• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag wil Rudy Willems zijn reactie delen op het ingezonden stuk van Omayra Leeflang.

Ongelooflijk wat deze vrouw zo openlijk probeert te verkopen, maar tenslotte heeft zij zichzelf ontmaskerd. Zij had steeds het geluk gehad te genieten van het voordeel van de twijfel. Ook hieraan had zij de ministerschap te danken. Met haar stuk, duidelijk ageren tegen de geschiedenis en het streven van dit land naar gelijkwaardigheid, had zij nooit de ministerschap zo eenvoudigweg te pakken kunnen krijgen.

Met haar artikel heeft ze overduidelijk doen blijken, wat voor vlees in de kuip is! Op grond van haar artikel, zou men zich kunnen afvragen, indien zij zo ageert tegen de meest gevoelige sentimenten van de overgrote gedeelte van de bevolking en allerminste respect toont noch voor het verleden noch het heden van het land, wat zij dan op het Eiland blijft zoeken.

Niemand heeft de behoefte om aan deze mevrouw uit te gaan leggen, wat de Curaçaoënaar beschouwt als ‘held’ omdat de Curaçaoënaar geen rekenschap en verantwoording hoeft te geven, zeker niet aan Leeflang. Wij bepalen zelf wel, geheel zelfstandig onze zaken en hebben daarvoor zeer zeker een Leeflang absoluut niet voor nodig om de dienst te kunnen uitmaken. In haar geval en omstandigheden, zal zij nooit of nimmer van geen enkele Curaçaoënaar heldendaden tegenkomen, omdat ter vergelijking kennelijk haar grote held en soortgenoot, in alle opzichten, Dési Bouterse is.

Dat deze vrouw, met haar bizarre mentaliteit op het Eiland tot minister van onderwijs en cultuur had geschopt, moet een zeer vreemde politieke toegeving zijn geweest. Door haar opvallende kortzichtigheid mist zij volledig de essentie van deze naamswijziging . Zij heeft het over ‘het proces van de naamsverandering.’ In essentie gaat het niet eens over de ‘naamswijziging’ alzodanig , maar over de ombuiging en verleggen van de machtsbesef en zeggenschap van het verleden naar het heden toe. Met overtuiging had men laten zien, dat een periode van het verleden wordt afgerond en demonstratief afgesloten door een symbolische veelzeggende actie te ondernemen.

Bij wijze van puur toeval werd nu de PSC gekozen, om die symbolische daad radicaal en demonstratief tot stand te laten komen. Bij wijze van spreken, had men evenzeer de Emmabrug kunnen omdopen in Camama-brug. Het gaat niet om de wijziging van de naam, maar om de provocerende macht net zoals vroeger door de bezetters.

Precies de wil oplegging uit het verleden met een zelfde brutaal elan werd herhaald: regel of geen regel, rechtmatigheid of onrechtmatigheid, democratisch of ondemocratisch, net zoals in het verleden: wijziging moét, zonder méér! Kwestie van demonstratieve overpowering, waarmee Omayra Leeflang kennelijk grote moeite heeft. Mensen als Leeflang, die schaamteloos niet beter weet dan van twee of drie wallen eten, kan absoluut niet in staat zijn de streefgevoelens van de Curaçaoënaars te delen. Vermoedelijk houdt zij zich klemvast aan de onbesproken en onbeschreven afspraak met de grote bazen: ‘ maak van Willemstad een Paramaribo!’

Een verloren droom! De affaire met de directeur van de Centrale Bank spreekt hierbij boekdelen. Schuldig of onschuldig, het bleef tot een vage aanbeveling van RMR en de Nederlandse minister Donner!

Soms lijkt het, dat deze ex-minister van onderwijs en cultuur het noorden volkomen kwijt is geraakt. Zij begint in haar artikel zelf te stellen, dat er met het koloniaal verleden afgerekend wordt en dat de waardering van de lokale helden geëerd moeten worden. In de zelfde adem stelt zij vast, dat niemand weet welke procedure men had gevolgd voor de naamswijziging! Moet dit beschouwd worden als een verwarring of gewoon domkop?

Op grond van haar gepeperde opmerkingen, die varieert van onbehoorlijk, onwaardig tot onbeschoft, zou men geneigd zijn te veronderstellen te doen hebben met een of andere blanke fanatieke achterklap, die als een ‘Dolle Mina’ voor het Nederlands kolonialisme opkwam. Het tegenovergestelde is de waarheid, dit heftig verzet was te horen van een negerin, met alle directe onvervalste kenmerken van slaafse afkomst, Omayra Leeflang, ex-minister van Onderwijs en Cultuur van het Eiland Curaçao: wat een vergissing, wat een schande, een pure boutade!

