• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag uit Felix D. Pinedo zijn bezwaar over het heffen van opcenten na 10-10-’10.

In augustus 2010 net voor de verkiezingen, heb ik een ingezonden stuk naar de diverse nieuwsmedia gemaild, waarin ik mijn mening gaf over het heffen van opcenten na 10-10-’10. Dit stuk heb ik via de Pr-man van de ministerraad, de toenmalige Minister President en de Minister van Financiën doen toekomen.

Tevens heb ik dit schrijven gemaild naar de toenmalige gedeputeerde van Financiën en de politieke partij PAR. Daarna heb ik in december 2010 na inwerkingtreding van de nieuwe staatkundige structuur, een tweede ingezonden stuk over hetzelfde onderwerp via de diverse nieuwsmedia geplubiceerd.

Jammer genoeg heeft niemand op Curaçao gereageerd op deze twee ingezonden stukken. De politici lezen blijkbaar de kranten zeer selectief of ze lezen helemaal niet.Weggegooid geld van al die kosteloos verstrekte kranten aan alle statenleden en toentertijd de eilandsraadleden. Ik heb met veel geduld gewacht op het opportune moment om formeler te werk te gaan. Ik heb nu de aanslag Grondbelasting ontvangen waarin verwerkt is de toeslag opcenten.

Ik heb inmiddels bezwaar aangetekend tegen het feit dat opcenten heffen na het niet meer bestaan van de eilandgebieden, niet legitiem is. Een en ander onderbouwd met de nodige wettelijke titels. Tevens heb ik nu het Bureau Ombudsman benaderd met het verzoek na te gaan of de overheid door het blijven heffen van opcenten onrechtmatig bezig is. Het heffen van opcenten ging gewoon door op onder andere grondbelasting, inkomstenbelasting (loonbelasting 30 %) en blijkbaar zoals ik heb vernomen ook winstbelasting.U kunt zich voorstelelen over wat voor bedragen het dan gaat.

In de week van 5 september 2011 heb ik via een ingezonden stuk in de nieuwsmedia onze statenleden, ministers en andere politici gewezen op hun verantwoordelijkheid voor wat betreft de wijze waarop zij hun taak uitvoeren. In dat stuk heb ik gewezen op de kortzichtigheid van onze politici doordat zij belangrijke wetten en andere regelgevingen op de negatieve lijsten hebben laten zitten. Hierdoor zijn eigenlijk in bepaalde sectoren van de overheid grote bestuurlijke problemen moeten zijn ontstaan.

Vide de problemen rondom de Inspectie voor de Volksgezondheid. Ik heb in dat ingezonden stuk melding van gemaakt dat er blijkbaar nog meerdere gevallen zijn dan allenmaar de wet Inspectie voor de Volksgezondheid. In de krant van 10 september 2011 heb ik gelezen dat minister Charles Cooper toegeeft dat er nog diverse wetten op de ‘negatieve lijst’ staan die van van groot belang zijn voor het functioneren van het Land Curaçao. Hetgeen mij eigenlijk stoort is dat men nu pas met deze berichten naar buiten komt.

Je krijgt het gevoel dat onze politici (statenleden, ministers en alle bijbehorende figuranten) denken van laat het volk zich maar bezighouden met Peter Stuyvesant, Jazz Festival etcetera, dan zal zij deze blunders van ons niet opmerken. Deze schrijver houdt zich niet bezig met Peter Stuyvesant en is niet naar het Jazz Festival gegaan, maar houdt zich onder andere veelal bezig met analyse van bestuurlijke aangelegenheden zoals voorvermeld.

De statenleden moeten over dit soort aangelegenheden in vergadering gaan om na te gaan hoe zulke ommissies plaats hebben kunnen vinden en om maatregelen te treffen, dat dit niet meer gebeurt. Laat het duidelijk zijn dat mijn kritiek gericht is opzowel de oppositie als de coalitie en hun adviseurs. Om terug te gaan op het innen van opcenten moet ik zeggen dat er nu wel door mij formeel aanklacht is ingediend en dat er hopelijk spoedig een oordeel op tafel ligt.

Wil jij iets delen met de wereld? Mail je ingezonden brief naar: redactie@versgeperst.com

www.versgeperst.com