• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

GeldbergCURAÇAO – Wanneer op 10-10-2010 het land Nederlandse Antillen wordt opgeheven, moeten de eilanden die als autonoom land verdergaan en de BES-eilanden, met een financieel schone lei kunnen beginnen. De schulden worden door Nederland gesaneerd.

Op 9 december vorig jaar is afgesproken dat de schulden van Curaçao ook worden gesaneerd. Het gaat om een bedrag van ruim 43 miljoen gulden. Het betreft schulden van onder meer de Stichting Studiefinanciering Curaçao, Selikor, FMA, Feffik, Stichting Wegenfonds Curaçao en het Autobedrijf Curaçao.

Voorwaarden
Het saneren van de schulden door Nederland is uiteraard wel aan enkele voorwaarden verbonden, zoals financieel toezicht en gedragscodes voor goed bestuur.


1 reactie op “Financieel schone start”

  1. Wat is het Autobedrijf Curacao? Een vereniging van alle autodealers op Curacao ofzo?