• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De  ambtenarenvakbond ABVO heeft onlangs gekeken of de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) zich aan de werktijdregeling houdt, zoals beschreven in de rechtspositieregeling. De ABVO stelt dat medewerkers te weinig salaris ontvangen, wat volgens de RCN niet juist is.

RCN heeft op 10 oktober 2010 taken en ambtenaren overgenomen van de Nederlandse Antillen. In de regeling die van toepassing is op de rijksambtenaren in Caribisch Nederland, zijn de salarisschalen vastgesteld voor ambtenaren in de zin van de Wet Materieel Ambtenarenrecht die zijn aangesteld door de staat.

Verhoging
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Piet Hein Donner, heeft op 10 januari 2011 een arbeidsvoorwaardenovereenkomst gesloten met de centrales voor overheidspersoneel in Caribisch Nederland waarin onder meer afgesproken wordt dat de salarissen per 1 januari 2011 worden verhoogd met 1%.

Juiste salaris
De RCN heeft alleen maandloners in dienst en het berekend uurloon wordt alleen gebruikt bij het betalen van overwerk en niet voor het bepalen van het maandloon. Hieruit concludeert RCN dat medewerkers die werkzaam zijn bij RCN op grond van hun inschaling en werktijd, het juiste salaris betaald krijgen.

www.versgeperst.com