• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De overheid heeft vandaag conform het vonnis van 1 september de Isla een brief gestuurd. In de brief wordt de Isla Raffinaderij gesommeerd de vergunningen na te leven. De Raffinaderij moet binnen vier weken voldoen aan haar vergunningen en aan sommigen zelfs per direct.

Stichting Schoon Milieu Curaçao (SMOC) klaagde de overheid aan, omdat de Isla Raffinaderij volgens hen de milieunormen overschreef en de overheid dit liet gebeuren. Op 1 september won SMOC de zaak tegen de overheid. In het vonnis stond dat de overheid binnen vier weken met een brief moest komen aan de Isla over de vergunningen die de raffinaderij niet is nagekomen. De overheid schreef de Isla vandaag aan.

Eerste stap
“Met deze brief laat de overheid zien dat zij serieus genomen moet worden door Isla”, laat SMOC-voorzitter Peter van Leeuwen weten. “Het is een eerste stap. De tweede stap zal moeten zijn dat de overheid inderdaad toeziet dat Isla gehoor geeft aan aan deze opdracht. Het is een morele overwinning voor SMOC en voor de bevolking van Curacao. Hopelijk volgt er ook een feitelijke overwinning.”

16 reacties op “Overheid stuurt brief naar Isla”

 1. @Your Worst Nightmare
  Onze regering doet nu iets aan de Isla (maar zover als ik het kan zien zijn het één/tweetjes met de Venezuelanen. Is die Chavez eigenlijk nog ooit gekomen ?), maar dat is alleen maar window dressing omdat Schotte aan de Koninkrijksregering heeft toegezegd om uiterlijk in November met een “visie” over de toekomst van de Isla te presenteren.
  Wij worden allemaal for a free ride genomen en anders niet.

 2. De Isla is een groot probleem dat door de overheid jarenlang genegeerd is, en wel om haar politieke (lees: financiele) belangen te beschermen. Ik wil terzijde wel graag 2 opmerkingen plaatsen.
  Allereerst vind ik het fout dat er mensen zijn die de Shell willen aanspreken op de bodemvervuiling. Shell heeft de rafinaderij destijds voor niets overgedragen ‘as is where is’. Daarbij had Curacao rekening moeten houden met mogelijke vervuiling, immers daarom kregen ze grond en gebouwen ook voor niets. Als u een nieuwe Mercedes koopt voor 10,000 florin ‘as is where is’ kun je naderhand ook de verkoper toch ook niet meer aanspreken op een volle asbak!
  Verder is het wat de omwonenden betreft natuurlijk de vraag wat er eerder was, de wijken of de rafinaderij. Ik bedoel, ik kan ook niet naast Campo Alegre gaan wonen en dan gaan klagen over de de verkeersdrukte rond de 25e van de maand als de Curacaoenaar zijn salaris heeft ontvangen.
  Dit doet natuurlijk niets af aan het feit dat de Isla zich gewoon aan de wet dient te houden.

 3. Trots op mevrouw Constantia, laat me niet lachen! Niet alleen moet deze dame als ze een brief schrijft eerst op haar cedula kijken hoe ze haar eigen naam ook al weer schrijft, ook heeft ze jarenlang gerechtelijke uitspraken genegeerd. En net als met zoveel andere brieven is deze brief alleen blaffen en niet bijten, het is politiek goedkoop scoren want ze gaat de Isla echt niet aanpakken – dat heeft decennialang nog niemand gedaan.
  Zou me daarom niets verbazen als het doel van de brief is van de Isla weer een paar baantjes te krijgen voor collegas of familie waarna deze politica weer een paar jaar de andere kant opkijkt.

 4. Beetje zwak deze stijl, “het moet van de rechter”. Helden! Verder blijf ik me afvragen hoe we de Shell hadden aangepakt als die dit hadden geflikt. In geen land ter wereld komt een refinery weg met zoveel begrip van de regering. In dit geval nog een regering die dicht bij het volk wil staan (het volk aan de frisse kant van de Isla..)

 5. @wanchoo,

  helemaal met je eens.
  niet trots zijn op deze regering of vorige regeringen, maar wel trots zijn op SMOC.
  deze heeft door jaren procederen eindelijk iets bereikt.
  ik zie toch op korte termijn nog niet veel veranderen qua uitstoot…
  ze blijven letterlijk en figuurlijk een vies spelletje met ons spelen.

 6. Gedwongen fraaiheid, door de hoogte van de boete. Er zal niets veranderen, zolang Isla op het eiland staat. Niet door PdVSA, niet door deze of een andere regering. Deze actie is te danken aan SMOC. “Veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven.” Makamba gezegde wat ook op het eiland opgaat. Er is zeker ook een Papiamentse variant van.

