• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Miguel Goede, die net is ontslagen als Rector Magnificus op de University of Curaçao (UoC), zegt dat de Raad van Toezicht (RvT) onzorgvuldig met hem is omgegaan. “Als ik nu terugkijk op deze periode, moet ik concluderen dat er vanaf de aanstelling van deze Raad al naar mijn ontslag werd toegewerkt.”

“Voor dat ontslag zijn verschillende redenen aangevoerd. Het gaat om dezelfde redenen die eerder al voor de schorsing zijn gebruikt”, aldus Goede. Op het verzoek van Goede heeft advocaat Karel Frielink een rapport geschreven. Dat rapport is op maandag naar de RvT gestuurd.

Verwijten
“Uit het rapport van Frielink blijken drie dingen. In de eerste plaats dat de ernstige verwijten die de Raad van Toezicht heeft gemaakt niet juist zijn”, meldt Goede. “In de tweede plaats dat de wijze waarop onderzoek naar mij is verricht niet deugt en in strijd is met fundamentele beginselen van deskundigheid, objectiviteit, onpartijdigheid en professioneel gedrag.”

Reden
Volgens Goede wordt in het rapport van Frielink als derde punt vastgesteld dat er geen reden is om de schorsing te handhaven en ook geen gewichtige reden is voor het ontslag. “De Raad van Toezicht blijft echter volharden in haar onjuiste standpunt. Zonder dat ik ben gehoord is tot mijn ontslag besloten. Dat ontslag is vervolgens door de deurwaarder aan mij gemeld.” Goede zegt zicht op de ontstane situatie te beraden.

2 reacties op “Goede: ‘onderzoek RvT deugt niet’”

  1. Schandalig wat er met Goede is gebeurd, hij heeft nooit een eerlijke kans gekregen, er wordt hem van alles in de schoenen geschoven terwijl hij zich afgelopen jaar heeft ingezet oa voor internationale samenwerking in de regio, toch iets wat door de regering als speerpunt is genoemd. Hij weet in elk geval waaraan deugdelijk onderzoek dient te voldoen en ligt echt niet slecht bij ‘een niet onbelangrijk deel van het personeel’ (wat een belachtelijke redenering in het auditrapport is natuurlijk met maar 23 respondenten) verder nog de vraag of personeel, medewerkers en studenten ooit gevraagd is naar hun mening over de vorige (interim) rector, kan me niet voorstellen dat die van wie dan ook betere rapportcijfers zou hebben gekregen…

  2. Dat is niet goed, van al die narigheden