• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Naar aanleiding van berichten over mogelijke stukjes asbest op het terrein van de Scholengemeen- schap Bonaire, onderzoekt een expert van bureau Oesterbaai deze week de situatie. Volgens  deze asbestexpert zijn er op dit moment geen verhoogde gezondheidsrisico’s.

Bureau Oesterbaai heeft voor dit onderzoek opdracht gekregen van het Openbaar Lichaam Bonaire en RCN/OCW. Aanleiding voor deze opdracht was een melding, dat zich op het terrein stukjes asbest zouden bevinden. Het dak van de school, waarin asbestplaten verwerkt zijn, was beschadigd geraakt doordat er vuurwerk en stenen op zijn gegooid.

Schadelijk
De aanwezigheid van asbest is op zich niet schadelijk voor de gezondheid. Asbest wordt pas gevaarlijk op het moment dat het kapot wordt gemaakt en er vezels ingeademd worden.Er is op dit moment geen reden om bepaalde gebouwen van de SGB buiten gebruik te nemen of preventief asbest te gaan verwijderen.

Asbest
De asbestexpert bewerkt deze week de beschadigde dakplaten, om te voorkomen dat er eventueel vezels vrij kunnen komen en verwijdert alle aanwezige restjes losgeraakte asbest. Om er helemaal zeker van te zijn dat geen asbest in de lucht zit, worden op het terrein van de SGB ook luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de schooluren, conform de Nederlandse wet- en regelgeving.

Inventarisatie

In de afgelopen paar jaar is een asbestinventarisatie uitgevoerd, waardoor voor iedere school op Bonaire bekend is waar en hoeveel asbest zich in de gebouwen bevindt. Zolang de asbesthoudende delen niet beschadigd worden, zal er van gezondheidsrisico’s geen sprake zijn. De scholen worden in de komende jaren gerenoveerd, waarbij de asbest overal conform de Nederlandse wet- en regelgeving verwijderd zal worden.

www.versgeperst.com