• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – “Curaçao blijkt het Sicilië van het Caribisch gebied waar het regime een waar schrikbewind voert.” Dat stelt Eric Lucassen, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Vrijheid (PVV), in de Volkskrant vandaag. Lees zijn ingezonden brief in de krant hieronder.

Jaren geleden vroeg de PVV zich al af of er sprake is van maffia binnen het Koninkrijk. Die vraag lijkt nu duidelijk beantwoord. Een minister-president die de screening van zichzelf en zijn ministers saboteert. Een minister die kritiek van de pers bestraft door te dreigen met het plaatsen van drugs in het radiostation. Aanwijzingen van grote criminele geldstromen en ongebruikelijke transacties, relaties van politici met de Italiaanse maffia en terreurgroepen in het Midden-Oosten. Curaçao blijkt het Sicilië van het Caribisch gebied waar het regime een waar schrikbewind voert.

Legertjes ambtenaren en bergen belastinggeld
De roep om ingrijpen door de Koninkrijksregering is nog nooit zo groot geweest. Het Statuut voor het Koninkrijk, waarin sinds 1954 de verhoudingen binnen het Koninkrijk zijn vastgelegd, biedt die mogelijkheid. Via een aantal artikelen die worden aangeduid als de waarborgfunctie. Daarin wordt onderlinge bijstand, maar ook de zorg voor rechtszekerheid en deugdelijk bestuur binnen het Koninkrijk geregeld.

In de visie op de waarborgfunctie die minister Donner eerder dit jaar op verzoek van de Tweede Kamer heeft opgesteld, wordt optreden in het kader van de waarborgfunctie steeds als laatste redmiddel gezien. Dit is natuurlijk onzin. Nederland gebruikt de waarborgfunctie al jaren om op te treden op de eilanden. Alleen gebeurde dit in de vorm van het sturen van legertjes ambtenaren en bergen belastinggeld.

Straatruzie
Ondanks verzoeken van de Tweede Kamer en vooral van de PVV is er niet eerder ingegrepen op de eilanden. Ingrijpen wordt gelijkgesteld met kolonialisme. Ingrijpen is een stap terug in de tijd, terug naar de dagen van de zweep en de alleenheerschappij van de Nederlandse elite. En natuurlijk wordt dit beeld niet alleen in Nederland maar ook op de eilanden zelf graag gecultiveerd. Toch lijkt het tij zich nu te keren. En dat dankzij het onhandige optreden van minister-president Schotte van Curaçao, tijdens zijn deelname aan de Rijksministerraad enkele maanden geleden.

Vanwege een oplopende straatruzie deed hij een beroep op Nederlandse assistentie om de directeur van de centrale bank van Curaçao wegens corruptie te kunnen ontslaan. Dit verzoek werd door Donner en de Rijksministerraad handig vertaald als een verzoek om bijstand en zette de deur open naar een breed onderzoek naar corruptie en machtsmisbruik, dat uiteindelijk werd uitgevoerd door de commissie Rosenmöller. Eenmaal buiten en bekomen van de schrik restte Schotte niets anders dan snel excuus aan te bieden aan zijn anti-Nederlandse coalitiegenoten. En direct alle medewerking aan een dergelijk onderzoek te weigeren. Toch kan in zekere zin gesteld worden dat de stap om in te grijpen op dat moment is genomen. Nu is het nodig om door te pakken.

Cultuur van angst
Het rapport van de commissie Rosenmöller liegt er niet om. Aanwijzingen voor corruptie, machtsmisbruik en vriendjespolitiek. Een cultuur van angst, een cultuur waarin men gedwongen wordt te zwijgen. De commissie bevestigt de PVV-nota van jaren eerder. Onder het motto ‘Doe het zelf!’ adviseert de commissie om Curaçao zelf schoon schip te laten maken. Een onmogelijke taak.

Het rapport Rosenmöller waarschuwt immers voor de invloed van politici op het O.M. en de opsporingsdiensten. Het grotendeels door Nederland opgetuigde rechtssysteem op Curaçao blijkt niet in staat te zijn een grondig onderzoek te verrichten naar de beschuldigingen van corruptie en machtsmisbruik. Treffend voorbeeld was het ontslag van het hoofd van de Veiligheidsdienst die was belast met de screening van leden van de regering. Hij werd door diezelfde regering zonder pardon ontslagen en zelfs de toegang tot zijn werkplek ontzegd.

Weinig perspectief
De visie van de regering op de toekomst van het Koninkrijk biedt voor Nederland maar weinig perspectief. Binnen de beperkingen van het Statuut is Nederland als enige niet vrij om de eigen toekomst te bepalen. Alleen de eilanden zelf kunnen ervoor kiezen om uit het Koninkrijk te stappen. Dat zullen ze niet doen zolang de huidige verhoudingen de eilanden miljarden opleveren.

