• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Curacao Nieuws - George JamaloodinCURAÇAO – PAR vreest voor topambtenaar van het ministerie van Financiën, Jose Jardim. Een brief van Jardim aan minister George Jamaloodin (Financiën) over de overheidsfinanciën is uitgelekt in de media. PAR is bang dat deze brief Jardim de kop gaat kosten.

In de brief stond onder andere dat de economische groei de afgelopen maanden aanzienlijk is gedaald en dat dit gevolgen heeft voor de overheidsfinanciën.

Bescherming
PAR heeft premier Gerrit Schotte benaderd met het verzoek om Jardim te beschermen. “Hij voldoet aan zijn werk en spreekt de waarheid.” De partij baseert hun angst op ‘de ontwikkelingen van de afgelopen 11 maanden’. “Hierbij geven wij als voorbeeld de heer Gumbs van de Veiligheidsdienst (VDC) en de heer De Lannoy van Curaçao Port Authority (CPA).” Beide heren zij niet meer welkom bij de overheids-nv’s. De fractie wil de brief zo snel mogelijk bespreken in de Staten.

8 reacties op “‘Bescherming voor Jardim’”

 1. @gerrit, moderne slavernij ? Zal Jardim onze 21ste eeuw Tula worden ?

 2. We kunnen natuurlijk op de beschuldigingen van sexueel misbruik door deze man zitten wachten. Alleen wie ermee komt is nog even een verassing, zal het Wiels of Schotte zijn ?

 3. Petje af voor dhr Jardim, een hele intelligente (jonge)man die weet waarover hij praat. Was onze premier maar net zo.

 4. URGENTE KOERSWIJZIGING DOOR WIE?
  R.L.Willems 15 september 2011.

  De indicatoren slaan negatief uit en een koerswijziging is urgent! Deze indicatoren, van wie zijn ze feitelijk afhankelijk? Van de overheid? Van de VBC, de Centrale Bank, de Kerk, Korsou Uní e.a.? Of van beide partijen?
  Het totaal beeld en samenstelling van de Curaçaose gemeenschap laten zich nu gemakkelijk in kaart brengen
  door toevallige omstandigheden: de overheid staat aan de ene kant (zonder overlopende machten van buitenaf) en aan de andere kant de VBC, De Centrale Bank Korsou Uní e.a. Grosso modo, samen met de afzijdige bevolking: afgerond tot de totale maatschappelijke Curaçaose macht en kracht!
  Dat zijn deze onderlinge relaties samen, de mate waarin zij als tandwielen in elkaar grijpen tot welwillende samenwerking, bepalen de kracht en macht voor welzijn en vooruitgang van het land. In tegenstelling met het kolonialistisch systeem, staat het onderdanig volk aan de ene zijde en aan de andere zijde de overheid met de overlopende parallelle machten van buiten af zoals het bedrijfsleven, de kerk en andere prominenten als dominerend geheel!
  Echter in een democratische organisatie, zij het lijn, lijn-staf of functionele organisatie, is de overheid een overkoepelende democratische macht, waarbij minstens sprake is van “primus inter pares”( eerste onder gelijken). En deze organisatorische erkenning ontbreekt in de Curaçaose organisatie, waarbij de post-kolonialistische krachten, zij het dan onbewust, zich nog steeds beschouwen als deel van de overheid en ook dien overeenkomstig willen handelen, wat voor de nodige chaotische conflicten, botsingen en verwarring zorgt binnen de Curaçaose gemeenschap.
  Dan is de vraag hier: wie behoort dan urgent van koers te veranderen?
  Bedrijfskennis en organisatie is onontbeerlijk in elke organisatie om tot resultaat te komen. In de economie is het overduidelijk: ”het samenstel van productiefactoren en procedures, die samen een transformatie proces
  vormen, waarin samengewerkt wordt om bepaalde doelstellingen te bereiken”.
  Deze wijze van wederzijdse erkenning om gezamenlijk te kunnen samenwerken kent het Eiland helaas nog niet. De huidige structuur is; legio zelfstandige omlijnde Eilandjes op het Eiland, waarbij de organisatorische maatschappelijke hiërarchie ontbreekt. Men leunt hardnekkig tegen de voorbij gestreden kolonialistische parallelle organisatie binnen de overheid en schreeuwt daarbij tegen zichzelf om urgente “koerswijziging”, die kennelijk uit zichzelf nooit zal komen! Allicht zullen de indicatoren negatief uitslaan bij gebrek aan noodzakelijke hiërarchische samenwerking om samen, gericht doelen te kunnen bereiken. Zeer zeker hebben de ‘pressiegroepen’ bewust de macht om doelen te bereiken, maar beschikken geenszins over het recht om door dwang te krijgen of gedaan krijgen.
  Een Russische schrijver filosoof, had deze dwang door macht- problematiek als volgt omschreven: “Men zit op iemands rug en dwingt hem zijn last te vervoeren! Niettemin, verzekert men zichzelf en ook vele anderen ervan, dat men zoiets vreselijk vindt en alles doet om te proberen de last zoveel mogelijk te verlichten, behalve…..van de rug af te stappen!”
  Wanneer het VBC, de Centrale Bank, Korsou Uní en alle andere tenoren ontdekken, dat een gekozen overheid regeert en dat zij als pressiegroep de oorzaak en het gevolg zijn van alle ellende en dat zij zich behoren te adapteren naar de democratische hiërarchische spelregels, met in achtneming van alle middelen tot protest. Dan pas zal er vermoedelijk de nodige ruimte vrijkomen om te kunnen samenwerken en spijkers met kop te kunnen slaan! Zo niet, dan blijft het Eiland zitten in een eeuwigdurende vicieuze cirkel; men keert onbewust telkens terug in het uitgangspunt, dat men verlaten wil en anderen daarvan de schuld blijven geven!
  Indien men eens overdenkt, met wat voor middelen, wat voor listen, hoeveel verschillende kunstgrepen en hoeveel vlijt, een mens zijn geest scherpt om anderen te bedriegen, door al deze hoogstaande variaties, is het te betwijfelen, of de mens of deze wereld wel zo integer en rechtschapen is, zoals men zich al te dikwijls voorstelt!

 5. En Thierry Hernandez mag weer een audit rapportje gaan schrijven!

 6. Sorry.. correctie. Liep iets te hard van stapel en lees nu pas dat PAR het erkent. Nu nog hopen dat Jamaloodin het ook erkent! Maar wordt ongetwijfeld vervolgd!

 7. Goh Jamaloodin geeft hem gelijk! Daar ben ik erg blij om!! Want soms vraag ik mij echt af, hoe reageren ze als ze de kranten lezen? Baart het ze zorgen of gaat het de ene oor in en de andere oor uit? Want een week later is er nog niks veranderd! Dus hij erkent wel dat het fout gaat. Doe er ook iets aan Jamaloodin!!

 8. Jardim wilt gewoon een flinke oprotpremie zodat hij lekker kan gaan rentenieren. Wie wilt er nu voor Jamaloodin werken? Heeft geen enkele studie afgerond en moet je nog serieus mee gaan praten? Jardim denkt ook snel wegwezen hier!