Zeer zeker heeft het standbeeld van Peter Stuyvesant een historische waarde, net zoals de slavernij, net zoals Tula, die met een stuk ijzer, nog in leven zijnde, al zijn botten stuk geslagen werden, voordat hij in een rechtse en linkse gedeelte geradbraakt werd!

Prof. Alejandro Paula is een zeer wijze man. Een man met een onherroepelijke staat van dienst. Hij is in staat een onderscheid te kunnen maken tussen collaboratrice en oprechtheid, tussen slaafse onderwerping en mentale bevrijding, tussen waardigheid en onbeschaamde parasieten, die na alles nog de lef hebben om in deze tijd het Eiland de lessen durven dicteren, wat waardigheid en onwaardigheid is. Maar dàt bepalen wij Curaçaoënaars zelf wel. Wij bepalen en stellen zelf de normen en waarden vast, waaraan waardige waardering aangemeten zal moeten worden en daarvoor heeft dit Eiland geen collaboratrice noch professionele onderkruiperij nodig.

De bakens zijn verzet en zullen verzet blijven . Het Eiland aanbidt de geest der kritiek niet en de gekregen zekerheid maakt de blijdschap overweldigend. Het idee alleen, dat men heeft bijgedragen aan de eer van ons Eiland, schenkt een nog grotere blijdschap en voldoening. Indien het niet samen kan gaan, dan maar alléén, onbevreesd, standvastig met een ijzeren volharding de toekomst tegemoet, wat het ook mag inhouden.

Wil jij iets delen met de wereld? Mail je ingezonden brief naar: redactie@versgeperst.com

30 reacties op “Ingezonden: Leeflang bekent kleur”

 1. quote:”Overigens, mij lijkt het, dat PS “Nieuw Amsterdam” had gesticht en niet NY.
  De naamwijziging van Nieuw Amsterdam voor New York is om dezelfde motieven als de naamwijziging van de PS College. De wereld is klein en de streken overal hetzelfde, niet waar?”

  Beste meneer Willems, de Engelsen hebben Suriname voor Nieuw Amsterdam geruild met de Hollanders en de naam in New York gewijzigd.
  Toen Amerika onafhankelijk werd is de naam hetzelfde gebleven.
  Dus helaas klopt dit niet. En wat dan nog, we praten hier over eeuwen geleden.
  Om dit als motivatie te gebruiken is erg achterhaald. Leef in het heden!

 2. Beste Gerrit,

  Na mijn sudie met succes aan de Hogere School (met 6 andere collega’s die reeds lang onder de grond liggen) en terug kwam op het Eiland, werd ik demonstratief uitgesloten van aansluitend werk en carrière. Om niet te verpauperen moest terug naar Europa. Het was een hel, maar ik kwam er door en lijd nu een middelmatig rustig bestaan. Kruipen voor het Curaçaos overheersend systeem als afgestudeerde was er niet bij: zij wisten het en ik wist het, dus ik moest een stap opzij doen, wat ik ook deed, zonder enige spijt en overtuigd van het onrecht.
  Na zoveel jaren, zoals je uit de reacties kon uitmaken, dat de kloof alleen maar groter is geworden en geleid tot onherstelbare situaties en definitieve scheiding.
  Dikwijls had ik mij voorgenomen om afstand te nemen van het Eiland, maar evenveel keren wanneer ik het noodzakelijk vond, zoals nu met een ver gaande Leeflang, kruip ik onbewust in mijn harnas, om het werk te doen. Zolang ik over de krachten beschik, zal het ook zo blijven tot mijn laatste snik! Maar mijn hoop is toch wel, minder op de voorgrond
  te komen en méér genieten waarvoor ik hard gewerkt had, (géén cadeaux zoals bij jullie)
  Het ga je en het Eiland goed!

 3. Willems; Tot de volgende brief! Hopelijk kan u de huidige regering ook normen en waarden bij brengen. Veel kritiek maar toch netjes iedereen beantwoorden (zonder echt aan te vallen).

