onze afkeerspieren. Alleen al weer die trip naar Parijs…… Er waren van die mooie/loze beloftes tijdens de verkiezingstrijd, gelukkig zijn velen met mij er niet ingetrapt en van de anderen krijgen er inmiddels veel spijt.
  Droomt u maar lekker verder daar ver van de werkelijkheid. Gelukkig is de omslag elke dag een dag dichtebij.

 3. Geachte Heer Ben Donkers,

  De Heer Schotte en zijn partij staan U niet aan, uw volste recht, maar waarom haalt U andere privé aangelegenheid als Mw.Stella van Rijn erbij? Wat U doet is niet alleen strijdig met de meest elementaire rechten van vrijheid en goed fatsoen. Ik ken Mw. van Rijn niet en ik hou mij noch van dichtbij noch van ver bezig met privé zaken van anderen. Nog nooit ambtenaar geweest! Wat zorgvuldigheid zal bij U wel passen, indien U Schotte kenmerkt als incapabel, onbetrouwbaar en veroordeeld. Deze man, ondanks uw wispelturigheid begint in de politieke wereld erkend te worden, niet door Ben Donkers en de zijne, maar door groot machten. Jullie ongezonde wispelturige apathie voor de man en zijn partij, lijkt onverzadigbaar en onberekenbaar te zijn, die jullie allemaal leidt tot fantasieloze stellingen. Het doet het buitenland denken aan geringschatting, meerbuigende onwelwillendheid en de behoefte om te bevoogden en onderwerpen. Dit zal alleen maar kunnen leiden tot meer verdeeldheid en tot uiteenvallen.
  Mij werd nooit of nimmer iets in welk vorm dan ook toegeschoven uit Curaçao. Indien U het wil weten, ik ambiëer niets van het Eiland, totaal niets, maar ben wel deel van Otrobanda waar mijn navelstreng begraven ligt! In tegenstelling wat U tracht te suggereren, gaat periodiek een deel van mijn inkomen naar het Eiland! Mag dit uw inbeelding corrigeren?
  Mijn objectiviteit, speelt mij absoluut geen parten. Al die aantijgende sneer aan het adres van Schotte en de regering is voor mij absoluut niet overtuigend en gebaseerd op niets werkelijk concreet aantastbaar, die een verstandig beeldvorming zal kunnen aanspreken. Dat jullie iets hebben tegen de man, is omdat zijn aanpak nieuw is in de politieke geschiedenis van het Eiland, waarvoor jullie jammergenoeg volstrekt blind voor zijn. Hij en zijn groep, vatten het geheel op als zuiver commercieel in de verwachting van ook berekende zuiver commerciële resultaten, hetgeen de Curaçaose traditionele politiek nooit gekend heeft. Commercieel denken is zeer recht doelgericht op resultaten en laat geen ruimte voor samenspannen en onder elkaar samendelen, want dit zal dan het verwachte resultaat ondermijnen. Het is onbewust continue streven naar perfectie en sterk beïnvloed door opgedane ervaring. Een Universiteit kan zo’n natuurlijke aanleg vorm geven, maar niet creëren en als vorming meegeven!
  Curaçao kent zijn ziekelijke kift, dodelijke jaloezie, afgunst, broodnijd, en egoïsme, allen te emotioneel ingesteld, om de relevante scherp commerciële doelgerichtheid van Schotte en zijn regering de das om te doen. Wie meegaat, al is het zeer voorzichtig, gaat mee. En wie uit de boot valt moet zwemmen of verzuipen. Het lijkt, dat de karavaan, ondanks alle donkere wolken, zijn koers gestadig en ongeschokt voortzet.
  Mocht een beleid vals, suspect en oneerlijk zijn, dan zal het een zeer kortstondig bestaan beschoren zijn door wankelende benen. Maar indien andersom, dan overleeft het elke heftige aanval en duurt wetmatig het langst steviger in de zadel.
  Oprechte eerlijkheid, al is het politiek, is een ondoordringbaar pantser, hoe heftiger de aanvallen, des te solider de schilddekking.

 4. R. Willems, bent u misschien een broer van Stella van Rijn? Het lijkt er wel op want u beiden toont 2 duidelijke overeenkomsten, namelijk dat u beiden redelijk intelligent bent (dat lees ik wel in uw woorden) maar ook kritiekloos achter een regering (en dan met name Schotte) aanloopt waarvan iemand met de intelligentie van totolika al ziet dat ze incapabel en onbetrouwbaar zijn. En mocht u daar toch nog aan twijfelt, ga eens na waarvoor deze regering veroordeeld is en welke opleidingen zij gevolgd hebben.
  Mijnheer Willems, hoeveel krijgt u maandelijks van deze regering toegeschoven? U bent toch ambtenaar neem ik aan?

