• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag deelt Rudy Willems zijn mening over de Deken van de Orde van Advocaten Curaçao.

Bij de installatie van vier nieuwe rechters op 23 september j.l. eindigt Mr. Karel Frielink, Deken van de Orde van Advocaten Curaçao zijn rede, waar hij eigenlijk had moeten beginnen. Zijn vooringenomenheid moest dan ook telkens weer door bijten en blazen onopvallend overeind blijven bij zijn toehoorders.

“Een blaaskaak staat niet sterk. Met paraderen word je niet aanzienlijk. Wie wil schitteren is niet glansrijk. Pretenderen is geen verdienste. Wie snoeft, is daarom niet goed!” Wie beschikt dan wel over de macht om te bepalen of een blaaskaak sterk staat of niet? Deze Deken wist inmiddels wel, zijn gemoed weten uit te storten, maar of hij nu daarmee bereid is om dagelijks mee te werken met iemand die hij geenszins vertrouwt, is nog te bezien!

Het lijkt wel, alsof deze Deken, voordat hij zijn rede schreef, zich verdiept had in het Boeddhisme en Brahmanisme, dan het boek van Tao, dat de toehoorders voorgehouden werd. Immers, in elke passage uit zijn betoog, klonk een zorgelijke ondertoon: ‘Hoe kan ik mij ontworstelen aan deze kringloop om politiek gezien, mijn broek niet te verscheuren’? In verband met de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de Universele Verklaring van de rechten van de mens, waarover hij het zeer breed had, rijst de vraag, gaat het nu hier specifiek om naties, landen en volkeren van de wereld zoals Griekenland, Spanje en Portugal of gaat het om waardigheid en gelijke onvervreemdbare rechten van persoonlijke aard als individu in de wereld?

Wanneer de Deken het heeft over onderzoeken uit de Curaçaose ‘praktijk’ of de bepalingen uit de Universele Verklaring wel in voldoende mate worden nageleefd, dan is het onduidelijk wat hij hier bedoelt met Curaçaose Praktijk. Bedoelt hij de overheid met betrekking tot de bevolking, bedrijfsleven of het individu als staatsburger of burgers onderling ( of elites m.b.t. de overheid en het individu)? Overigens, het Land is amper één jaar oud, is thans in een heftige overgangsontwikkeling geraakt om de last van het verleden van zich af te schudden en een nieuw en eigen gezicht te vormen om zich daarbuiten in de wijde wereld waardig te kunnen presenteren. M.a.w. elk onderzoek, wat betreft  de bepalingen van de Universele Verklaring of deze in voldoende of onvoldoende mate worden nageleefd, zal het onder de huidige omstandigheden, een onbelangrijk nietszeggende ‘moment opname’ produceren! Het eiland ontwikkelt zich snel, behalve voor hen, die erop uit zijn om door vooringenomenheid hun opgehoopte gal te kunnen uitspuwen.

Interessanter en zinnig zou zijn geweest, een Land als Nederland, een ver gevorderd industrieel rijk land, te onderzoeken of daar de Universele Verklaring in voldoende mate wordt nageleefd! Deze Deken zal het nooit in zijn hoofd halen om Nederland aan zulk onderzoek te onderwerpen (Curaçao wèl), omdat hij dan zichzelf ernstig zal kunnen verzieken of beschadigen in al zijn optimistische opvattingen! Waarom de deken, Curaçao juist de Universele Verklaring erbij haalt om zijn vooringenomenheid te kunnen botvieren, lijkt niet zo verstandig te zijn. Collectieve Verklaringen als deze in wereldverband, schijnen een meer utopisch karakter te hebben dan praktisch. Utopisch in de zin van als een grote steunkracht in de menselijke geschiedenis, door een ideaal beeld na te streven en om dat beeld dan te kunnen omvormen. Zo werd ook het socialisme gevormd! Ideologie is meer rechtvaardiging van bestaande maatschappelijke verhoudingen.