 4. Geachte Richel,

  U heeft kennelijk uw motieven om Martina uw zegen in dit geval te geven, veronderstel ik. Ik weet niet of u een geestelijke bent, want die zijn bevoegd zegens uit te delen. Bent U dan vrij van het probleem of deelt u zegens uit in afwachting van tegenprestaties?
  Dat God u dan moge zegenen en versterken in uw bekoring.

 5. Hr. Martina,
  Ik sta geheel achter uw bijdragen. Mijn zegen heeft u. En zoals u reeds aangaf wie neemt Willems nu nog serieus.

 6. Zeer geachte Heer Martina,
  Ik zal mij beperken, met de voeten op de rem, tot het citeren van uw eigen woorden, echter vooraf dit: Zoals u zegt in uw bescheiden bijdrage, had u aangegeven, dat u mijn epistels niet serieus neemt, nog (noch)op het forum, nog (noch) in de media. Dan moet er toch iets mis zijn met uw voorstellingsvermogen, immers uw neemt mij niet serieus, maar u reageert en blijft almaar reageren, dus er moet toch iets zijn, dat u onbewust desalniettemin toch serieus neemt gezien uw belangstelling. Wil u zo goed zijn deze laatste opmerking ook bij te voegen in uw akte van kennisneming.
  Ik zie u van zeer ver weg, denkt u werkelijk of u mij serieus neemt of niet, dat het mij zal bereiken, raken of deren? Indien uw zelfzekerheid meer diepere geestelijke reliëf had, had een discussie zin, wat nu geenszins het geval is.
  Van dichtbij, of u mij serieus neemt of niet, is het niet meer dan; wanneer de karavan voorbij komt, blaft de hond…..en ik ben de karavan!
  Citaat:” Maar als een ‘wijs man, zou je niet moeten willen dat je naam –waar een overgrote deel van ons (ze) Curaçaoënaars nooit van heeft (hebben) gehoord– naar een school wordt vernoemd!” (einde citaat) Praat u nu voor uzelf of voor de overgrote deel van de Curaçaoënaars? Dit lijkt mij duidelijk, u betoogt, de man niet te kennen, evenals een overgrote deel van de Curaçaoënaars.
  Met uw bescheiden toestemming, waarvan geen akte hoeft, m.b.t. u, wens ik hierbij deze zaak af te sluiten en niet meer te zullen reageren. Rozen blijven wegwerpen heeft er totaal geen zin!

 7. Zoals ik al in mijn bescheiden bijdrage heb aangegeven neem ik uw epistels niet serieus, nog op dit forum nog in de media.
  Overigens heb ik niet gezegd de nwe. Naaamgever van de psc niet te kennen. U moet beter lezen ipv selektief. De kunst om iets duidelijk te maken kan vaak in een pr woorden worden gezegd.
  Waarvan akte.

 8. Beste Vito,

  Het is precies zoals je het zegt: ik ben een Curaçaoënaar nog net niet een Makamba geworden, wat de taal betreft. Men behoort te zeggen wat men denkt en het gaat zoals het gaat, met of zonder fouten. Indien het stoort, dan moeten zij het niet lezen, zo simpel is het!
  Je hebt van mij de allerbeste groeten.

 9. Hé, roepie poepie, waar heb je gezeten? Het is zo lang geleden. Ik had wel, jouw zuster met een nichtje in de stad ontmoet. Wij waren gaan eten, het was uiterst gezellig, het werd tot in de kleine uurtjes.
  Volgende week moet ik bij een klant in jullie buurt zijn; Ik zal niet nalaten om even binnen te wippen, maar zal vooraf jouw moeder een telefoontje geven. Ik reken op jouw aanwezigheid om je uit te leggen hoe het staat met mijn afspraken. De champagne zal niet ontbreken, zorg dat je er ook bent!

 10. Mense laten wij elkaar niet gaan proberen te overtreffen of denken dat jullie beter nederlands kennen dan iedereen. Want zelfs de echte Nederlanders hebben ontzettend veel moeite met hun eigen taal. Laat staan examen onderdeel teksverklaring zoals dhr van de Valk schrijft. Zelfs de docenten die les moeten geven Nederlands hebben moeite met hun eigen taal laat staan voor iemand van buitenlandse komaf. Persoonlijk vond ik niets mis met de Nederlandse stijl van Rudy Willems het is duidelijk en leesbaar. Dit is weer een van de vormen van arogantie en macht, wat de Nederlanders als van de Valk hanteren. Lees je ding begrijp je ding en onthou je van kritiek te leveren, over de manier hoe wij nederlands schrijven.