 5. Lionfish,

  Die kaatst moet de bal ook verwachten, weet wat je zegt en waarover!
  Je zal niet alleen moe worden van jouw eigen instelling en geweten, maar ook van jouw voetstuk als een baksteen naar beneden storten. Meestal begint zo’n aftakeling met vermoeidheid!Je praat van nu van mix-cultuur en volkeren die met elkaar het moeten doen, m.a.w. je ontkent nu de Nederlandse supermatie! Zonder intimiderende mensen zou jij nooit tot die bezinning komen namelijk:evenwaardige mix van culturen!
  Nederlandse dominante neten op het Eiland vormen niet alleen een probleem voor
  hervormingen maar houden elke vooruitgang tegen, zij met integriteit of Siciliaanse maffia laster.
  Ik zal schreeuwen uit volle borst en blijf schreeuwen, omdat werkelijke maffia zijn diegene
  die gifgas aan Saddam Hussein hadden verkocht om de Koerden uit te roeien. Of ben jij van mening dat het Wiels was geweest die Saron, mosterd en tabun en VX gas aan Irak had verkocht. Om meer over werkelijke actieve maffia te weten, moet je bij de Nederlandse handelaren zijn. Zeg niet, dat jij niets van afweet. Weet wat je zegt en steek jouw hand in eigen boezem. Wordt nog vermoeider totdat jij van je voetstuk tuimelt.

 6. @willems. Ik wordt erg moe van jou. Accepteer nu eens dat curacao een mix van culturen en volkeren is die het met elkaar moeten doen. De club mensen die net als jij en de intimiderende maffia regering hier als zombies achter roepkoekoek en straatschoffie Wiels aanloopt heeft duidelijk niet begrepen dat ze zelf de kern van het probleem zijn. Gelukkig is de meerderheid van de bevolking van curacao wel Intelligent en absoluut tegen onafhankelijkeid, hoe hard domme mensen als jij ook schreeuwen. Ik heb Lucassen overigens nog nooit over bodybags gehoord.

 7. Lionfish,
  Inderdaad, laat ik mij openlijk horen, hoe ik denk. Blijf wel bij de zaak, je probeert hier de zaak om te draaien alsof ik op een voetstuk sta om de boel onder druk te zetten en te controleren! Zeer leep van jou!
  Ik had het over de onterechte lasterlijke aantijgingen van Lucassen en jij hebt het over onverdraagzaamheid. Wil je hiermede zeggen, dat de vuile smoelwerk van Lucassen verdraagd zal moeten worden? Ik zal het met jou te doen hebben, zei jij. Moet ik jou dan vrezen Lion…fish? Vergeet het maar Lion. Zolang de mens bang is van de leeuw, is de leeuw machtig, wanneer de mens niet meer schrikt en tegenmaatregelen treft, dan is de leeuw maar een poesje! Aan de toekomst werken, zei jij? En jij zegt niets over Lucassen, noch over het langdurig blijven hakken met de botte bijl over intregriteit van Ministers, een kunstmatige verdrukking! Jou wijze van werken aan de toekomst is verdacht!
  Zet maar eerst je lionfish-brilletje maar af en kijk objectief naar alle kant uit, voordat jij iets zegt.

  WaargaatDitEilandNaarToe,

  Jij zegt het zelf, “naar de feiten kijken en nadenken”. Kom dan maar op met jouw concrete
  bewijzen van corruptie die op feiten berusten, uitbundig verkwisting van gemeenschaps gelden etc etc.
  Je denkt dat allemaal, omdat deze regering je niet aanstaat. Of het waar is of niet je zegt maar wat, in de hoop, dat je de regering treft. Zie jij het zelf nog niet in? Dezelfde paranoïde ziekte als Lucassen? Het is gewoon eerder dom dan objectief!