Mr. Karel Frielink zijn opvattingen en stellig geloof in zijn juridische wetenschap, klinkt als een harde optimist. Maar laat hem zijn stelling m.b.t. de Universele Verklaring, zowel in de zin van t.a.v. een natie, een land, volk, of individu, in praktijk brengen om na te kunnen gaan in welke mate deze regels worden nageleefd! Wanneer hij spreekt van intrinsieke waarde en waardigheid, van gelijke en onvervreemdbare Rechten van alle leden van de mensengemeenschap, grondslag voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld, dan moet hij even uit zijn bureaustoel gelicht worden in zijn kamer met airco en de deur voor hem openmaken voor het toetsen van zijn eigen opvattingen in de achter wijken, ziekenhuizen, bejaarde tehuizen, tehuizen voor vrouwen, operatiekamers, gevangenissen, folterkamers, slavenbarakken, slagvelden en executieplaatsen, ghetto’s etc., dan zal hij meer gaan beseffen in welke mate, zijn opvattingen nageleefd zouden kunnen worden in de harde realiteit van deze wereld! Iedere harde optimist zal na zo’n ronde gebroken en versuft eruit komen! Wanneer voor hem als geharde optimist, achter zijn bureau, genietend van een kop zwarte koffie, alle donkere woningen van ellende zouden opengemaakt worden om een blik binnen te werpen, ook in de stellages waar gevangenen uithongeren tot hun dood toe, dan zal hij met zijn fundamentele rechten en plichten, vrijheid en gelijkheid, waardigheid, begiftigd met verstanden geweten in de geest van broederschap, waarlijk beseffen in wat voor soort wereld wij leven en waarin het Eiland Curaçao zich bevindt.

Degen Karel Frielink en zijn soort medegenoten, denken dat wanneer iemand explosieven rond zijn middel bindt of iemand die eigenhandig zijn hoofd in een strop steekt of een mens die zonder zich te schromen een ander omver knalt, (wat op dit eiland niet onbekend is), of iemand die van de Julianabrug de diepte inspringt, dat deze mensen zwartgallig, agressief of crimineel zijn. Als luxe advocaat, weigert hij om in te zien, dat deze mensen, deze wereld bezien, zoals het in de realiteit is: afschuwelijk pervers, corrupt, onrechtvaardig en meedogenloos. Hier komen de werelden van algemene wetenschap als die van de Heer Karel Frielink en exoterische in innerlijke conflict; botsing van tegenstrijdigheid en individuele strevingen (momenteel in New-York).
Op Curaçao, bij deze overgangsomstandigheden, zullen vele gevallen behoorlijk scheef lopen, met of zonder gevolgen, méér dan dat de Degen veronderstelt. Belangrijk is, de bewustwording en de wil om het Eiland groot en leefbaar te maken voor ‘iedereen’ zonder onderscheid, religieus, maatschappelijk, sociaal en politiek, ook voor diegene die het graag anders zouden willen zien. Het zal niet van een leiendakje lopen. Indien het in 300 jaar en meer door anderen een belangrijke kans hadden laten voorbij schieten, dan zal Curaçao als Eilandje zelf, door vallen en opstaan moeten doen op eigen kracht en op eigen wijze, waarvoor geen begrip wordt gevraagd, maar wél solidariteit en samenhorigheid.
Het zal, even of niet, blijven doorgaan zoals het gaat, in afwachting van verbeteringen en betere tijden. De geest van kritiek, wat de inhoud ook mogen zijn, zal niet aanbidden worden en alleen zekerheid zal blijdschap en voldoening geven. De instellingen zullen moeten roeien met de riemen die er zijn, de Staten zal zijn best moeten doen om de zaak bij elkaar te houden en wat verkeerd loopt, zal daaruit lering getrokken moeten worden. De Heer Wiels zal moeten beseffen, dat hij niet tegen de stroom in zal kunnen blijven doorgaan en zijn strategie zal moeten aanpassen om met het geheel samen de meet veilig te kunnen bereiken.
De goede wil is aanwezig en de weinig doelgerichte intelligentie, waarover het land beschikt, moet zorgen voor uitdijing en multiplicatie ervan. Indien het land erin slaagt positieve krachten in zichzelf en anderen te ontdekken, dus een mentaliteit verandering, dan is het eiland klaar om de buitenwereld een hand te kunnen geven en ze welkom te heten op dit bescheiden Eilandje.
Ten slotte, Zeer geachte Mijnheer de Deken van de Orde van Advocaten Curaçao Mr. Karel Frielink, levert zonder omkijken uw bijdrage om het Eiland voor iedereen zonder uitzondering, gezellig leefbaar te maken. Samen met de bijdrage van de Eerste Minister de Heer Gerrit Schotte en zijn regering –‘hoe kwaad en hoe goed’—zal het uiteindelijk best kunnen lukken. Alleen al, bij deze fraaie ‘intenties’, kunnen de vlaggen reeds gehesen worden, omdat intenties , bijzondere bedoelingen inhouden, die men aan anderen niet hoeft mee te delen, Mijnheer de Deken.