 11. En meneer Willems…wanneer is uw volgende afspraak bij de dokter?

 12. uiteraard zijn we allemaal blij met onze autonomie en evt onafhankelijkheid maar dan wel allemaal graag of gaan we zoals st maarten ons afscheiden helft onafhankelijk ander helft autonomie? sinds het referendum is het eiland ( onder leiding van de blauwe partij etc) alleen maar in twee gedeeld. en nu na de verkiezingen 2010 en 10-10-10 nog meer in voor of tegen. ertussen bestaat niet meer want dan word je met naam en toenaam beschuldigd en verdacht gemaakt. TULA was voor een gelijkwaardiger en menselijke behandeling, is nu weinig van over met alle haat en onverdraagzaamheid.

 13. Waardering kan ik uitspreken voor het feit dat u de tijd en moeite neemt om in te gaan op de reacties die u krijgt. In tegenstelling tot andere columnisten ontbreekt de nadere toelichting (al dan niet door vaak negatieve reacties).

  We blijken het erover eens te zijn dat niet “Wij” of “ik” de meest gevoelige heterogene sentimenten kunnen bepalen. Het koloniaal verleden gaat uiteraard ons allemaal als Curaçaoënaars aan. Desondanks vormen de persoonlijke aanvallen op Leeflang geen bijdrage aan de door u genomen standpunt. Ook uw aantijgingen die op mij gericht zijn gebruik makend van mijn naam op denigrerende wijze ontbeert enige fatsoensnorm die uw standpunt niet helpen. Wellicht zou het u allemaal niets schelen maar heb echter het vermoeden gezien de energie u erin steekt dit kan begrijpen.

  Het is typerend dat u alleen de naar uw mening positieve gevolgen benoemd, gelijktijdig bepalend dat er ongelijke verhoudingen zijn die tot op heden voor een onevenwichtige gelijkheidsvorming zorgen. Graag zou ik deze ongelijke verhouding in kaart gebracht zien worden want ik zie deze spoken niet. Onrecht doe je jezelf aan als je in een slachtofferrol wil plaatsen. In elke maatschappij zal er enige vorm ongelijke verhoudingen aanwezig blijven, het is alleen de wijze waarop men er mee omgaat dat verschilt.

  Of het nou van Leeflang of iemand anders komt komt doet er niet toe. Beide dragen bij aan een momenteel nutteloze discussie waarbij het eiland veel belangrijkere items op de agenda zou moeten hebben staan. Ik neem het dan ook de niet alleen Leeflang kwalijk maar ook de regering die uw en mijn geld en tijd verspillen. Ik maak me druk om de toekomst niet om het verleden. Oude koeien uit de sloot halen waarmee merendeel van bevolking hedendaags niets mee te maken heeft gehad helpt dan ook totaal niet in mijn ogen. Hoe vervelend het ook is, het eiland zonder PS zou niet hetzelfde zijn geweest, net zo min zonder Tula.

  Met in uw 5e en 6e alinea bedoelde daad van wraak op de heersende macht dat volgens u pure toeval is geeft u vervolgens in uw reactie het correct aan dat het lijkt wel op verdraaiing van de zaken en een weerspiegeling van weerspannigheid. En dat is dan ook het probleem.

  Tot mijn tevredenheid geeft u met regelmaat antwoord op uw eigen vragen zoals: “Wat zou U van het verleden kunnen leren, indien alles different, afwisselend, ongelijk en afwijkend is”. Antwoord hierop is dan ook alles. Sterker nog het zou een uitdaging zijn. Tot op de dag vandaag ben jij er zelfs nog mee bezig. Hoewel men nimmer genoeg kan helpen hou ik mij regelmatig bezig met “sociale verplichtingen” en zie mijn gelden verdwijnen in een pot voor naamswijziging terwijl daar geen brood voor gekocht kan worden, wat dan ook gelijk een reden is om geen donaties meer te doen. Geef mijn gelden dan ook liever persoonlijk uit totdat ik eindelijk weer eens het vertrouwen heb dat mijn gelden daadwerkelijk terecht komt waar het noodzakelijk is.