  Allerbeste Gerrit,

  Het gaat niet om de integriteit zei je? Je bent uit de koers geraakt, lijkt mij!
  Het leven gaat, zoals het gaat, al wens jij het allerbeste ervan te maken!. Indien jij het toch wil weten; ik ga daar waar ik welkom ben! Uitgelekte Memo? Eén van de zoveelste roemloze trucjes zonder inhoud. Indien jij verstandig wil zijn, produceer jij zelf meer dan Meno’s om te speculeren of jij je zin zal krijgen! Schoolkinderachtig! Hoe weet jij nu weer dat de Minister zal kunnen gaan rentenieren? Wat dit betreft, dezelfde psychopate paranoïde verschijnsel als bij Lucassen, die het beter doet dan jij!
  Kijk, Gerrit, laten wij oprecht zijn, indien jij mij met concreet (niet met ongegrond praatjes)
  kan overtuigen van kwaadwilligheden van deze regering, die schadelijk zijn voor land en volk, sta ik direct aan jouw kant, anders ben ik absoluut tegen jouw en ook van alle anderen loze opvattingen! Geen enkele regering zal het gemakkelijk hebben veranderingen te brengen, behalve zij die het gemeen hebben met de soort van Alli Baba, inzake de overheidsbedrijven, waarbij vele onrechtmatig aan de bak kwamen en nu op sabotage erop uit zijn omdat de bak uitgedroogd is!
  Deze regering komt van ver, probeert verandering te brengen dan andere regeringen en dat brengt tegenwerking met zich mee. Economie komt niet alleen van een regering, maar ook van de rest. En als deze rest niet meewerkt voor duizend en één motieven, dan is het onjuist te concluderen, dat de regering fout is!
  Het gaat niet om onbenullig detail, dat je telkens aanzwengelt, maar om het geheel. Er is vooruitgang, wanneer er bereidwilligheid is tot samenwerking. Komt men van bovenaf aandragen met allerlei kunstmatige verborgen verdrukkingen dan wordt het moeilijk. Het ligt dan aan Curaçao zelf op welke wijze het land deze moderne verdrukking van zich zou willen afschudden. Praten en verstandig overwegen, wat meer dan 3oo jaar oud is, zijn opties. Maar geheel het zootje op afstand zetten, wat de gevolgen ook mogen zijn met armoede, zijn ook opties! Men beseft te weinig, dat de verhoudingen van vroeger niet dezelfde zijn als nu. Op een voetstuk blijven staan en de benen stijfhouden, kunnen wel vroeger passen bij de onderdanigheid, maar thans eist de tijd, van het voetstuk afkomen richting gelijkwaardigheid! Een probleem op het Eiland, niet van de Nederlanders en zijn sympathisanten, maar van land en volk zelf: eerst met vriendschap proberen, werkt het niet dan anders, met evenveel vriendschap en liefde! Iets dient wel te gebeuren!
  Gerrit, laat ik het duidelijk stellen, anders ga jij er vanuit, dat ik anti-Nederland bent. Het Eiland wil Nederland, ondanks alles, als vriend behouden. NIet alleen Nederland, heel de wereld, immers wij zijn maar een Eilandje! Echter als Nederland zelf, almaar met de botte bijl blijft hakken en heel vaag en arglistig met oplossen van problemen komt opdagen,(Rosenmöller over de directeur van de Centrale Bank) dan is het weer integriteit dan een corrupte bende , zelfs Siciliaanse maffia etc…dan kan jij mij ook niet kwalijk nemen indien er heel bot gereageerd wordt, vooral wanneer er een Lucassen met een vuile smoekwerk opstaat, om te spreken in naam van vele Nederlanders. De Nederlanders zelf zullen aarzelen om tegen Lucassen in te gaan, omdat het niet hun belang is . De huidige verhoudingen laten niet toe, gekaak op het hoofd van Curaçao, zoals Lucassen pretendeert! Dit wijst erop, dat er ergens in de verhoudingen iets ongehoord verloopt. Curaçao is een zeer jong land, frêle, teer en kwetsbaar en moet het doen met de Constancias die er zijn. Zij kunnen niet meer dan hun best doen voor wat zij waard zijn! De weerstand, bij welke regering dan ook, zal groot zijn bij ieder verandering, zowel moreel als materieel. Het zal niet uitzonderlijk zijn, dat het Eiland zijn hoofd te pletter zal stoten, alleen maar om het mentaliteit probleem van arrogantie, de benen stijf blijven houden op het voetstuk, op te lossen. In 75/76 lagen de verhoudingen anders dan nu. Het verschil moet heel opvallend zijn, het Eiland evolueert ook in het denken, maar Nederland ligt op zijn ankers, op zijn voetstuk, onbeweeglijk! En dit verergert de relaties.
  Ten slotte, beste Gerrit, Laat mij nu jou recht in de ogen kijken en vragen: Geloof jij, ondanks onze uiteenlopende denkwijze, dat wij toch zonder enige vooringenomenheid
  samen dit Eiland zouden kunnen omvormen tot een plek, waar iedereen zijn mening en waardigheid en onwaardigheid mag hebben en dat wij gezamenlijk vredig naast elkaar kunnen leven, zonder vooringenomenheden, arrogantie, de benen stijf blijven houden op een voetstuk of onopvallend spaken in het wiel steken. Denk jij dat dit soort leven mogelijk is op dit Eiland? Mijn mening is, indien mogelijk, maar niet meer voor onze generatie!

