• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – “Het belastingplan voor de periode 2011 – 2014 van de regering van Curaçao moet het belastingsysteem makkelijker maken”, aldus de overheid. Daarnaast wil de regering het investeringsklimaat verbeteren door verlaging van de directe belastingen en bredere verdeling van overheidsinkomsten.

“Het belastingplan geeft de contouren weer van de fiscale positie die de Regering in 2014 wilt bereiken en biedt inzicht in het pad dat wordt gevolgd om deze doelstellingen te realiseren”, zo stelt de regering. Het belastingplan van minister George Jamaloodin (Financiën) is vorige week door de Staten goedgekeurd.

Werkgelegenheid
“Om investeerders aan te trekken en daardoor meer werkgelegenheid te creëren moet Curaçao fiscaal concurrerend zijn. Een substantiële verlaging van de winstbelasting en de loon- en inkomstenbelasting op Curaçao geniet daarom de hoogste prioriteit”, meldt de regering in een persbericht.

Vereenvoudigen

Volgens het belastingplan moet de verlaging van de directe belastingen budgetneutraal mogelijk worden gemaakt door het vereenvoudiging van het belastingsysteem en verhoging van de compliance door middel van intensievere belastingcontroles. Het voorstel van de regering om het winstbelasting tarief te verlagen van 34,5 procent naar een meer concurrerend tarief van 27,5 procent in 2012 is door het parlement aangenomen. In het kader van budgetneutraliteit, is de omzetbelasting verhoogd van vijf tot zes procent.

Koopkracht
Tenslotte is het parlement ook akkoord gegaan met een aantal flankerende maatregelen met name voor het deel van de bevolking dat geen winstbelasting of inkomstenbelasting betaalt. Zij moeten minder sociale premies betalen. Personen die uitsluitend van een AOV genieten krijgen een verhoging van drie procent op hun AOV. Volgende regering gaat de onderstandtrekker gaat met tenminste vier procent in koopkracht vooruit.

11 reacties op “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”

 1. @ Henk (a)Uiteraard trekken we door deze maatregelen bedrijven aan, want salarissen zijn altijd een grote kostenpost.(b) het mooie van dat de bedrijven minder hoeven te betalen dat de werknemers meer loon kunnen krijgen.
  ad (a) Lijkt me een voorbarige conclusie. Daarbij bedoel je waarschijnlijk te zeggen:
  Uiteraard trekken we door deze maatregelen bedrijven aan, want wanneer je minder winstbelasting hoeft te betalen zal een investering zich eerder terug betalen. Waardoor je eerder bereid bent te investeren. Investeren heeft echter ook te maken met het hebben van vertrouwen in de economie. Door de WB te verlagen stijgt het vertrouwen in de economie niet!
  ad (b) Lijkt me ook een voorbarige conclusie. Wanneer werkgevers meer winst maken wil het helemaal niet zeggen dat ze dit aan de werknemers gaan uitdelen.
  Verder ben ik het met je eens dat we allemaal de neuzen in dezelfde richting moeten zetten, maar dan wel in de goede richting. Dit belastingplan deugt van geen kanten en is al goedgekeurd voordat wie dan ook zijn neusje erbij kon voegen.

 2. uiteraard trekken we door deze maatregelen bedrijven aan, want salarissen zijn altijd een grote kostenpost.
  het mooie van dat de bedrijven minder hoeven te betalen dat de werknemers meer loon kunnen krijgen.
  door veel bedrijven binnen te halen , is er meer werk, meer werk meer belasting inkomsten en minder aan uitkeringen. Al met al geen slechte gedachte, u nog even de rode loper principe toepassen en daar bedoel ik mee, de gedachte van de ambtenaar , minister etc moeten de wil hebben om mee te werken i.p.v. tegen te werken. We medewerkers aan kunnen bieden met een goede opleiding en die diverse talen machtig zijn en de juiste werkhouding hebben.
  Als alle neuzen dan de zelfde kant opstaan en we elkaar niet een oor aan proberen te naaien dan hebben we een goede toekomst voor ons land Curaçao

 3. Toch knap dat sommige al een conclusie kunnen trekken zonder dat alle maatregelen bekend zijn. Wacht liever eerst af wat de deskundigen hierover te melden hebben voordat ik Jamaloodin ongelijk ga geven.
  Ik denk wel dat het lang zal duren omdat Jamaloodin geen cijfers lijkt af te willen geven. Hoe kunnen de politieke partijen er dan mee instemmen. Bevolking/ vakbonden hoor je toch ook te informeren? Zeer autoritaire gedrag van regering!

  Het verbaast met dat alleen bekend is met hoeveel de hoogste inkomensschijf omlaag gaat! Kan iemand aangeven met hoeveel de andere schijven omlaag gaat. Niet iedereen verdiend meer dan een ton per jaar.

