• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal zorgvuldig omgaan met het invorderen van teveel betaalde onderstand. Dat zei Huub Bouwen, hoofd van de afdeling RCN/SZW donderdag. Er hebben op de BES-eilanden in de afgelopen tijd 120 inwoners teveel onderstand gekregen.

Dat kon gebeuren doordat vanaf 10-10-2010 de correcte bedragen niet in één keer zijn doorgevoerd. Maar sommige mensen hebben ten onrechte een onderstandsuitkering gehad, bijvoorbeeld omdat zij niet hadden gemeld dat zij inmiddels werk hadden gevonden.

Onrust
Het gaat daarbij om bedragen die per persoon kunnen oplopen tot ruim 1500 dollar. Dat geld moet in principe worden terugbetaald, iets wat tot veel vragen en ook onrust heeft geleid bij mensen die op onderstand zijn aangewezen. Sociale Zaken zal nu met alle 120 betrokkenen een persoonlijk gesprek voeren om te bepalen of en hoe het teveel betaalde geld moet worden terugbetaald.

Schuld
Bouwen sluit daarbij niet uit dat mensen die vanwege hun financiële situatie echt niet kunnen terugbetalen en die niet wisten dat zij teveel onderstand kregen, de schuld hoogst waarschijnlijk zal worden kwijtgescholden. Overigens krijgen nog eens 160 mensen wel terecht een correctie op hun uitkering. Het ging daarbij om bedragen oplopend tot 3000 dollar per persoon. Het aantal mensen op de BES-eilanden dat een beroep doet op de onderstanduitkering daalde van 290 op 10-10-10 tot 214 nu.

www.versgeperst.com