 

Wil jij iets delen met de wereld? Mail je ingezonden brief naar: redactie@versgeperst.com

29 reacties op “Ingezonden: Deken uit de koers geraakt!”

 1. Mag ik dat als bedreiging zien van jullie kamp zoals nog steeds op Facebook circuleert?
  Ik heb het niet over bemoeizucht beste man dat zijn jouw woorden. Warrig cq verwarrend.
  Maar aangezien je echt te oninteressant en eenzijdig bent om verder zelfs ook maar een regel aan te spnederen sluit ik bijkans deze ‘vooral eenzijdige discussie’.
  Maar last but not least:
  Jes had het over moraal, ethiek, waardering. Ik zou je aanraden vooral in de spiegel te kijken en dan tegen jezelf te zeggen dat je aan zelfreflectie doet.
  Of misschien wel de lachspiegel..

 2. Brottha Sperfly,

  Kennelijk is jouw probleem, naast jouw ziekelijke bemoeizucht, dat je niet in staat bent om verschil te kunnen inzien tussen Wilders, Wiels en Willems, vermoedelijk omdat je geen moraal, noch ethiek, noch waardering kan plaatsen daar waar het hoort. YdK, YdL?? Onbekend en laat het maar jou zaken wezen!
  Verder heb ik kennis genomen van jouw uiteenzetting, wat het ook mag betekenen en graag laten voor wat het is. Ik ken de vrijheid, de ongebondenheid en vecht mijn eigen oorlog uit en heb daarbij geen behoefte aan bemoeizuchtige pottenkijkers! Je wordt in jouw lux leventje het allerbeste gegund, dat mij noch van verre noch van dichtbij interesseert.
  Of ik nu, zoals jij suggereert een gevaar, een haatzaaier of stemmingmaker ben is het jouw persoonlijke mening, waarmee jij zeer zorgvuldig ermee moet rondgaan, dat het geen laster wordt. Dan zullen wij een geheel andere taal en een geheel andere houding nemen, Brottha of wie je ook mag zijn!

 3. Haha daar heb je het al 40 jr buiten het land en nog steeds in de tijd van vroeger denken.
  Ik vind het waarlijk treurig dat Willems altijd in de verdediging is vooral gezien het feit dat hij constant een koekje van eigen deeg recht terug in zijn computer krijgt.
  Als ie ECHT het goed voor heeft met de YdK dan komt ie terug en geeft zijn lekkere leventje in la Belgique op en gaat hier weer in armoede verder zoals hij die had toen hij het eiland verliet. Je weet niet waar je het over hebt mijnheer en dat maakt je zo’n vermakelijk figuur maar ook zielig.
  Laat ik je zeggen dat de meerderheid van de YdK het erg goed heeft en zich niets aantrekt van diegenen die het erg veel minder hebben. We kopen bij AH, we rijden in de dikke vette SUV’s rond, we wonen op resorts en we wonen op Jan Sofat, Cas Grandi, Jan Thiel en we gaan naar het betalende strand van 7.50 Allemaal YdI.Je bent echt blijven stilstaan met recht in de 20e eeuw.
  Ergo je bent een gevaar een haatzaaier en een stemmingmaker. Ik zie geen verschil tussenW Wilders, Wiels en Willems.

