• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Curacao Nieuws - CBSCURAÇAO – De interviewers van het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao (CBS) zullen in het kader van het Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) vanaf zaterdag tot 23 oktober weer op pad gaan. De interviewers zullen verschillende huishoudens bezoeken om vragen te stellen over hun positie op de arbeidsmarkt.

Het AKO is een steekproefonderzoek dat het CBS iedere jaar onder 2700 huishoudens in Curaçao organiseert, en is het belangrijkste onderzoek om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. AKO 2010 werd geïntegreerd in de Census van 2011. De resultaten van het onderzoek kunnen met voorgaande jaren vergeleken worden.

Resultaten

Een van de belangrijkste gegevens uit het AKO is het werkloosheidspercentage. Dit percentage geeft aan welk deel van de beroepsbevolking op zoek is naar werk. Belangrijk is ook om te weten hoeveel personen werken en hoeveel personen op zoek zijn naar werk. De belangrijkste resultaten zullen medio december van dit jaar beschikbaar zijn.

Vertrouwelijk
Om deze en andere belangrijke arbeidsmarktgegevens in kaart te kunnen brengen, wordt medewerking gevraagd van alle huishoudens die in de steekproef zijn gevallen. Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Elke interviewer is verplicht zich te legitimeren op moment van het bezoek, zodat iedereen er zeker van kan zijn dat het interview door het CBS wordt uitgevoerd.

www.versgeperst.com