Het is geen toeval dat Aruba haar voornemen tot volledige zelfstandigheid al in 1996 liet varen. Ook is het geen toeval dat Sint Maarten en Curaçao, de andere twee zogenaamd autonome landen, weigeren een visie uit te spreken over hun toekomst. Op de eilanden wordt de haat tegen Nederland aangewakkerd, spreekt men grote, holle woorden over autonomie en onafhankelijkheid. Er worden veel stemmen gewonnen door Nederland te beschuldigen van koloniale bemoeizucht. Maar de eilanden zullen zelf nooit het gouden infuus doorknippen. De miljarden blijven naar de eilanden stromen. De vrees voor de beschuldiging van kolonialisme wint het van de democratische plicht om verantwoording af te leggen over besteed belastinggeld.

Deze week zullen in Den Haag de politieke partijen tijdens de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties over elkaar heen buitelen om hun verontwaardiging uit te spreken over de toestand op Curaçao. Enkele jaren geleden werd de PVV nog van overleg uitgesloten, uit de commissie gezet, wegens het benoemen van deze problemen.

Goedkope, tijdelijke verontwaardiging

Terwijl de corrupte elites beurtelings de scepter zwaaien over de eilanden, kiezen de linkse partijen maar ook CDA en VVD voor goedkope, tijdelijke verontwaardiging. De Nederlandse verantwoordelijkheid begint en eindigt bij het blindelings overmaken van Nederlandse miljarden.

Politici die beweren dat Nederland gevangen zit in het Statuut, vergeten dat de Nederlandse politiek zelf bepaalt hoe er invulling wordt gegeven aan het Statuut. Voor de PVV is dat al jaren duidelijk: een grondig onderzoek naar corruptie en machtsmisbruik, een eind aan de miljardenstroom en de eilanden zelfstandig buiten het Koninkrijk. Dit levert ons al jaren de hoon op van degenen die in de wandelgangen beweren dat corruptie en vriendjespolitiek nu eenmaal ‘in die cultuur zit ingebakken’ en dat ‘die mensen het zonder Nederland toch nooit redden’. En dat is nu juist het ware gezicht van kolonialisme.

13 reacties op “Lucassen haalt weer uit naar Curaçao”

 1. Moet je eens horen wie nu zijn mond open trekt. Hij is zelf niet integer. Je maakt jezelf volkomen belachelijk. Iemand die een gehoorapparaat van zijn voormalige buurman heeft vernield. Iemand di in een COFFEESHOP de medewerker naar de keel vloog. Iemand die een echtpaar bedreigde hen met zoutzuur te gieten. En deze man heeft nog meer op zijn kerfstok. Hij heeft zelf een strafblad. Moeten we deze man serieus nemen?Maar ja de nederlandse regering kan niks doen. Want het kabinet steunt op deze ene zetel.

  Curacaose politici laat hun jullie niks wijs maken. De Nederlandse politici kunnen zelf hun zooi niet opruimen. En komen ze commanderen hoe anderen moeten doen. Jullie kunnen vanaf nu tot over 3 jaar over de screening blijven praten. Maar het is toch voor dovemansoren. Want ze doen er toch niks mee. De bal ligt in de schoot van de Nederlandse politici. Doe wat je moet doen. Blijkbaar blijf het alleen bij praten bij de nederlandse politici.

 2. Hoho meneer er is olieeee! Gaat niet ver weg, er is toch meer in Curacao-olie te halen. Men schat 90 procent zou voor Holland zijn en alleen maar 10 procent voor Curacao. Goed he of niet? NEDERLAND MOET ECHT BLIJVEN. STRAKS, ALS ALLE GELD OP IS BIJ DE BANKEN, EN ALLES IS GEGAAN NAAR DE GRIEKEN. HEBBEN JULLIE PVV’ ERS, TOCH EEN APPEL VOOR DE DORST NODIG. IETS ANDERS, AL DIE GOEDMOEDIGE NEDERLANDERS DIE VOOR DE PARTIJ PVV HADDEN GESTEMD, EN DIE ALLEMAAL IN DE WIJLZIJN ZATEN, ZIJN HUN BANEN NU KWIJT,… IN JULLIE POGINGEN OM DE BUITENLANDERS AAN TE PAKKEN…DIT IS LEKKER GEFAALD, OMDAT VELEN ALS VRIJWILLIGERS NOG ZIJN BLIJVEN WERKEN. WEET U, WIE OOK NOG DE DUPEN ZIJN? DAT ZIJN DE OUDEREN, DIE HADDEN HARD GEWERKT IN DIT LAND EN VANDAAG ZIEN ZE AL HUN BUURTHUIZEN DICHT GAAN. KINDEREN KOMEN OOK NIET MEER LANGS..EN GELUKKIG ZIJN DE VRIJWILLIGERS DIE NOG STEEDS HUN WERK MET LIEFDE DOEN VOOR ONS ALLEMAAL.