 4. Marie Montreux,

  Ik lees mee! Er zijn meer Willemsen, vooral in Nederland, en het is mij duidelijk ,dat jullie jij en Poepie-poepie, over een verkeerde Willems het hebben. Het kan lange zinnen zijn, onwetenschappelijk, trek ik mij niets van aan: iedere vogel zingt, zoals het gebekt is.
  Ik leef nu over de veertig jaar in België, had hier gestudeerd en alleen daarom al weet jij niets van mij laat staan een analyse uit jouw duim zuigen. Jullie soort maakt het Eiland walgelijk en onleefbaar door suggestio falsi, erger dan de kolonialisten en de slavenhandelaars en andere indringers. Domme mensen praten uit hun gevoelens en niet naar verstand, maar jouw soort die wetenschappelijk bewust parasiteert en anderen daarbij probeert te vernederen, behoort aangeklaagd te worden.
  Ik ben voorstander van totale onafhankelijkheid, van honger lijden en ellende, omdat dan jullie soort ook verdwijnen. Zolang er iets te vreten valt, zijn jullie soort niet weg te krijgen en dan heerst er meer ellende. Beter armoede en ellende, maar dan zonder jullie soort, die het leven op het Eiland onmogelijk maken. Het kan discriminatie zijn, maar tevens eigen leven opofferen voor indringers. Dat kan geen discriminatie zijn!
  Nederland kan nu ingrijpen, geldkraan afsluiten, weg met alle investeringen, maar dan ook jullie wegwezen, zodat uit armoede en ellende levensvreugde terugkeert, die ik in mijn jeugd gekend had. Nederland heeft het Eiland niet nodig, dat kost alleen maar belasting geld, maar dat belasting geld brengt meer ellende, daarom kan het beter wegblijven.
  Ik ben deel van het Eiland en doe moeite om dat gedeelde weg te stoten door jullie gulzigheid, maar het wil niet lukken, en telkens wanneer ik zie hoe mensen als jullie als ratten aan alles knaagt om de bevolking te overtreffen en te onderwerpen, word ik niet goed van. Gelukkig uit het oog uit het hart, in de hoop dat de generatie na mij alle hoge bomen zal omhakken om meer zuurstof te kunnen krijgen om normaal en gelukkig te kunnen leven, zonder de wormen die nooit genoeg krijgen.
  Indien je toch bezig bent met analyseren, analyseert niet alleen dit stuk, trek ook jouw conclusie uit en zie ook in dat jullie, hoe ongewenst en onbewust, dat jullie parasiteren ten koste van anderen. Curaçao wil zelf ook leven, een leven dat hen nu ontnomen wordt door jullie! Ik wens niet meer terug te keren en prefereer het Eiland voor jullie te laten tot een tijd aanbreekt dat rechtvaardigheid zich zal wreken. Schaamte kennen jullie niet meer!

 5. Leest u aub de symptomen even mee meneer Willems.

  Verwarde communicatie en verward denken zijn al door meer mensen duidelijk in uw stuk geconstateerd.
  Ik kan ook nog wel wat waantjes aanwijzen.
  Uw verstoorde emoties blijken wel uit uw eigen opvallende reacties op anderen en uit uw verhaal door uw interpretatie van andermans emoties.
  Alleen de hallucinaties ontbreken nog, of zijn op deze site niet naar voren gekomen. Maar ja je hoeft niet aan alle puntjes te voldoen.

  Ik zou toch even bij uw dokter checken of een pilletje nemen.

 6. @ roepie roepie.
  Had ik je reactie maar eerder gelezen. Dat verklaart alles!!!

