• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag uit Felix D. Pinedo mening over de manier hoe de politici hun werk uitvoert.

Onze politici dienen hun werk serieuzer aan te pakken. Het is weleens vaker gebeurd dat onze hoogwaardigheidsbekleders in de politiek bijvoorbeeld het één of ander stuk hebben ondertekend om daarna te verklaren of toe te geven dat zij een bepaald passage over het hoofd hebben gezien. Wij hebben het geluk gehad dat tot nu toe geen gevolgen van groot belang voor ons land hieruit voortvloeide.

In de vergadering van de Centrale Commissie van de Staten van woensdag 31 augustus 2011, heeft men onder andere de wet Inspectie voor de Volksgezondheid behandeld. Over het algemeen bleek dat bij de behandeling van genoemde wet, het heel stilletjes ging met het elkaar de zwarte piet toe te spelen, uitgezonderd van één of twee gevallen. Blijkbaar hebben al de partijen het besef dat zij allen in de fout zijn gegaan in dezen.
Het ging erom de fout te reparen, die in het verleden is begaan door zowel de partijen in de oppositie als die in de coalitie, door de wet Inspectie Volksgezondheid op de negatieve lijst te laten staan. De negatieve lijst houdt in de diverse wetten, die niet meegenomen zouden worden naar de nieuwe staatkundige structuur van Curaçao.

Op 4 september 2010 is de overgang van de diverse wetten naar het Eilandgebied toe, door de Eilandsraad goedgekeurd. De wetten op de negatieve lijst zijn uiteraard niet meegenomen. De juristen, die hierop hebben gewerkt hebben zich blijkbaar vergist door ook de wet Inspectie voor de Volksgezondheid op deze negatieve lijst te plaatsen. Onze politici hebben blindelings gehandeld en niet opgelet dat deze wet ook op de negatieve lijst stond. Ofschoon het wel zo is, kan de schuld toch niet helemaal geschoven worden in de schoot van de juristen, daar de uiteindelijke verantwoording op conto van onze politici (Ministers, ex-gedeputeerden, statenleden en ex-Eilandsraadleden) dient te komen. In het dat geval zulke omissies ons land financiële schade zou hebben berokkend kunnen wij jammer genoeg niet praten over aansprakelijkheid, daar ons staatsbestel nog niet zo ver is dat genoemde politici, als bestuurders van het land, persoonlijk aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden voor hun tekortkomingen, die te kwalificeren zijn als onbehoor-lijk bestuur.

Vandaag in de vergadering werd gesteld dat de politici op de adviezen van de juristen hebben vertrouwd, dat het om een groot aantal wetten ging et cetera. Feit is dat onze politieke vertegenwoordigers beter hadden moeten opletten en niet op de proppen moeten komen smoesjes dat zij geen juristen zijn et cetera. Een politicus en zeker een statenlid moet een brede blik hebben op allerlei zaken die zich afspelen binnen onze gemeenschap en over parate kennis van hoog niveau beschikken. Onze politici hebben na de uitreding van Aruba uit Nederlandse Antillen, 25 jaar achter de boeg gehad, waarin zij op al deze problemen konden inspelen.

De nieuwkomelingen hebben zich ook niet verdiept in de vele werkzaamheden die moesten en nog moeten plaatsvinden in de overgang naar de nieuwe staatkundige structuur. Het optreden als volksvertegenwoordiger vergt meer dan op het Brionplein gaan zitten, luisteren naar ons volkslied en onze vlag omhoog zien gaan en het bijwonen van vergaderingen. Er werd in de vergadering gezegd dat zij weer afhankelijk zijn van dezelfde juristen die reedsge-noemde ‘fout’ hebben begaan. Andere personen met een zekere kennisbagage, die goed kunnen analiseren zouden ook goed werk kunnen doen in dezen. Vooral indien het personen zijn met kennis op het gebied van aandacht. Mijn advies is, installeer werk-groepen en ‘think tanks’, die mee kunnen helpen lezen en denken. Voor mij is hetgeen gebeurd is een blunder, die wij snel moeten vergeten. Maar blijkbaar zijn er nog meer onderweg.

Wil jij iets delen met de wereld? Mail je ingezonden brief naar: redactie@versgeperst.com

7 reacties op “Ingezonden: Politici en hun werk”

 1. @waargaatditeilandnaartoe. Jou artikel vond ik bijzonder interessant er zit een kern d’rin en dat ondersteun ik ook. Vooral dat idee van een HR functie vind ik een maqnifiek idee. Het probleem is om dat systeem in te voeren met dit soort politici die allemaal aan zichzelf denken. Die zullen nooit in hun eigen vingers snijden toch. Kom je met een idee om de ministerelesalarissen te verhogen dan zijn ze als de kippen bij. Het Curacaose volk is hopeloos geworden van politici die niet deugen en dat snap jij best. Doordat men geen vertrouwen meer heeft in de politiek zal men alles wat nieuw is gaan proberen met als gevolg de situatie waarin wij nu verkeren. Dat stelling van jou “elk volk krijgt wat hij gekozen heeft” gaat niet meer op. Men kijkt naar wie straalt een bepaalde leiderschap uit en daar komen ze bekaaid af. Ik denk dat Curacao een overgangsregering moet gaan kiezen een zakelijk kabinet die gewoon durft pijn punten zal behandelen aannemen. Het systeem moet veranderen in een gekozen premier of president die Curacao voor een bepaalde tijd zal gaan regeren. Aan het einde van de rit van 4 jaar in plaats van een verkiezing en referendum zal moeten houden om te kijken of het volk hun beleid zal blijven steunen. Zo ja, dan mogen ze doorregeren, zo niet, dan binnen 6 mnd nieuwe verkiezingen uit schrijven. Over hoe de oppositie in eruit moet gaan zien, moet een ander met een beter idee voor mij gaan formuleren. Misschien een idee van assemblee of Camara di representante di pueblo. Laten wij de ideeen een positieve wending geven door opbouwend progresief kritiek te leveren. Zo kunnen wij ook een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkelingen op Curacao.

