• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het evaluatieteam van de Caribbean Financial Action Task Force ( CFATF) heeft van 22 augustus tot 2 september een evaluatie heeft uitgevoerd. In verband met het ingestelde onderzoek heeft het evaluatieteam verschillende instanties van de publieke en private sector geïnterviewd.

Begin november zal Curaçao een conceptrapport ontvangen waarin de ‘ratings’ voor de verschillende aanbevelingen zullen worden opgenomen. Curaçao zal binnen een maand commentaar moeten leveren op dit rapport aan het CFATF secretariaat.

Definitief
Het rapport zal hierna verder worden afgerond en voorbereid om op de CFATF plenaire vergadering in 2012 te worden behandeld. Na de plenaire behandeling wordt het rapport definitief. Daarna zal bekend worden in hoeverre Curaçao voldoet aan de 40 FATF aanbevelingen inzake witwassen van geld en de negen FATF speciale aanbevelingen inzake financiering van terrorisme.

www.versgeperst.com