 7. pf even wakker worden..
  veel geblaat weinig wol lijkt mij de beste samenvatting.
  Ik vind het knap dat Ruperto er toch stellingen uit kan halen. maar of dat aan het intelligentie niveau van hem en de schrijver ligt betwijfel ik ten zeerste.
  Het stuk heeft geen structuur, geen stellling, argumenten en conclusie. Het is, zoals Gerald ook al aangeeft, een samenraapsel van bijzaken. en adn nog niet eens onderzochte, feitelijke of objectieve bijzaken, maar roddel en gespeculeer. gelukkig hoef ik nu niet de moeite te doen iets te ontkrachten, weerleggen of ergens inhoudelijk op in te gaan. want er wordt niets beweerd en het heeft geen inhoud.

  Het feit dat hij er van uitgaat dat de intenties van de heer Schotte zijn om het land leefbaarder en gezelliger te maken, geeft al aan uit welke hoek dit komt. Alhoewel de chaotische brei van intellectuele woorden en lange zinnen natuurlijk ook al wel zijn Wiles-gedachtengoed verraadt.

 8. Allerbeste Reginald,
  Heel goed en attent van jou gezien, maar wat heb jij zelf meegekregen dan behalve een ordinaire zielige LOL LOL, kennelijk afkomstig uit achterbuurten!
  Electrische stoelen? Bestaan die nog?

 9. Willems heeft vast lang in Nederland gewoond, hij uit zich in ordinaire typisch Nederlandse uitdrukkingen.
  Nou ja, hij heeft toch iets meegekregen zullen we dan maar zeggen. LOL LOL

 10. Zeer geachte Mevrouw Constanzia,

  Het gaat nog steeds over de zienswijze van de Deken, echter ik mag best miserable voor U zijn indien U het relevant vindt! Hoop U tevreden hebben gesteld, Constanzia, wat overigens “de standvastige” betekent. Lijkt mij dat het niet over miserable gaat!

 11. Martina,
  Je valt twee onschuldige zieke mensen aan die zich niet kunnen verdedigen en dat is lafhartig! Je bent de naam Martina zeer onwaardig! Genegerd heb je kennelijk van huisuit aangeleerd. Het ontbreek je aan fatsoen en opvoeding. Ik weet niet of Don Martina jouw familie is, maar neem hem als voorbeeld in jou leven. Ben je eigenlijk bewust van hoe laag je aan de grond ligt; stel dat jij twee ongelukkige zusters had, smeerlap!!

 12. Willems, Willems Willems toch. Le miserable die slechts onzin eruit kraamt.
  Ze zouden je tegen jezelf moeten beschermen bij de redacties.

 13. Geachte Heer Ramires,

  Je flapt maar wat zonder inhoudt. Indien ergens iets is, dat ik verkeerd gezegd zou zeggen over Nederland of Nederlanders, dan moet je niet brabbelen, maar komt ermee, ik zal mijn man staan tot in de details. Ik heb je echt niet nodig om mij te adviseren over mijn paspoort het is een zaak die mij aangaat en ik zal elk moment handelen overeenkomstig mijn belangen, en jij behoort, indien je wil of niet buiten deze zaak te blijven, die je geen enkele moer aangaat! Wat heeft dit te maken met de Deken van Advocaten?Met brabbeltaal zeg je niets zinnig, dus blijf erbuiten!! Als je iets wil zeggen dan duidelijk zijn en geen gebrabbel! Zal voor geen enkel reactie terugdeinzen!

 14. Jaja Willems het is vervelend als je aangevallen wordt op je uitlatingen.
  Het gaat allang niet om Nederland het gaat om mensen die het recht hebben in een democratie, alhoewel ik als YdK begin te twijfelen dat we dat nog hier hebben, te zeggen wat zij denken wat goed is.
  Dat er een stel figuren te lang onder een steen hebben gelegen is intens triest. Stil blijven staan
  wel van alles profiteren maar kritiek niet kunnen aanvaarden. Zelfreflectie is een groot aantl figuren vreemd.
  Ik zou zerggen als YdK als je zoveel moeite hebt met N. geef je paspoort dan op. Ik zou niet iets willen hebben waar ik zo’n afkeer van heb. Datzelfde geldt voor je maatje de nationale roeptoeter.
  Laat me niet lachen, LOL, LOL, LOL!!

