• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Stichting Milieu Ontwikkeling Op Curaçao (SMOC) heeft UNEP (United Nations Environment Programme) benaderd. “De vervuiling van Raffinaderij Isla richt zich meestal op luchtverontreiniging, dat neemt niet weg dat er ook sprake is van vervuiling van de wateren van Curaçao.”

Een van de belangrijkste prioriteiten van UNEP is de vervuiling van zeewater en de impact daarvan op biodiversiteit. “Op Curaçao is deze problematiek al decennialang actueel”, aldus SMOC.

Artikel
De stichting haalt de in 1995 gepubliceerde artikel ‘Mollusc communities of tropical rubble shores of Curacao: Long-Term (7+ years) impacts of oil pollution’ in het wetenschappelijk tijdschrift Marine Pollution Bulletin aan. “De nadelige invloed van olievervuiling op ‘mollusc communities’ werd hierin aangetoond en tevens bleek dat dit ook een hardnekkig karakter had.”

Onderzoek
“Dat is niet mis. TNO toonde in 2007 de aanwezigheid van verschillende oliecomponenten aan en onlangs was er wederom een ‘oil spill’. De invloed daarvan werkt dus nog lang door.” SMOC wil daarom dat er een allesomvattend onderzoek komt naar de kwaliteit van de wateren rondom Curaçao en in het bijzonder in de nabijheid van de Isla. “De vissers hebben daar ook belang bij, zij verdienen hun brood ermee.”

Assistentie
UNEP heeft aangegeven dat zij de zorgen van SMOC omtrent de Isla deelt en heeft assistentie aangeboden, zo blijkt uit correspondentie die SMOC heeft gehad met UNEP. “Dat geeft de burger moed.”

www.versgeperst.com