  Men dient erboven te staan en zichzelf nimmer verlagen tot hetzelfde niveau zoals we nu met zekere regelmaat in politiek van Curaçao terug zien. Ergerlijk om ook te zien als men zichzelf op zelfde niveau gaat gedragen die zo veroordeeld wordt. Dit gedrag wordt op het eiland door alle soorten en lagen gebruikt. Uiteindelijk moet het uit de mensen zelf komen. Helaas blijkt ons prachtige eiland en haar mensen daar niet klaar voor te zijn.
  Uw veronderstelling dat ik mij begeef op het vlak van toekomst voorspellen is ronduit hilarisch te benoemen. U neemt mijn woorden dan ook veel te letterlijk. Ik plan en bouw aan een toekomst zonder daarbij het verleden te veroordelen en wissen. Ik maak immers deel uit van de historie of ik het nou wil of niet. Ik accepteer voor wat het is voor de tijd waarin het gebeurde. Denk dat het ook juist goed is om ermee geconfronteerd te worden i.p.v. te wissen. Ik ga ervan uit dat ook uw plannen in het leven verder reikten dan morgen.

  Wellicht is het zeer onverstandig om ergens naartoe te gaan waar je niet welkom bent, laat dit echter nu precies zijn wat Tula deed.

 14. Geachte Johny,
  Dat ik volgens U een hoge pet op heb is geweldig! Maar waarom ten onrechte? Waar haalt U het recht vandaan om er over te oordelen? U valt uit de toon! Het klinkt allemaal proletisch en bemoeizuchtig, maar geenszins academisch volgens uw vermeende status! Om het kort te zijn, het kruipen voor hogere studies lap ik aan mijn laars, zelfs indien U zou willen doorgaan als Jesus Christus, Zoon van God.
  Hoeveel mensen op deze aarde, zoals u het stelt, hebben een inhoudloze titel omdat zij een bepaalde sysyteem bedienen? Hogere studies moet blijken, zeker niet door blabla.
  Waarom schrijft U niet zelf een inhoudelijk artikel, overeenkomstig uw academische pretentie?
  U moraliseert, dat is goedkoop en dat verraadt uw suspecte bagage!
  Mocht het zover komen, dat er een Willemsbrug zal komen volgens uw veronderstelling, so what? Johny’s brug zal klinken als een tang op een varken!

 15. Beste Rudy, je hebt nogal een hoge pet op van jezelf. Ten onrechte. Laat die filosofische teksten maar achterwege, jouw ingezonden brief zit vol met grammaticale fouten. Hier en daar strooien met wat moeilijkere woorden, kan je beperkingen niet verbergen, ook niet voor een leek. Tekstverklaring en begrijpend lezen is zeker ook niet aan jou besteedt. Het onderwerp was niet “Leeflang”, maar de (niet democratische) totstandkoming van de naamsverandering van PSC.

  Uw ingezonden brief toont een bijzondere afkeer tegen Nederland. Mogelijk dat uw arrogante instelling, niet zo op prijs werd gesteld. Mijn advies is om niet altijd de vinger naar een ander te wijzen, maar steek eens hand in eigen boezem. Gaat het u nu om het eiland Curaçao, of gaat u mee in het popularistische gedrag van Wiels?

  Meneer Willems, schrik niet, er zijn mensen op deze aarde, die een nog hogere studie hebben afgerond dan u. Dat ik tot een van deze mensen behoor, staat hier verder buiten, maar kon het niet laten om u dit mede te delen. Het zou u sieren om hier niet mee te schermen. Dit maakt u zeker geen beter mens.

  Geef uw goede vriend Wiels aub niet het belachelijke advies om de namen van de Emmabrug en de Julianabrug om te dopen tot Wielsbrug en Willemsbrug.

  Gegroet, Johny

 16. Petje af, meneer Willems.

  U heeft met “Het gaat niet om de wijziging van de naam, maar om de provocerende macht net zoals vroeger door de bezetters.” aan mij veel beter de reden cq. het sentiment achter de naamswijziging kunnen weergeven dan tot nu toe alle schreeuwers op fora dat gedaan hebben.

  Zoals het volgens u niet over de schuld of onschuld van PS gaat, gaat het echter ook niet om de heer Paula.

  Wat mij het meeste dwars zit is het ondemocratische van deze naamswijziging. Als het volk erachter stond zou u volkomen gelijk hebben, maar onderzoek en tegengeluiden wijzen anders uit.
  Door deze naamswijziging toch door te voeren, stelt de huidige regring zich zeer tyraniek en totalitair op en daarmee is (helaas) dus nog steeds geen afstand gedaan van het koloniale verleden.

