• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De buurten die deel uit maken van het Plan Nashonal pa Desaroyá Bario worden morgen weer bezocht. Hiermee wordt de start van de tweede serie buurtconsultaties gemarkeerd. De komende drie weken worden alle vijftien genoemde buurten in het programma voor 2012 bezocht.

De eerste serie heeft eind juni plaatsgevonden in de Week van de Buurt. Deskundigen van de overheid, bedrijfsleven en stichtingen hebben samen met buurtorganisaties avonden gehouden om de problemen in de buurt vast te stellen. Daarnaast is gesproken over mogelijke oplossingen.

Actieplan
Het programmabureau PNB heeft de verslagen uit de buurten omgezet in een concreet actieplan. Het doel van de tweede serie bezoeken aan de buurten is te verifiëren of de resultaten en acties overeen komen met hetgeen is besproken. Bovendien kunnen de bewoners aangeven welk acties voor hen het meest urgent zijn.

Buurtteam
Aan het eind krijgt iedereen de gelegenheid om zich aan te melden voor het Buurtteam van hun eigen buurt. De komende dagen zullen de Buurtteams de plannen verder uitwerken en besluiten of de projecten daadwerkelijk aansluiten bij de wensen van de bewoners. Het buurtteam bestaat uit een mix van bewoners en vertegenwoordigers van instellingen die in de buurt werken.

Schema
De Buurtvergaderingen zullen worden geleid door een facilitator, een coördinator van het programmabureau en een contactpersoon van de buurt. Elke vergadering zal in de betreffende buurt zelf plaatsvinden en begint om 19.00 uur. Het schema ziet er als volgt uit:

Wacao, 19-10-2011 bij Credit Union San Pedro.
Tera Kòrá, 19-10-2011 in Buurtcentrum Tera Kòrá.
Nieuw Nederland 20-10-2011 in OBED Anthony Hall.
Kanga 20-10-2011 in Buurtcentrum Kanga.
Seru Otrobanda/Kortijn 20-10-2011 in parochievereniging St. Famia.
Wishi 26-10-2011 bij Fundashon Splikami.
Soto 26-10-2011 bij Buurtcentrum Soto.
Buena Vista 27-10-2011 bij buurtcentrum Buena Vista.
St. Willibrordus 27-10-2011 bij buurtcentrum St. Willibrordus.
Barber 27-10-2011 bij Credit Union San Pedro.
Voor Parerawijk (buurtcentrum Pietermaai), Seru Grandi (Kolegio Mgr. Julio Henriquez)en Souax (Buurtcentrum Souax) worden de datums nog aangekondigd.

Het doel is om het actieplan af te ronden, inclusief een lijst van de kosten per buurt. In januari 2012 zal worden gestart met de uitvoering van de projecten.

www.versgeperst.com