 8. R. Willems: Gaat niet om integriteit? wanneer kom je weer naar Curacao? uitgelekte memo niet gelezen? De huidige Ministers maken zich niet druk om hen integriteit omdat het de waarheid is + dat ze al kunnen rentenieren waardoor hen toekomst is veilig gesteld.

  Kan niet snappen dat jij als intelligent persoon deze regering blijft steunen. Kan je dat een keer duidelijk uitleggen. Ga is een keer praten met de grote aannemers, die moeten hen personeel ontslaan. Huizenmarkt is hier nog stabiel (prijzen dalen nog niet) maar wordt bijna niks meer verkocht. Investeerders willen pas weer komen als er vertrouwen is in de regering. Kan jij me aub uitleggen wat deze regering voor de bevolking in goede zin gedaan heeft. Ligt het allemaal aan de vakbonden, die ook nog genegeerd worden door de Ministers door zomaar hen wil op te leggen. Wilsoe lijkt me een goede persoon maar door 40cent extra te geven voor avondwerk (politieagenten) lijkt me dat hij toch verkeerde adviseurs heeft. De regering zaait hiermee veel onrust dat is te voorkomen door allereerst in gesprek te gaan met de vakbonden of OR.

  Ga nu niet Nederland erbij halen of die eikel van Lucassen! Wij hebben hier op Korsou een probleem die jij niet wilt inzien. Nederland wilde al 1975- 76 van de Antillen af maar dat wilde de eilanden gelukkig niet. De huidige politieke partijen moeten hen Ministers vervangen om de rust terug te krijgen! Kan je aan Minister Constancia vragen hoeveel personeel ze al heeft aangenomen uit haar vissersdorp?

 9. @willems. Je laat je steeds beter kennen… Realiseer je je wel dat je net als alle andere huidige bewoners van dit eiland, dus incl. De nederlanders, indiers, chinezen, haitianen etc hier alleen maar te gast bent. Tenzij je een awaka bent Heb je net als al die andere gasten hier werkelijk geen enkel recht van spreken om ons mooi eiland voor jezelf te claimen. Je zal het toch echt ook met mij moeten doen. Je gevaarlijke onverdraagzaamheid helpt ons niet om samen aan de toekomst te werken.

 10. Dat er lezers kunnen zijn die voorkeur hebben voor corruptie, uitbuiting van het volk, verkwisting van gemeenschapsgeld etc etc. Hoe dom kun je zijn. En dan je emotioneel laten meeslepen met praatjes over koloniale makamba’s, corruptie door de PAR etc etc Hoe dom kun je zijn.Gewoon naar de feiten kijken en zelf nadenken. Tenzij je inderdaad heel erg dom bent, want dan kun je niet nadenken.

 11. Lionfish,
  Je hebt nog het geluk, geen kennis te hebben gemaakt met de harpoen! Typisch voor jullie mentaliteit, klaar staan om met de vingers te wijzen naar wat geschreven wordt om daaruit conclusies te trekken! Maar jij vergeet Lucassen. Wat verwacht jij dan na zo’n grote smoel van Lucassen: een kus op je wang of op jouw voorhoofd? Vergeet het maar, op zijn minst gelijke munt of desnoods de volle laag! Je bent niet beter dan Lucassen! Jank maar, en let wel goed op als “Lionfish”, die veroordeeld werd tot de harpoen, voordat jij alle koralen opvreet!

 12. @Willems, wat is er arrogant en koloniaal aan? Nederland wil juist Curacao kwijt! Wordt lekker onafhankelijk! liever vandaag dan morgen! Jullie willen juist niet onafhankelijk worden! dus kiezen zelf voor deze koloniale constructie! of willen jullie alleen maar geld vangen en dan geen kritiek horen?