 3. @Yui Korsou

  Ik vind het onaardig om achter bewust een vraagteken te plaatsen.
  Uiteraard hebben we het moederland en dat is Curacao. En uiteraard staan we al jaren toe dat heel veel louche bedrijfjes/BV’tjes zich hier vestigen.

  In ieder geval blij dat u een kritiche lezer bent. Dat siert u.

 4. @Yolande de:
  Je schrijft het volgende “Het ‘moederland’ staat al jaren toe dat er zich allerlei louche BV’tjes op het eiland konden vestigen, van hoog tot laag, van links tot rechts”.
  Voor mij is het niet helemaal duidelijk wat je hier met “het Moederland” bedoelt. Als je daar Nederland mee bedoeld zit je toch echt helemaal fout, wijzelf eerst als Ned.-Antillen nu Curaçao hebben onze wetgeving zo ingesteld dat er wij louche bedrijfjes de mogelijkheid bieden hier BVtjes op te richten. Heeft helemaal niets met Nederland te maken, ta nos mes ta hasiè.
  Als je met Moederland Curaçao bedoeld hebt kan ik niet anders, dan je helemaal gelijk geven.
  De niet zo kritische lezer zou je anders bewust (?) op het verkeerde been zetten, en we hebben al zoveel mensen die continue op het verkeerde been staan, bewust of onbewust maakt niet uit ze staan op het verkeerde been.

 5. Ondanks dat Lucassen (ook wel de brievenbuspisser van Haarlem genoemd) niet een echt ‘schoon; figuur is, net zoals meesten binnen zijn partij moet ik hem gelijk geven. Maar laten we vooral niet vergeten dat Nederland natuurlijk eveneens een flinke botervloot op het hoofd heeft. Het ‘moederland’ staat al jaren toe dat er zich allerlei louche BV’tjes op het eiland konden vestigen, van hoog tot laag, van links tot rechts. Ook nu weer de website waar Nina Brink en Storm achterzitten, waaarvan eveneens de statuutjes hier zijn opgericht.
  Meten met 2 maten is gemakkelijk maar de hand in eigen boezem steken is ook een punt.
  Oftwel de spiegel misschien wel de lachspiegel.

 6. Lucassen heeft volledig gelijk, en dat zeg ik niet als PVV aanhanger want ik ben van geen enkele partij. Probleem is gewoon dat op dit eiland het je niet aan de regels houden van kinds af aan wordt aangeleerd. Het begint klein, met verkeersregels. Ik was net op straat en je houdt het niet voor mogelijk hoeveel auto’s ver boven de maximum snelheid door rood rijden, vaak als het verkeerslicht al secondenlang rood staat. Ook hebben we met zijn alleen afgesproken om niet mobiel te bellen in het verkeer maar iedereen doet het. Zelfde geld voor onverzekerd rijden. Dit is allemaal vrij makkelijk aan te pakken maar de politie doet helemaal niets. In zo’n sfeer van rechteloosheid leg je de wortels voor nieuwe Schottes, Jamaloodins en Constantias.

 7. Als “boodschapper” zal ik wel geslachtoffered worden maar daar kan ik nu even niet wakker van liggen. Ik heb het bovenstaande artikel rustig en naar ik denk goed/kritisch gelezen.
  Kan één van mijn eilandgenoten zeggen waar Lucassen liegt of niet de waarheid spreekt, wel onderbouwd graag, want aan van die loze holle kreten hebben wij niets en die zijn al genoeg ge-uit.
  Ja het doet pijn om iemand op deze manier over ons te horen spreken maar hebben wij die pijn niet over onszelf afgeroepen, laten wij de buitenwereld laten zien dat wij zelf orde op zaken kunnen stellen en een normale democratische regering kunnen kiezen.

 8. Lucassen slaat de spijker meerdere malen precies op de kop. Het wordt hoog tijd dat de calimero-regering van dit eiland inziet dat ze het eiland inmiddels heeft verscheurd en in enorme diepe ellende heeft gestort op een wijze welke vele toekomstige generaties curacaoenaars inmiddels blijvende schade heeft toegebracht. Maar dat kan deze piraten onder leiding van furhrer Wiels waarschijnlijk totaal niets schelen. Ik vind het inmiddels heel vreemd worden dat onze waarschijnlijk zeer duurbetaalde gouverneur niets doet en stilletjes in zijn fort blijft zitten terwijl hij het eiland verscheurd ziet worden. Wat is dat voor een figuur ?