 17. Beste Jurandy
  Ondanks de hectische drukte, vergt uw reactie extra tijd.
  Mijn artikel is slechts een reactie op het artikel van de initiatiefnemer Mw. Leeflang.
  Het koloniaal verleden, gaat mij en elke andere Curaçaoënaar aan, daarom “wij”, maar daarbij ook eigen inzichten.
  De Curaçaose gemeenschap bestaat uit diverse groeperingen, die geen homogeen geheel vormt. Het moet erg dwaas en onzinnig zijn om te stellen of “wij” of “ik” in staat zal zijn, de meest gevoelige heterogene sentimenten te kunnen bepalen!
  Afwijken van het daadwerkelijk onderwerp, was er in het geheel niet bij. Op de bewering van Leeflang, dat zij nergens bij Prof Paula heldendaden was tegengekomen, was de repliek; dat zij het ook bij geen enkele andere Curaçaoënaar zou tegenkomen, omdat als vergelijking, gemeten met haar normen, alleen mensen als Desi Bouterse “helden” zullen kunnen zijn! Bij verwarring en onsamenhangende wartaal, is men incoherent of mogelijk een domkop, wat u beneden alle peil vindt. Wat is dan hier zo bezwaarlijk?
  U betwijfelt, dat door een simpele ‘naamswijziging’ grote gevolgen zal kunnen hebben. Goed gezien, vindt U het wel belangrijk om uitgebreid in te gaan op deze kwestie en van deze gelegenheid een levenskwestie van te maken!
  Ja, het is stellig mijn overtuiging, dat een simpele provocerende naamswijziging van een instituut, het koloniale machtsbesef uit het verleden, zal kunnen afronden, omdat er hier sprake is van ingrijpende verandering in de bestaande machtsverhoudingen. En als gevolg daarvan, vloeit er evenwichtige gelijkheidsvorming op grond van de veranderende ongelijke verhoudingen. Wat dit met de heersende “armoede” bij de bevolking te maken heeft, mag Joost weten!
  Met als excuus ‘een symbolische daad van wraak’, komt ontegensprekelijk uit uw eigen brein! Mijn visie bij deze machtsverschuiving (of het nu een naamsverandering is of what so ever), is vergruizing van de kwakkelende koloniale elitaire geprivilegieerde macht! Volgens uw instelling, vindt u deze vergruizing, voor één of andere reden niet positief. Kennelijk vindt u het artikel van Leeflang wel positief. Wel, een kwestie van ingesteldheid, gestelde normen en waarden.
  Overigens, welke daad van ‘wraak’ beoogt U eigenlijk? Het lijkt wel op verdraaiing van de zaken en een weerspiegeling van weerspannigheid.
  Bedreiging van de economie is een stok achter de deur bij elke gevestigde investeerder, maar tevens ook een zeer riskant spelletje op een eiland zoals Curaçao. Een investeerder is per definitie vervangbaar. Anderen die mogelijke rendementen in de marktaandeel zien, staan klaar om toe te slaan! Door traditie en afhankelijkheid, lijkt het wel niet zo te zijn, maar het is niet anders, men moet kunnen durven, de oude lepe residerende machtbepalers te vervangen door frisse, gezonde moderne investeerders, die het goed menen met ‘s-lands economie zonder bedreigingen!
  Of de economie bloeit of in elkaar stort is in dit geval van ‘naamswijziging’, irrelevant en van een geheel andere orde! Zo ook het weinig beschikbaar geld van hardwerkende mensen of het verbrast wordt aan discussies of niet! Lees nogmaals het artikel van Leeflang uit de eerste hand en deponeert U uw beklag aldaar en tevens mijn reactie!
  U geniet ter plekke van Curaçao, het moet U dan ook sieren en aangewezen te zijn om uw sociale verplichtingen na te komen en te verantwoorden om uw medemens en moeders tegemoet te komen met donaties om nieuwe shirts te kunnen kopen, zoals u beweert. Overeenkomstig uw opgedane ervaring, zal het inderdaad akelig stil worden rondom uw grote praat, indien U steeds de hand stevig op de knip houdt of anders, wat donaties betreft, op sluwe wijze anderen proberen te spannen voor uw wagen. Dit ontsiert uw gebleken pretentieuze grootspraak!
  Een bron van verdeeldheid moet u onpartijdig zoeken bij de oorspronkelijke initiatiefnemer, oud-minister van Onderwijs en Cultuur Mw. Omayra Leeflang en niet bij diegenen die op haar artikel reageren. U mist elke vorm van objectiviteit en bekent kleur evenals bij de ex-minister van Onderwijs en Cultuur!
  Dat ik als Curaçaoënaar mijn eigen geschiedenis niet zou kennen en dat u, Jurandy, het wel en beter kent, moet een illusionaire vergissing uwerzijds zijn. En dat dit vermeende gebrek u teleurstelt, lijkt het wel, dat het uw zorg is. Laat dit u niet teleurstellen, omdat ik overtuigd en volkomen ervan bewust ben van mijn verleden in alle opzichten en dat het mijn persoonlijke zorg is en niet de uwe. Of is er misschien hier sprake van inmengende pottenkijkerij?
  Ik weet niet hoe ik uw uitlating moet opvatten, dat ik als Curaçaoënaar mijn “eigen geschiedenis” totaal niet kent! Bedoelt U geschiedenis van het Eiland of mijn persoonlijke historie? Wees gerust, ik overzie beiden en alles is absoluut geweten en verdedigbaar en vatbaar voor herhaling, zoals het leven en het streven zich hadden aangeboden in beide gevallen! Ook de intrigeerde en opgezette corruptie is zeer breed gekend en geregistreerd!
  Geschiedenis kan verder gaan dan alleen het Eiland, betoogt u. Eerlijk gezegd, het zal mij een worst wezen, eveneens dat u van het verleden leert en naar de toekomst kijkt. Wat zou U van het verleden kunnen leren, indien alles different, afwisselend, ongelijk en afwijkend is? Is het verleden voor U dan gelijkblijvend? Naar de toekomst kijken beweert U? U doet dat maar! Geef mij maar vandaag, dan mag u de toekomst houden. Overigens, wie de toekomst voorspelt, liegt!
  Tenslotte, Mijnheer Jurandy, of wie U ook mag wezen, allicht heb ik absoluut niets te overwegen, zoals u in uw vastgeroest denken en voorstellingsvermogen. De voorwaarden om vrij te denken en vrije wil te kunnen ervaren zijn mij naar voldoening
  volkomen bekend! Neem op de valreep van mij aan, Mijnheer Jurandy, het is zeer onverstandig te gaan, waar u niet welkom bent!
  Mijn tijd is zeer kostbaar en ik hoop, helaas, t.a.v. u, deze zaak te kunnen afsluiten!