 15. Sanders, doet het eens na!!

 16. Zeer rare reacties niet eens ter zake! Nederlanders die schreeuwen uit vrees dat zij aangevallen worden, wat niet het geval is! Jullie moeten jullie schamen de underdog uithangen! En toch moeten jullie allemaal wennen om eens kritiek op alle niveaux te aanvaarden of het mijn schrijven is of wat anders; het is de aller hoogste tijd om van het voetstuk af te komen, willen of niet en je gewoon gedraagt Er is geen weg meer terug en wees nu sportief!!
  Roepi Poepie, mijn medicijn staat op schrift.
  DaSilva, ik kan voor jou niet schrijven, had je eerder reeds gezegd, maar ik zal het toch blijven doen!! Vind je niet, dat het tijd wordt, behalve dat jij en heel jouw familie al jaren parasiteren op het Eiland, dat het nu de hoogste tijd wordt om een tegenprestatie te leveren. Je kan veel beter dan ik schrijven, maar je doet het niet! Mijn stukken zijn niet voor jou bestemd. Indien ik woorden als aap, roos, zeef, hok, bok ,kous, Gijs en Mies aan elkaar rijg, kan je mij goed volgen, zodra het neer komt op om begrippen te begrijpen voor een beeldvorming, val je uit de boot….maar dan kan ik niet schrijven, Neen DaSilva jij kan niet begrijpend lezen! Moest jij eens weten hoeveel e-mails ik ontvang en van wie! Lees mijn stukken niet, dan gun je jezelf en anderen een plezier. De leeuw is geen leeuw meer nu niemand ervoor bang is en zelfs een stok te voorschijn haalt!
  De rest van alle negatieve reacties, plak ik gewoon onder de zool van mijn laars!

 17. wat een egotripperij weer van je…….

 18. Familie van Wiels, alleen een andere naam.

  Hoorde zojuist in de stad van iemand dat Wiels 2 verknipte zusters heeft. Als dat zo is blijkt wel eruit waarom de man niet spoort.
  Hoogste tijd voor een extra lange long-stay. Misschien kunnen ze hem naar Nederland transporteren met de rest van de club.

  Overigens heeft Rozier aangegeven dat hij verkeerd geciteerd is. Hij zou een onderzoek niet steunen. Hij zal van de MFK club aangepakt zijn en uiteraard door verknipte Wiels. Maar vooral alle vriendjes van Schotte cs, vd Dijs, enz enz.
  Het wordt lachen op deze klip.

 19. @Ruperto, als die Rudy Willems voor domme oren schrijft laat hem dat dan in het vervolg in gebarentaal doen. Volgens mij woont die man in België, of hij probeert ons te doen geloven dat hij daar woont, zeker een broertje van Hans Willems, ook zo’n imbiciel.

 20. @ Willems: vergeten je medicijnen te nemen?