 4. Welke bedrijven zullen het meeste baat hebben bij de enorme daling van de winstbelasting? Dat zijn de bedrijven die winst maken. Ofwel zoveel winst dat het niet meer te verdoezelen is in de boeken. De grote miljoenen worden nog altijd gemaakt in de financiele wereld. Wie zijn er eigenaar van deze bedrijven. Juist, buitenlandse investeerders met moedermaatschappijen in de VS, Canada, Trinidat etc. M.a.w. we maken regels waarmee er nog meer geld naar het buitenland gaat afvloeien. Hierdoor komt de betalingsbalans alleen sterker onder druk te staan. Door de enorme koopkrachtdaling onder 80% van de bevolking komend jaar zal deze groep minder spenderen. Het ‘slimme’ belastingplan heeft dus een tegenovergesteld resultaat. De economie zal steeds verder in de slop komen.

 5. De verlaging van de IB tov verhoging OB voor 2012 staat totaal niet meer in verhouding.
  Dit kabinet moet vallen anders voorspel ik je dat het volk anders haar geduld gaat verliezen. Pleiten voor koopkrachtverhoging van de minderverdienende om vervolgens de OB te verhogen en het voordeel bij het bedrijfsleven neer te leggen onder het motto dat de investeringen dan zullen toenemen. Die wijze les hadden we toch reeds op Bonaire geleerd? Waar de WB naar 0% is gegaan en de consument 20%-40% prijsverhogingen voor zijn kiezen kreeg. Als ondernemer ga je toch niet je prijzen verlagen als dat niet hoeft en de markt niet beter weet. Gevolg de ondernemer stopt het gehele voordeel in zijn eigen zak en de rijken worden rijker en de armen moeten betalen.

 6. Opvallend in het staatje is dat de winstbelasting gelijk in 2012 van 34.5 naar 27.5 gaat en de inkomstenbelasting van 49.5 naar slechts 49. Rara. Ondernemers die al op allerlei manieren hun inkomsten kunnen verdoezelen krijgen ook nog gelijk het grootste voordeel. Ik geloof echt niet dat in 2014 de IB naar 35% wordt teruggeschroefd. In de krant kunnen we nu al lezen dat de overheid aan het overspenderen is en dat de druk op onze gulden toeneemt. De gewone man wordt met dit plan flink de dupe. Daar hoef ik geneens cijfers van te zien. De OB gaat van 5% naar 6%. De inflatie dit jaar komt boven de 2.5% en de salarissen stijgen niet!. Het wordt heel erg leuk hoor meneer JamaLOLOdin.

 7. Tja wat heb je aan nieuwe investeerders als deze bedrijven 80 procent lokaal personeel in dienst moet nemen die geen kwaliteiten hebben

 8. ik wil nummers zien….numbers don’t lie

 9. In eerste instantie klinkt het allemaal nog niet zo slecht. Toch laat ik mij liever goed informeren door experts (lees geen overheid).

 10. Leuke slogan voor wie nog in sprookjes gelooft.

  Waar zijn de berekeningen die het gelijk van Jamaloodin aantonen???
  Helaas die zijn er niet, het zijn aannames.

  Door de verschillende gezaghebbende organisaties wordt niet voor niets de noodklok geluid. Weet u nu ook waarom dhr. Tromp van de Centrale Bank weg moet….omdat hij Curacao in een 2e Haiti ziet veranderen.

 11. Nou nou, zo’n drastische verlaging van de tarieven voor WB en IB zou ik toch echt wel als “leuker maken” willen omschrijven hoor!
  Het werd eens tijd. Overigens, ik moet eerst nog zien of ze het succesvol implementeren t/m 2014.

  Want zulke tarieven van tegen de 50% horen pas bij landen in Noord- en West-Europa waar alle straten, wegen, parken etc. er “sprinchi-sprinchi” uitzien en iedereen in een mooi en gesubsidieerd huurhuisje woont.
  Toch niet echt bij een land als Curacao waar de infrastructuur aan het afbrokkelen is.
  Als nou de Curacaose regering ophoudt met pretenderen dat ze alles voor iedereen kan zijn en/of kan regelen, gooi dan maar de belastingen omlaag. Even dikke vrienden.

  Kom op zeg, niet ééns in Duitsland (WB: 33,3% – IB: 42%**) en daar hebben ze toch echt wel hun zaakjes behoorlijk goed geregeld. Dus kun je nagaan…
  Blijkbaar blijft er op ons Baranka den Laman te veel aan de strijkstok hangen.

  ** zie hier: http://www.taxrates.cc/html/germany-tax-rates.html