 13. Josh,
  Het volk van Curaçao, allicht met uitzonderingen, is de onderworpenen uit het kolonialisme, dat nog steeds vecht voor erkenning en gelijkwaardigheid!
  Beweer je dan dat Nederland zich wel aan afspraken houdt? Vraag het maar aan het kabinet Römer ten tijde van Staatssecretaris De Vries! Josh beter beslagen ten ijs komen!
  Welke keuze heeft het land dan uit mogelijke armoede, zelfstandig op te bouwen los van onderdrukkende arrogante mentaliteiten. Wanneer er een regering moeizaam opbouwt aan vooruitgang, is het niet zo dat anderen(onderdrukkers) afkomen met aantijgingen betreffende integriteit (terwijl zij zelf het niet zijn)of anders met Caribisch Sicilië en schrikbewind? Wake up Josh!
  Curaçao kan arm zijn economisch, echter de schamele landbouw en veeteeld, hadden altijd voor voldoende eten gezorgd, maak je maar geen zorg. Indien mensen als Lucassen
  met een vuile smoel zich laten gelden, moeten zij een geduchtig halt toegeroepen worden en tevens moet het land zich klaarmaken om met ernstige bedoelingen aan tafel te gaan zitten met Nederland zonder poespas. Weg is weg!
  Armoede stimuleert de samenhorigheid en maakt het volk solidair en van daaruit herboort
  nieuwe krachten, sterk genoeg om de last te kunnen dragen. Dan kan proleten als Lucassen met al de zijnen in al hun vermeende grootheid en arrogantie definitief de pot op. Op!

 14. @willems. Van welke planeet ben jij afgeschopt ? Jou type weerspiegeld precies de kern van het probleem waar ons eiland mee kampt. Dat probleem kenmerkt zich vooral door mensen als jij die het eigen onvermogen om met oplossingen te komen proberen te verstoppen door hard te schreeuwen en om je heen te schoppen. Dat is voor een beetje intelligent persoon zo enorm doorzichtig. Je past precies bij de kliek van Wiels. Helaas heeft het geschop alleen maar tot gevolg dat ons mooie eiland al jaren kampt met een enorme braindrain. Als er daardoor straks alleen nog maar mensen als jij over zijn een goede gelegenheid om het eiland om te noemen tot caprilles eiland.

 15. @Willlems
  Wie is er nou onderworpen? Curacao houdt zich niet eens aan de regels die afgesproken zijn binnen het koninkrijk. Curacao, het land en de grote bedrijven, worden gerund door Curacaoenaars. Waar zitten die kolonialen dan?
  Schandalig dat mensen hun eigen land liever ten gronde zien gaan om dan iets op de puinhoop weer op te bouwen. De geschiedenis heeft bewezen dat dit nergens werkt. De gewone bevolking is altijd de klos in zo’n situatie. Waar wou je die funchi van betalen?

 16. Och, Nederlands Paspoort!! Wat er nu zal komen, komen maar! Niemand zal niets meer tegenhouden, er is een lont aangestoken niet door Curaçao, maar door Lucassen, zo kan het ook niet verder, of bent U ongevoelig voor?
  Wat verwacht U na zo’n vuile bek van Lucassen? Een voorhoofd kus, een wangkus of een tongkus?

  Allerbeste Josh,

  Wil je met jouw opmerking zeggen, dat de arrogantie vanuit het koloniale tijdperk verbeterd
  is t.a.v. de onderworpenen? Nee hoor, het variëert enkel maar en wordt eng latenter en abstracter, onopvallend en ongrijpbaar! En toch moet dit Eiland deze keer vooruit, hoe dan ook, al wordt geëindigd in nog grotere armoede met “funchi en kalmekki”! Armoede is geen schande, maar toch aangenamer dan een vuile lasterbakkes van Lucassen. Kale tuig!

 17. @ Willems. Nog niet zo heel lang geleden lukte het dhr Wiels om via de radio een woedende meute op een “Nederlands” cafe af te sturen.
  Daarbij zijn toen gewonden gevallen, waarvan een ernstig. Een geboren Curacaouwenaar.
  Maar dat geklets over kolonialisme is natuurlijk onzin. Nederland wil wel van die Curacaose boedel af en ja, daar maken ook politieke partijen natuurlijk gebruik van. Logisch toch. Vlug naar de VN en direct een referendum voor totale onafhankelijkheid. En als de bevolking van Curacao dat niet wil, kan Nederland zichzelf altijd nog onafhankelijk verklaren. Pfrobleem opgelost.

 18. @Willems
  Ik hoop dat de Einstein theorie echt niet klopt en dat je 50 jaar terug kan gaan in de tijd, want in die denkwereld zit jij nog steeds….

