• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie past de Wet vestiging bedrijven BES aan. De wetswijziging betreft het toevoegen van een nieuw termijn waardoor de meeste aanvragen voor een vestigingsvergunning sneller kunnen worden afgehandeld.

Op dit moment worden volledige aanvragen voor vestigingsvergunningen gecontroleerd door de Kamer van Koophandel en Nijverheid, waarop het Bestuurscollege na goedkeuring de vergunning verleend.

Termijn
Nieuw in de wet is, dat er een beslistermijn van acht weken geldt. Ook nieuw is, dat als de acht weken termijn verloopt, de vergunning van rechtswege aan de aanvrager wordt verleend. De termijn begint te lopen op het moment dat een aanvraag voor een vestigingsvergunning is ingediend, en deze aanvraag aan alle daaraan gestelde eisen voldoet.

Afwijzing
Indien er volgens het Bestuurscollege bezwaar bestaat tegen het verlenen van de vestigingsvergunning en dat bezwaar is gelegen in de noodzaak om een algemeen belang te beschermen, kan de beslistermijn met een tweede periode van acht weken wordt verlengd. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zal dan beslissen of de vergunning wel of niet wordt verstrekt. Algemeen belangen zijn onder meer volksgezondheid, milieu, consumentenbescherming, openbare orde en veiligheid

Toeristensector
Verder is de wet voor sterk seizoensgebonden ondernemingen, zoals in de toeristensector, soepeler gemaakt. Eerst kon een vergunning, wanneer de zaak gedurende drie achtereenvolgende maanden gesloten was, worden ingetrokken. Door een schriftelijke kennisgeving van de tijdelijke sluiting te zenden aan het bestuurscollege kan de ondernemer de termijn verlengen naar zes maanden.

www.versgeperst.com