• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) maakt vandaag met ministers van Aruba en Sint Maarten afspraken over de samenwerking op het gebied van luchtvaart en scheepvaart. Dit in het kader van de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling van Curaçao en Sint Maarten sinds 10-10-10.

‘’Goede, efficiënte én veilige verbindingen over zee en door de lucht. Dat is ons gezamenlijk belang’’, aldus Atsma. Samen met zijn collega’s Otmar Oduber van Aruba en Franklin A. Meyers van Sint Maarten tekent Atsma een protocol. In het protocol heeft de maritieme samenwerking tussen de vier landen van het Koninkrijk opnieuw vorm gekregen.

Platform
Tijdens het bezoek van Atsma heeft ook het eerste Maritiem Overleg Platform in de nieuwe samenstelling plaatsgevonden. Dit platform komt jaarlijks bijeen om maritieme onderwerpen van gezamenlijk belang te bespreken. Onderwerpen op de agenda waren bijvoorbeeld de veiligheid van de lokale vaart rond en tussen de eilanden, de regels rond de registratie van schepen en de opbouw van de maritieme administraties van de eilanden.

Steun
Nederland gaat in dit kader door met personele steun aan de administraties van Aruba en Curaçao. Dit is van belang omdat Aruba een zelfstandige scheepvaartinspectie inricht en Curaçao in 2013 moet voldoen aan de verplichtingen van de Internationale Maritieme Organisatie.

Luchtvaart
Ook de luchtvaartpolitieke relaties tussen de verschillende landen in het Koninkrijk zijn opnieuw vastgelegd in een protocol dat vandaag getekend wordt. De afspraken moeten ervoor zorgen dat het voor luchtvaartmaatschappijen makkelijker wordt om tot de markt toe te treden en moeten voor meer concurrentie en lagere tarieven voor passagiers zorgen.

Routes
Ook biedt het protocol de mogelijkheid om op routes met weinig passagiers contractafspraken met luchtvaartmaatschappijen vast te leggen zodat de eilandbewoners verzekerd zijn van vervoer. Tot slot geeft het protocol de mogelijkheid aan luchtvaartmaatschappijen om intensiever te gaan vliegen binnen en buiten het Koninkrijk. Minister Charles Cooper van Curaçao zal beide protocollen mede-ondertekenen.

www.versgeperst.com