 19. @ Bomboklad,

  Misschien heeft het merendeel geen toegang tot internet 😉

 20. Echt waar! Er is zoveel tegen deze regering zelfs tot haat toe. Volgens ERIC Lucassen,
  met een zeer vuile smoelwerk, het Sicilië van het Caribisch gebied waar schrikbewind wordt gevoerd! Heeft iemand ter plekke deze ervaring daadwerkelijk van dichtbij meegemaakt en in staat zijn onder ede te getuigen! Volgens mij is dit allemaal politiek van Nederlandse gezinde mensen, die traditioneel vasthouden aan hun voetstuk en ziekelijke arrogantie van het been stijf blijven houden overeenkomstig een venijnige koloniale politiek. Noch in het Oosten noch in het Westen is er sprake jegens de onderworpenen, toegevingen gedaan die geleid hadden tot oprechte vriendschap. In tegendeel, in het Oosten kwamen er zelfs wapens aan te pas. In het westen is het een en al hard bijten en blazen om het voetstuk te sparen met allerlei variaties: nu is het integriteit. Een eigenschap alleen voor Goden, de H.Geest Lucassen en Brinkman, Geert Wilders en Nederland!
  Het gaat niet om integriteit of goed bestuur, het gaat om de koloniale arrogantie
  van het behouden van het voetstuk en de benen stijfhouden. Indien het nu niet om integriteit gaat, dan zal het om wat anders geweest zijn. Wat mij opvalt is betreffende de zaak Rosenmöller, er wordt geen woord gebruikt over de Directeur van de Centrale Bank, terwijl deze ook betrokken was. Ik wil objectief zijn, indien iemand met harde feiten kan komen betreffende fouten, misdaden en schrikbewind van deze regering, zal ik de eerste zijn om met hen in zee te gaan.
  Terwijl Lucassen bezig was met het formeren van een vuile smoel over Curaçao, hackte zijn partijgenoot Brinkman de site van de provincie. Een misdaad, een misdrijf vinden andere fractievoorzitters. En dit hacken van de provincie is alleen maar het topje van de ijsberg. Voor mij, zolang er geen harde feiten zijn van politieke misstappen die volk en land benadelen, doet deze regering het niet slecht. In ieder geval beter dan de vorige elite groepje alles voor hen in eigen zak en een beetje voor land en volk!

 21. Zizztala, zowaar een reactie van u waaruit nog een beetje intelligentie spreekt want deze regering moet inderdaad het bos (liever: Bon Futuro) in. Maar wat bedoel je met ‘de bevolking komt voor jullie rechten de straat op’? Heeft de bevolking niet zelf gestemd op de veroordeelde Schotte, Godett en Constansia?
  Je hebt gelijk dat een regering van wijze mannen dit eiland vooruit zou kunnen helpen. Ik zou daaraan willen toevoegen: beschaafde mannen. Triest dat ik dat moet toevoegen, maar beschaving is op Curacao ver te zoeken, en niet alleen bij de politici maar ook bij het volk.

 22. @zizztala Je lijkt het wel eens te zijn met Rosenmuller, die zei hetzelfde.. Maar het gebeurt niet.. Rosenmuller’s advies staat hier nog wel te lezen. http://www.everyoneweb.com/docarchives/
  @bomboklad Het kan ook angst zijn. Er is al een initiatief om landverraders op te zoeken…In zo’n politiek klimaat kun je beter even “low profile” blijven. Als hoofd van de veiligheidsdienst, directeur van de centrale bank of directie Aqualectra ben je je baan al niet zeker…

 23. Die 400 emails zijn allemaal van landverraders inclusief deze media.
  Geeft de huidige regering de tijd genoeg om te regeren.

  Jullie een stelletje mensen die onze taal en cultuur depreciëren.

  Jullie denken alleen maar aan jullie eigen begeren, maar jullie hart ligt niet daar bij de bevolking.

  Ik vind jullie gewoon een stelletje hypocrieten.
  Nederland heeft jaren lang mee gewerkt aan corruptie van de politieke partij PAR.
  Nu is het basta!!

 24. Wat we nodig heeft een regering van wijze mannen dat is de oplossing. Wij moet niet wachten totdat Nederland ingrijpen dat doet we zelf. De bevolking komt voor jullie rechten de straat op stuur deze regering de bos in.

 25. dat zijn er niet echt veel eigenlijk vindt het merendeels van de bevolking het wel allemaal best zo te zien no mes por