 18. Beste Gerrit,
  Wie ook gepakt zal worden, zal zijn gemotiveerde reden hebben. Ik beperk mij tot de goed bedoelde inzet voor het Eiland. Mocht er toch misschien iets verkeerd zijn verlopen, zal het het zeer jammer zijn!

 19. Geachte Heer Jeroen,
  Inhoudloos en gefrustreerd beweert U, maar U leest het toch en reageert?

  Beste Heer Martina,
  Indien U mij niet serieus neemt, waaraan ik overigens geen enkele behoefte aan heb, waarom reageert U dan? U gokt: US of België. Is dat dan belangrijk voor U? Handlanger van Wiels, zegt U? U bent geen vaste lezer van “ingezonden” of misschien te selectief om verstandig te zijn. Lees verop: ontkoppelde Helmin Wiels! Overigens, zonder met Wiels
  in te stemmen, hoe verachtenswaardig hij corruptie en scheve zaken ontmaskerd, moet toch om objectief te zijn, positief beschouwd worden, hetgeen uw blinde eenzijdigheid en arrogantie en bij gebrek aan lef en guts en het streven naar eigen belang en verrijking,
  geen ruimte voor biedt.
  Uw vader zal ook nu een oude man zijn, Martina, en u bent die generantie respect verschuldigd in al uw vermeende grootheid. Een kwestie van opvoeding, goed fatsoen en niveau! Dat U nooit van Prof Alejandro Paula, socioloog, filosoof en ex-premier nooit van heeft gehoord, bewijst zonder meer uw niveau, wat meer dan volstrekt absurd beneden peil beschouwd kan worden! Helaas ben ik niet van plan om gevolg te geven aan uw aangeraden advies m.b.t. de heersende Curaçaose ellende!
  Laat mij mijzelf verduidelijken, mijnheer Martina, ik heb hogere studies gedaan en was in staat méér te kunnen doen in de armzalige omstandigheden die u aansneed. Na mijn studie in Nederland, werd ik volledig uitgesloten van werk en bestaan, terwijl familie op mij rekende. Reden hiervoor was om te voorkomen dat mijn kennis als afgestudeerde een bedreiging zal kunnen worden voor de macht en positie van de elitaire geprivilegieerden van toen. Ik moest mijn bestaan elders anders gaan zoeken en een zeer hoge tol moeten betalen in een vreemd land tot vernederingen toe, waarvoor ik thans geen spijt van heb: wie het laatst lacht, lacht het best en wie zijn billen verbrandt, moet ook op de blaren leren zitten wat thans het geval is!
  Het is zeer jammer voor de armzalige situaties die u noemde voor bejaarden en kinderen.
  Laat nu de bevoorrechte elitaire geprivilegieerden en hun kornuiten en medeplichtigen hun verantwoordelijkheid opnemen. Ik was uitgesloten, had mijn portie gehad, ging door een hel, maar kwam gelukkig heelhuids eruit. Zo zal de uitsluiting zich altijd blijven handhaven en zal nooit gecompenseerd noch gerestitueerd kunnen worden, omdat het thans tot vervreemding heeft geleid, wat niet wegneemt, dat ik geboren en getogen werd in Otrobanda!
  Gezien uw denkniveau, geloof ik niet, dat u indruk maakt met uw verzoek om zinnige bijdragen of een objectieve beoordeling te vellen, immers u wekt niet de indruk het verschil te weten tussen zinnig en onzinnig, laat staan dat u daarover een oordeel zal kunnen vellen!
  U schiet niet weinig maar te veel tekort. Uw beoordeling met een onvoldoende schetst
  uw povere profiel, immers inmiddels bij mijn Hogere School opleiding heb ik universitaire
  vorming achter de rug, wat betekent dat ik door te reageren op uw bevindingen neerkomt op “rozen voor varkens te gooien”!

