• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De brandveiligheid bij de Bonaire Petroleum Corporation (BOPEC) op Bonaire was op 8 september 2010 niet op orde. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport, dat vandaag is gepresenteerd. Op 8 september 2010 ontstond rond 12.00 uur door blikseminslag brand in twee opslagtanks.

Als gevolg van gebrekkig onderhoud functioneerden de brandbestrijdingssystemen van het bedrijf niet. Hierdoor kon de brand in een opslagtank gevuld met licht ontvlambare nafta niet worden geblust. Dit zorgde ervoor dat de vervuilde stoffen verspreid werden in de lucht, wat zelfs op Curaçao te merken was. De lucht zorgde voor zwarte regen in Jan Thiel.

Nafta
Eén brand in een opslagtank met 14.500 m3 ruwe olie werd nog die middag geblust. Door falende brandbestrijdingssystemen kon de brand in de andere opslagtank niet worden geblust. Deze tank was gevuld met 22.300 m3 nafta. In beide gevallen was sprake van zogeheten ‘rimseal‐fire’, waarbij brand ontstaat langs de flexibele afdichting (rimseal) van het drijvende dak van de tank.

Onderzoek
Op verzoek van de toenmalige regering van de Nederlandse Antillen en de gezaghebber van de Eilandgroep Bonaire is op 11 september 2010 gestart met het onderzoek. Bij dit onderzoek is gekeken naar de oorzaak van de brand en de achterliggende factoren.

Gebreken
De Onderzoeksraad concludeert dat BOPEC de voorzieningen voor brandveiligheid in september 2010 niet op orde had. De opslagtanks zijn in 1973 volgens de geldende API‐standaard ontworpen en gebouwd, sindsdien zijn de inspecties en het onderhoud van de tanks niet volgens de standaard uitgevoerd. BOPEC was van deze gebreken op de hoogte.

Aanbevelingen
De slechte staat van onderhoud is in de loop der jaren ontstaan en naar mening van de Onderzoeksraad heeft de overheid van Bonaire nagelaten eisen te stellen en toezicht te houden. Om herhaling te voorkomen, heeft het bestuur van Bonaire na de branden aan BOPEC een aantal strikte eisen gesteld. Voor de brandveiligheid van BOPEC is het volgens de Onderzoeksraad essentieel dat ook de aanbevelingen van de Onderzoeksraad worden opgevolgd.

www.versgeperst.com