 2. Ons grote gebrek op Curacao en de Caraibischeeilanden is een gebrek aan leiderschap en saamhorrigheid. Wij denken alles beter te weten dan anderen, wij houden van elkaar dingen te verwijten waar wij zelf bij betrokken zijn, wij houden van modder gooien naar elkaar en weten niet te kiezen voor het belang van ons volk, maar voor hun eigen zak. Het zal wel door ons historische verleden komen het verdeel en heers politiek. Als ik over deze dingen schrijft krijg ik wel zin om hard te huilen. Het is triest. Aan de andere val je weer in doolhof te moeten konstateren dat ons volk te ver gediversiteerd is. Te ver verdeeld door volkeren die andere belangen op na sterven en niet van die oudere doorsnee Curacaoesevolk. Ik durf te zeggen ooit een sterke leider had gehad een soort bruggenbouwer die het Curacaoesevolk bijeen wist houden. Hij was ook te machtig en te slim voor de Nederlandse politici. Deze man had alle kennis en know how in huis om Curacao te kunnen regeren. Sindsdien heeft Curacao nooit meer zo’n goed leider gekent. Zijn naam was MR DR MF da Costa Gomez. Toen deze man overleed had heel Curacao gehuild en gerouwd om zijn dood. Als ik de politici van nu moet vergelijken met wijlen deze man dan zijn het allemaal soep met balletjes. Denken allemaal puur aan de eigen belangen. Doktor heeft duidelijk de sociale belangen van Tula nagestreefd. Het volk stond nummer een voorop. Ik denk dat er in de toekomst weer een lelijke zwarte neger zal opstaan die dat gebrek aan leiderschap zal gaan bewerkstelligen.Begrijp mij niet verkeerd ik ben geen racist en ben ook niet gekeerd tegen geen enkele volk. Maar wij zijn te, verdeeld dat is on probleem op Curacao. Ik raad iedereen aan om dat liedje van Doble R Tula Warda goed te luisteren en te bestuderen. Felix bedankt voor je artikel het was bijzonder interessant jij heb duidelijk verwoord hoe het in ons politieke systeem gaat.

 3. @Henk Helaas gaat de stelling “elk volk krijgt waarvoor ze gekozen hebben’ niet op.
  Als stemmer kunnen we heleaas alleen kiezen uit de volgende opties:
  1) Wat is de minst onbetrouwbare partij (of komst zo over)
  2) Welke partij heeft de minst ongekwalificeert leden
  We zulllen als land in de toekomst naar een ander politiek stelsel moeten groeien, want het huidige stelsel zal ons naar de verdoemenis helpen. Iedereen weet dit. Er zal een SWAT analyse gemaakt moeten worden over ons huidige stelsel en de manier waarop we er invulling aan geven. Om eens een dwarsstraat te noemen: Voordat je op een politieke lijst mag komen te staan moet je een onbesproken gedrag hebben. Waarom worden ministers pas achteraf gescreend? Je moet toch van te voren weten welk vlees je in de kuip hebt. Indien je minister wilt worden moet je minimaal een HBO niveau hebben. Mensen die niet over intelectuele gaven beschikken kunnen echt geen leiding geven aan de vaak complexe en veelomvattende materie. Je moet je als minister in korte tijd veel nieuwe zaken eigen maken. Dit lukt echt niet met een mickey mouse diploma. De boekhouding van een politieke partij moeten volledig transparant zijn. Benoemingen van ambtenaren moet uit de politiek worden gehaald. Een onafhankelijk HR-funcite moet deze taak op zich nemen. The best person for the job. Ministers moeten kunnen leunen op een goed ambtenaren apparaat. Hier moeten kundige mensen zitten die niet politiek gelieerd zijn. etc etc

 4. Het volk krijgt wat ze hebben gekozen. Dus als je op een politieke groepering stemt die geen gedegen deskundigen hebben om te regeren dan krijg je ook van dit soort broddelwerk.
  Dus bezin voordat je begint, kijk waar je op stemt en wat de achterban is welke mensen de juiste kennis hebben, en niet iemand die ineens minister word omdat hij genoeg geld in het verkiezingsfonds heeft gestort of omdat hij iemands neefje is en daarvan de tante en die zijn oom waar je goed mee kan vissen, maar van regeren en verantwoordelijkheden geen verstand heeft.

 5. Hebben de meeste politici een opleiding genoten dan worden ze meester in het ontduiken van belastingen voor de grote bedrijven en accoutancy , wat kan jij anders van ze verwachten.

 6. Meeste politici hebben geen opleiding genoten dus wat kan je anders verwachten?

 7. ahhhh…yes we kunnen het zelf….dus niet