 7. Het zit iets anders John,

  De Isla moet zich houden aan de richtlijnen. De regering moet dit handhaven.

  De rechter heeft geoordeeld dat de regering ervoor moet zorgen dat deze richtlijnen nou eens eindelijk gehandhaafd gaan worden.

  Dit moest al lang gebeuren maar de regering deed dus niks.

  In de richtlijnen staat echter niks over fakkelen. Dat is dus niet net door de Juristen geregeld.

  Wat een goede regering zou moeten doen, is de richtlijnen aanpassen zodat fakkelen ook volgens richtlijnen moet geschieden.

  Als onze regering zo goed was, hadden ze de richtlijnen aangepast.

  Dit zijn echter geen zaken waarmee stemmen gewonnen worden. Alleen als er stemmen gewonnen kunnen worden gaat de overheid iets doen.

 8. “Fakkelen van gassen kan gebeuren bij het opstarten en stopzetten van installaties, bij onregelmatigheden in het proces, en om de drukvariaties van procesgassen tijdens normaal proces te regelen. Onder overmatig affakkelen wordt voortaan verstaan fakkelen, dat niet onder voornoemde omstandigheden plaatsvindt.”

  Deze brief is een vrijwaring voor de ISLA en iedereen is in de waan dat de miljoenen nu gaan rollen. Laat me niet lachen . Enkele zeer slimme juristen hebben hier neergezet wat nog miste bij de ISLA. We kunnen ONBEPERKT fakkelen want het zal altijd liggen aan een opstarten/stopzetten EN om een normaal productie proces te laten verlopen zoals het hoord.

  Heerlijk dat er zoveel mensen blind zijn en menen een gelijk gekregen te hebben. Pabien regering en hun juristen een job well done!

 9. Ik begrijp niet dat jullie trots zijn op Constantia of de anderen. Het is een rechterlijke uitspraak waaraan ze zich MOET houden. Zij doet dit niet uit vrije wil, of omdat ze het vervelend vindt dat al die mensen dood gaan door de isla vervuiling. Ze doet het omdat de de rechter dit heeft opgedragen.

 10. @Kasuari Van de radio begreep ik dat de isla weer naar de rechter is gestapt om deze zaak weer verder weg te duwen, maar dat doordat Constancia de brief heeft verstuurd deze zaak geen zin meer heeft.

 11. Ik vind het alleen jammer dat zij de inhoud van de brief houden conform de uitspraak. Hiermee laten zij in mijn ogen zien dat de regering zich gedwongen voelt om deze brief te sturen en dat zij er niet volledig achterstaan.

  Het positieve is wel dat zij de uitspraken niet zomaar naast zich neerleggen.

 12. Wow, mevrouw Constatia, dit had ik niet achter jouw gezocht. Je bent nu bij vele in een enorm aanzien gestegen!

 13. Ik vind het aan de ene kant een positieve ontwikkeling.

  Maar het het is een schande dat er nu pas, voor de eerste keer een brief wordt gestuurd naar de Isla.

  Dit na vele rechtszaken en oplegging van een dwangsom van meerdere miljoenen.

  Ik ben echt niet trots op Constantie, ook niet op de vorige regeringen. Het is hun taak, het is hun PLICHT om de regels waar de Isla zich aan moet houden te handhaven.

  Als we op iemand trots moeten zijn is het de stichting SMOC die het heeft moeten afdwingen door naar de rechter te stappen.

  Echt niet trots op de overheid of Constantia.

 14. heel goed gedaan..

 15. Eindelijk, petje af voor deze regering die eindelijk durft om deze milieu criminelen een stop toe te roepen.

  We zijn trots op mevrouw Constancia die eindelijk werk maakt van een mistand die al jaren door verschillende regeringen wordt toegelaten.

  Een echte overwinning voor het gezonde verstand.

  Walk the talk, nu nog controleren en hanteren. Dit maakt heel veel mensen blij.

  Kunnen we eindelijk onze naam van Your Worst Nightmare veranderen in Your Biggest Ally.
  YWN/YBA

 16. Eeste stap van de regering in de goeie richting. Van de kant van de regering moet er nog meer gebeuren. Hoe controleert Milieudienst de overtredingen? Daglicht en Avonduren?
  hoe controleert de Milieudienst de rookuren? Hoe wordt de meldingen gecontroleert? Ik stel de regering voor om een rook en fakkels wachter op te zetten op fort nassau die 24 uur dienst doet en alle bizonderhden te rapporteren inclusief olievlekken in de haven.Rokende schepen in de haven moeten ook geraporteerd worden. Indien nodig ben ik bereidt het op te zetten voor de milieudienst. Op het ogenblik kan de raffinaderij gecontroleerd worden via een webcam 24 uur per dag op islawatch.com.