• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De justitieketen op Bonaire is augustus vorig jaar begonnen met het werken volgens het model Interventie Jeugdcriminaliteit. Dit model heeft als doel te voorkomen dat minderjarige tussen de twaalf en achttien jaar voor het gerecht verschijnen en daardoor een strafblad kunnen krijgen.

Het model Interventie bestaat uit drie fases:
1. Het Openbaar Ministerie verleent aan de barioregisseur de autoriteit om een straf uit te spreken in het geval van lichte vergrijpen als graffiti, spijbelen, heling enzovoorts. Deze fase staat ook bekend als HALT (een Nederlandse term die Het ALTernatief betekent)
2. Het slachtoffer doet aangifte tegen de dader en de politie maakt een proces-verbaal op. De Officier van Justitie verzoekt de voogdijraad om nader onderzoek te doen naar de leefomstandigheden van de minderjarige zodat zij de officier kunnen adviseren over de strafrechtelijke aandoening
3. De dader zal onherroepelijk voor de rechter moeten verschijnen. De rechter spreekt het vonnis uit en er is sprake van een strafblad

Goed effect
De werkwijze heeft ervoor gezorgd dat minderjarigen, die in het schooljaar 2010-2011 wangedrag vertoonde en strafbare feiten pleegden, een straf kregen en deze hebben uitgevoerd. Gebleken is dat de berispingen een goed effect hebben op de minderjarigen en diens ouders. Door het optreden van de justitieketen wordt het steeds duidelijker wie de echte boosdoeners en meelopers zijn en wat de oorzaken van het gedrag zijn.

Doel
Het model is geïntroduceerd nadat Curvin George, medewerker Voogdijraad BES afdeling straf, dit model aan de gezaghebber, hoofdofficier en de korpchef heeft gepresenteerd. Samen met SGB, SEK en de voogdijraad is men begonnen te werken volgens dit model, gericht op de problematiek onder jongeren op Bonaire. De justitiële keten is in september bij elkaar gekomen om stil te staan bij wat ze het afgelopen jaar hebben bereikt. George maakte toen ook zijn volgende doel bekenend: het introduceren van WWC (Wederzijdse Waarderings Cultuur).

www.versgeperst.com