 21. Waar Frielink slechts voor waarschuwde was het gevaar dat de Curacaose overheid met haar beleid en haar gedrag , in verkeerd , gevaarlijk en ondemocratisch vaarwater terecht komt.
  Onder het motto dat corruptie moet worden uitgeroeid, worden allerlei maatregelen genomen die juist corruptie en nepotisme bevorderen. De uitslag van de verkiezingen is het resultaat van de beloften uit de campagnes. De vervolgens gevormde coalitie en en het gedrag van deze coalitie, zijn het tegenovergestelde geworden van wat de bevolking verwachtte. De totale onafhankelijkheid wordt nu nagestreefd, tegen de wil van de meerderheid in. Wiels zal “zijn volk” wel even opvoeden tot aan het nieuwe referendum. “Wie de coalitie breekt kan beter van het eiland vertrekken” De PAR is nog steeds de grootste partij. Het is symptomatisch voor het nieuwe beleid dat alles wat fout gaat de schuld is van het oude beleid. En van Nederland natuurlijk. Frielink constateert slechts de steken die het regime laat vallen en de rare koers die het land dreigt in te slaan. Curacao is al een jaar lang zelfstandig. De samenwerking met anderen, die onderdeel en feitelijk voorwaarde is voor deelname aan het Koninkrijk wordt steeds opnieuw gefrustreerd. Men propageert deelname aan het Koninkrijk der Nederlanden niet als een partnerschap, maar nog steeds als “de overheersing” Dat is een gebruikelijk vijandbeeld, uitsluitend voor binnenlands gebruik. Nu de betrouwbaarheid van diverse ministers ter discussie staat door het rapport van Rosemoller moet dit beeld worden versterkt om de aandacht af te leiden. Rudy Willems noemt het groeistuipen ik noem het onderdrukking. Helaas kent men hier een traditie van karaktermoord en achterklap, in plaats van goed democratisch overleg. Iemand zou de taak op zich moeten nemen om de verbale uitlatingen in deze discussie wederzijds te vertalen in het Nederlands en het Papiaments. Misschien is een tweetalige krant wel een idee. Zodat ALLE groepen uit de Curacaouse bevolking elkaar wat beter gaan begrijpen en zo Curacao weer tot een Dushi Korsow maken voor iedereen.

 22. Hahaha die Rudy Willems.
  De Deken uit de koers geraakt.
  Willems heeft maar liefst een ‘bijna-‘pagina’ nodig om zijn gal te spuien. Ingegeven door zijn grote voorbeeld de nationale roeptoeter.
  Hoppa terug in je hok hoor.
  LOL LOL

 23. hallo,

  even een paar opmerkingen:
  Nederland als voorbeeld erbij halen, zoals maxima zal zeggen een beetje dom omdat sinds mensenheugenis zeggen we kunnen het zelf wel.
  dat we pas een jaar een eigen land als verontschuldiging alweer een beetje dom.
  zie me zelf al zeggen ben net getrouwd dus ik ben in een opbouwende fase van het huwelijk dus ik sla het er maar bij haar in, ach zei de rechter geen probleem ik hou er rekening mee.
  euhhh ik heb net mijn rijbewijs dus dat ik nog drink en dan ga autorijden moet u me niet kwalijk nemen.
  En nu niet zeggen dit is wat heel anders,nee we moeten ons aan de geschreven maar ook aan de ongeschreven regels houden.

 24. Volgensmij raakt heel Curacao uit koers, en niet alleen de deken, door de koers die deze regering volgt.

 25. Intelligentie is zeker niet gelijk aan het kunnen produceren van een diarree aan woorden. Zoals eerder al opgemerkt kan deze man niet schrijven, hij kan alleen typen (en dat niet eens foutloos).

 26. @Ruperto, wat die Rudy heeft willen vertellen was hij na de eerste alinea alweer kwijt en moet gedacht hebben, oh god, wat wilde ik ook alweer zeggen, maar het kwam er niet meer uit. Vervolgens verviel hij in een diarhee van woorden die kop nog staart hadden en nog steeds niet hebben.

 27. Gerald en Rignald, Rudy heeft dit stuk niet voor domme oren geschreven. Zijn stellingen berusten dan ook op een hoog intiligent peil, iets waarvoor alleen mensen die rondlopen om toch eens mee te kunnen reageren, ver weg moeten blijven. Op de bodem van sommige hersenen kan je de modder zien en eenmaal deze troebele massa zich wat heeft geklaard kunnen jullie misschien begrijpen wat Rudy hier aan de Deken van “een gedeelte van de plaatselijke advocaten”, mr. Karel Frielink, heeft willen zeggen.

 28. Geweldig zo als deze man altijd met 20.000 bijzaken van een interresant onderwerp een saai telefoonboek dikke brief kan maken!

 29. Rudy heeft ook te lijden aan de met je vingertje naar Nederland wijzen ziekte. Frielink woont al jaren op Curacao en niet in Nederland. Als burger van Curacao mag hij spreken over de wandaden van de regering hier en daar heeft land Nederland niets mee te maken!