• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao (KBB) heeft donderdag tijdens een feestelijke bijeenkomst het eerste certificaat ‘Erkend Leerbedrijf VSBO/SBO Curaçao’ uitgereikt aan elektrotechnisch installatiebedrijf Garnet N.V.

De erkenning is het bewijs voor student, school en ouders dat de organisatie in staat is om studenten goede begeleiding en een leerzame, veilige werkplaats te bieden tijdens de praktijkperiode van hun beroepsopleiding.

Procedure
KBB heeft in samenspraak met scholen en de arbeidsmarkt een reglement opgesteld met de voorwaarden die worden gesteld aan kwalitatief goede leerbedrijven. Tijdens een bezoek aan de organisatie wordt vastgesteld of de organisatie aan deze kwaliteitseisen voldoet. De procedures zijn vastgesteld in een handboek en een examen- en erkenningscommissie ziet erop toe dat deze correct worden toegepast.

Controle
Garnet N.V. heeft tijdens de controle laten blijken dat zij de regels met betrekking tot veiligheid en kwaliteit op de juiste manier toepassen. Er is een speciaal programma voor studenten ontwikkelt en gecertificeerde instructeurs begeleiden de studenten. Ook wordt de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming bewaakt. Medewerkers hebben continu aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, wat de organisatie aantrekkelijk maakt als leerbedrijf. Er zijn dan ook continu studenten van verschillende scholen en opleidingen werkzaam bij Garnet.

www.versgeperst.com