 9. Klein probleempje voor NL: zij zijn namelijk niet in staat eenzijdig uit het Koninkrijk te stappen. Andere koninkrijksdelen kunnen dat onder bepallde voorwaarden (bv dat bevolking via referendum hiervoor kiest!) echter wel!

 10. Ben geen fan van de PVV en zal het nooit worden maar deze visie is geheel in overeenstemming de werkelijkheid.
  Deze man slaat de spijker geheel op de kop de eilanden en dan vooral ”enkelen” op Curacao moeten eens af van de geeigende kreten, konialisme, slavernij en onderdrukking. Very cheap die kreten.

  Dit zijn te gemakkelijke excuses om niet de eigen verantwoordelijkheden te nemen en te doen wat men moet doen, orde op zaken stellen en eens gaan regeren op de wijze zoals het hoort.
  En als men zo zeker van de zaak is dat men onafhankelijk wil zijn, wat weerhoudt deze mensen om aan de bevoling te vragen wat ZIJ willen.
  En waarom heeft men de mond vol van onafhankelijkheid, maar dan pas over 10 jaar zoals ik laatst iemand hoorde schreeuwen.

  Is men soms vergeten wat Aruba heeft gedaan toen men eindelijk zelf de touwtjes in handen konden nemen?
  Toch maar bij het Koninkrijk blijven besloot men daar en terecht, ze plukken nu ook de vruchten toch.
  Sommigen op Curacao zouden eens een babbeltje met het buureiland moeten houden dan zouden ze misschien anders piepen.

 11. Die meneer van raak en lucas van pvv. Roepen alleen maar onzin op en geven jullie slechte informatie over wat er op de eilanden gebeurd. Van all dat informatie dat zei naar voren halen komt meestal uit het nederlands antilliaanse krant .en hierop wordt hun mening op gebaseerd. En die die in het krant staan waar lucass en raak hun inforrmatie vandaan halen kloppt niet altijd met het werkelijkheid. Zo kunnen ze gewoon iederieen in het tweede kamer zetten en zich bezig laten houden met konrijksrelatie.

  En dat over die memo iderieen weet dat gwn onzin redashi is omdat wat er in de memo verwerkt wordt dat rosalia over kas di kultura bla bla maar die meneer heedft wel de rechtzaak van leeflang gewonnen en dat over hakim en jamalodin zijn gwn door om goedgekeurd en willen ze cooper de schuld gevn zonder dat zijn naam ergen s staat en nog veel dingen . Alleen omdat de oposite zijn apartheid wil behouden in de curacaose samenleving. Komen ze allemaal met rodels de ze elite groepjes curacao is veranderd het is nu van het volk en voor het volkn.

 12. Ondanks het gebruik van veel heftige uitdrukkingen, verwoordt Lucassen het beeld wat bij veel Nederlanders leeft over “De Antillen”
  En het zou zo leuk kunnen zijn. Maar ook nu weer vergeet Lucassen waar het feitelijk om gaat. Namelijk om het dagelijkse leven van de gemiddelde bewoner. Het is gewoon een schande dat situaties waarin sommige gemeenschappen verkeren , ondanks alle goede bedoelingen en veel geld, niet verbeteren. Deels ligt dat natuurlijk aan het bestuur op het eiland zelf. Deels door onbegrip vanuit Nederland. Louche politici ruien de bewonder op om de toestand zo gespannen mogelijk te houden. Dat alles om eigen gewin. Maar er komt een dag dat men het in Nederland beu is. Dan zal Nederland uit het Koninkrijk stappen en de boel de boel laten. Dat kan Wiels eindelijk laten zien wat zijn Soberano betekent. Voor het volk zal dat helaas niet veel goeds brengen. Als dan ook de geldstromen uit Nederland en Europa opdrogen, zijn er veel , heel veel houtjes nodig om op te bijten.

 13. Grappig, hij geeft aan dat de huidige regering stemmen wint door de haat jegens (blanke) Nederlanders aan te wakkeren, maar hij vindt dat blijkbaar niet kunnen. En dat terwijl de PVV haar stemmen krijgt door haat jegens Moslims aan te wakkeren en dat is wel goed?

  Je zou toch denken dat de PVV begrijpt waarom Schotte & Co het op die manier doen, immers de PVV heeft dezelfde benadering.

  Ik heb het overigens nu alleen maar over het behalen van stemmen en niet over de inhoud van de partijen… ondanks dat ik geen voorstander van PVV ben, heb ik een vermoedde dat zij wel meer diepgang hebben in hun visies.