• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen heeft donderdag 11 februari een aantal belangrijke beslissingen genomen. Volgens staatssecretaris Ank Bijleveld is de geplande ontmanteling makkelijk haalbaar. “Het kan gehaald worden in 10-10-’10 als iedereen meewerkt.”

Een van de beslissingen ging over de inrichting van de Gemeenschappelijke Voorziening Politie (GVP). Alle vertegenwoordigers lijken tevreden met de gemaakte afspraken. “Het financiële plaatje van de inrichtingsplannen van de politiekorpsen is nu compleet”, aldus minister van Justitie, Magali Jacoba. “Wat het GVP betreft, staat de inrichting vast en is er een jaarprogramma opgesteld. Een financiële verdeelsleutel van het GVP tussen de korpsen is er nog niet.”

Kleine commissie
De subwerkgroep onderwijs is volgens de vertegenwoordigers nog niet klaar voor besluitvorming, daarom is deze opgeheven. In plaats daarvan komt er een ‘Kleine commissie’ bestaande uit een vertegenwoordiger van Nederland, van het land Nederlandse Antillen, van Curaçao en van Sint Maarten. De Kleine commissie moet de eindtermen, wat een student aan het einde van het politieonderwijs moet kennen en kunnen, ontwikkelen op basis van profielen en competenties. De commissie moet binnen twee maanden aan de Politieke Stuurgroep rapporteren.

Eén lijn
Het is belangrijk dat de verschillende inrichtingsplannen voor de korpsen en de GVP op één lijn liggen. De Projectgroep Rechtspleging, Rechtshandhaving en Constitutionele Zaken (PRRC) adviseert de Kleine commissie hierover. De projectgroep, onder voorzitterschap van Suzy Römer, is belast met de voorbereiding en uitvoering van het eerste deel van de Slotverklaring over rechtspleging en rechtshandhaving.

www.versgeperst.com