• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag deelt Omayra Leeflang haar mening over de wet voor financiering van politieke partijen.

Vanaf 10-10-2010 is de wet voor financiering van politieke partijen van kracht. In verband met het onderzoek naar een sponsor van de partij MFK, is een discussie ontstaan over een wet die de financiering van politieke partijen regelt. Een dergelijke wet moet voorkomen dat partijen worden gegijzeld door sponsors die macht willen over de regering.

Feit is dat op 10 oktober 2010 een wet voor financiering van politieke partijen werd voorbereid die door de vorige regering van kracht is geworden. De eerste  parlementariërs die voldoen aan de wet zijn Emily de Jongh-Elhage en Magali Jacoba. Artikel 19 van deze wet zegt dat een Parlementariër een geschreven verklaring moet afgeven, dat hij voldoet aan de wet voor de financiering van politieke partijen.

“Bij de geloofsbrieven legt een lid van de Staten gekozen verklaarde kandidaten aan de Staten over een door hem ondertekende schriftelijke verklaring dat hij tijdens de verkiezingscampagne niet in strijd heeft gehandeld met de bepaling van deze landsverordening”.

Volgens de wet moet iedere politieke partij elk jaar een financiëel verslag overhandigen met alle donaties die zij heeft ontvangen. Ook moet elke individuele politieke kandidaat een overzicht van ontvangen donatie inleveren.

Interessant is dat in artikel 16 van de wet staat dat het maximum bedrag dat een kandidaat mag ontvangen van een persoon of een organisatie fl. 25.000,- is. Het is niet toegestaan om een hoger bedrag dan dat van één persoon of organisatie te ontvangen. Artikel 10 van de wet verbiedt een politieke partij om donaties te aanvaarden van een organisatie die wordt gesubsidiëerd door de overheid.

Het stembureau is belast met de controle op het naleven van de regels van de wet. Op overtreding van de wet staat een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een boete van maximaal fl. 10.000,-

Wil jij iets delen met de wereld? Mail je ingezonden brief naar: redactie@versgeperst.com

5 reacties op “Ingezonden: Wet voor financiering”

 1. WET FINANCIERING POLITIEKE PARTIJEN VERDRAAID!
  R.L.Willems 28 augustus 2011.

  Voordat partijen worden gegijzeld, zoals de auteur wil doen voorkomen, behoort nauwgezette onderzoekingen plaats te vinden met daaruit voortvloeiende bewijzen en tevens de zorgvuldigheid om aantasting van andere betrokken grondrechten als Wet bescherming persoonsgegevens niet te schenden.
  Omdat deze W.F.P.P. mogelijk indruist tegen, en diverse close raakpunten heeft met andere grondrechten zoals Wet op bescherming persoonsgegevens, dient op de eerste plaats te voldoen op strikte wijze van invulling aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens en niet om te voorkomen, zoals de auteur wenst, dat partijen worden gegijzeld door sponsors, die macht zouden willen over de regering. Deze laatste moet blijken en niet bij voorbaat gesuggereerd worden!
  In de memorie van toelichting, werd bovendien specifiek gesteld, duidelijker te verwoorden, waarom het voor de uitvoering van deze wet noodzakelijk is, persoonsgegevens vast te leggen en te openbaren van donateurs die donaties hebben afgeleverd. Ook moeten de burgers zeer goed geïnformeerd worden over deze wet en de gevolgen daarvan kennen.
  Doel van de W.F.P.P. is niet “te voorkomen dat sponsors macht over de regering kunnen krijgen”, maar op de eerste plaats beter inzichtelijk maken welke bijdragen politieke partijen ontvangen van particulieren. Giften van meer dan fl. 25.000,–moeten openbaar gemaakt worden om zo oneigenlijke beïnvloeding van democratische processen te voorkomen. De kiesraad wordt belast met de uitvoering en het toezicht op naleving van de wet en maakt de ontvangen overzichten van de politieke partijen openbaar.
  Dat deze wet t.a.v. de burger éénzijdig is, valt niet te betwisten! De burger wordt hier volstrekt gerestringeerd m.b.t. de politieke partij. Andersom, kan een politieke partij door buitensporige sponsoring van feesten, scholen bevoordelen, rusthuizen voor bejaarden (fl.300.000,–uit landsloterij) schenken om bij verkiezingen stemmen te kunnen los peuteren. Ook aan deze soort ‘gijzelingen’ om politieke macht te kunnen verkrijgen, dient een regeling te komen. Of zo’n regeling in de maak is of al bestaat, of gewoon genoemd wordt “bad or good government” dient de auteur ook te weten, zoals zij thans de W.F.P.P. haarfijn weet te interpreteren zoals zij het goed uitkomt!
  Overigens, wordt het eiland al jaren niet indirect geregeerd door MCB, Kooyman en de Centrale Bank, kortom het bedrijfsleven en welke haan kraait er naar?

 2. Lijkt een kloppend verhaal, maar papier is geduldig. De mazen om deze wet heen, zijn zelfs voor een leek duidelijk zichtbaar. Op Curacao is dit niet te verwezenlijken. Stel dat Wiels geld ontvangt uit Venezuela, (iK zeg niet dat dat zo is) , maar stel, Dan hoeft hij toch alleen maar de inkomstenkant te verbergen en kan hij verder uitgeven wat hij wil. En corruptie laat geen papertrail achter, zoals bankstortingen dat doen.

 3. Corruptie was er in en voor de 70-80-90er jaren ook. Nederland heeft nooit geen ene vinger uitgestoken.
  De belangen waren veel te groot. Royal Shell/aandeelhouders/Oranjes hebben flink maar dan ook flink eraan verdiend.
  En Schotte cs? Mwhaah ik zie dit clubje nitwitts de 4 jr echt niet vol maken. Ze beginnen langzaam maar zeker terrein te verliezen.

 4. zwart geld geven blijft altijd mogelijk, dat wordt dan ook weer zwart uitgegeven.
  niemand weet ervan, dus deze wet slaat nergens op.
  iedereen weet dat de partijen gefinancieerd worden door bepaalde rijke personen en bedrijven.
  en deze personen en bedrijven hebben daar door macht over de regering…
  probleem is er en zal voorlopig niet uitgebannen zijn.
  tenzij er controle komt op alle inkomsten en uitgaven door een onafhankelijke instantie.
  maar zodra deze instantie wil ingrijpen zullen types als Schote deze personen weer ontslaan.
  net zoals bij de screening toen gebeurt is……
  dus corruptie lijkt voorlopig niet uit te bannen…..

 5. Interesant…………..maar uiteraard waardeloos.
  Als de MFK zich hieraan gehouden heeft is er dus niets aan de hand, als de MFK zich daar NIET aan gehouden heeft………..is er ook niets aan de hand.
  Dus regels en wetten zijn leuk………….. alleen is de regering gevrijwaard van iedere regel of wet.