• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

protocol-leeflang-en-jacobaCURAÇAO –  De leerplichtbrigade, aangesteld in november 2008, zal integreren in het politiekorps om zo het voortbestaan van de organisatie te garanderen. Dit staat in het protocol dat demissionar minister van Onderwijs, Omayra Leeflang en demissionair minister van Justitie, Magali Jacoba, donderdag ondertekenden. 

De leerplichtbrigade was een initiatief van Omayra Leeflang en ex-minister David Dick. Het idee achter de leerplichtbrigade is het terugdringen van schoolverlaters en spijbelaars. De brigade controleert dagelijks of leerlingen, maar ook hun ouders, zich houden aan de Wet op de Leerplicht. Deze schrijft voor dat kinderen van vier tot en met achttien jaar leerplichtig zijn. Na een jaar, is door een speciale commissie gekeken naar hoe de brigade functioneert.

Evaluatie
Uit deze evaluatie is gebleken dat de leerplichtbrigade haar nut bewezen heeft. De actieve controle heeft het ongeoorloofd en onnodig schoolverzuim teruggedrongen. Ook de scholen hebben baat bij de brigade, omdat zij nu een punt hebben waar zij terecht kunnen met hun vragen. De evaluatiecommissie ziet de leerplichtbrigade als een duurzame organisatie. Op basis van deze conclusies hebben de ministers Leeflang en Jacoba besloten dat het pilotproject een vervolg dient te krijgen door integratie van de Leerplichtbrigade in het politiekorps.

Augustus
Dit alles dient uiterlijk te gebeuren voor augustus van dit jaar. Om daarvoor te zorgen is het ‘Protocol di konsolidashon i integrashon di e brigada di ensenansa obligatorio’ ondertekend door Leeflang en Jacoba. De ministers hebben hierin onder meer afspraken over de datum van integratie, de functie en taken van de brigade, de kosten, de personele bezetting en de werkomgeving van de brigade vastgelegd.

www.versgeperst.com