 20. Kan u al aangeven welke belangrijke kopstuk binnen twee weken wordt opgepakt? Gezien je zulke goede banden hebt met de huidige politiek.

 21. Willems ik ben blij dat u het eens bent met de meeste reacties, gezien u daar niet op ingaat! Ik snap uw macht van de huidige politiek echt niet! De meeste lopen al jaren mee en hebben zelfs in de vorige regeringen gezeten. U weet toch ook dat Schotte bij de PAR heeft gezeten. Enige verandering is dat ze de macht binnen 8 maanden gepakt hebben waar PAR er 8 jaar over heeft gedaan.

 22. wie neem Willems nu serieus, laten we wel wezen. Dat is toch dezelfde man die of vanuit ‘ergens’ in de US of ergens uit Belgie reageert.
  Laat me niet lachen zeg, handlanger van Wiels.
  Alejandro zal best een ‘wijs’ man zijn dat zijn oude mensen uiteindelijk altijd. Maar als ‘wijs’ man zou je niet moeten willen dat je aam – waar het overgrote deel van ons Curacaoenaars nooit van heeft gehoordnaar een school wordt vernoemd. Gezien de controverse zou je dit niet moeten willen. Volstrekt absurd.
  En Rudy Willems zou ik aanraden een keer echt zinnige bijdragen te leveren. Al de kinderen
  die in tehuizen zitten en bejaarden die verkommeren in veel armere wijken bijvoorbeeld, of doe eens wat vrijwilligerswerk ipv achter uw computer onzin te brallen.
  Mag ik uw stuk met een mager 2tje kwalificeren. Op de vroegere lagere school was u niet overgegaan.

 23. Inhoudsloos en gefrusteerd…

 24. Niemand heeft de behoefte aan Willems die denkt voor de Curaçaoënaar te spreken en te oordelen wat belangrijk is. Het is uw mening niet Curaçaoënaar. Het is dan ook niet wij maar ik. U bepaald niet de meest gevoelige sentimenten.

  Afwijken het daadwerkelijk onderwerp. Desi Bouterse of Fidel Castro, affaire tot aan domkop toe het maakt niet uit. Onderwerp is naamsverandering PSC. Uw persoonlijke aanvallen op Leefang en anderen zijn dan ook beneden allle peil.

  Denkt u nou werkelijk een periode van het verleden afgerond wordt door een simpele naamswijziging? Gelijkwaardigheid krijgen met naamsveranderingen op een eiland waar bij veel mensen nog armoede heerst met als excuus dat het een symbolische daad van wraak is niet bepaald positief te benoemen.

  Economie stort in, elke dag wordt het moeilijker om brood op de plank te brengen waarbij u het lef en het weinig beschikbare geld van de hardwerkende wil verbrassen aan (discussie over) naamsverandering. Nog gekker is om tijd van ruzie makende en duurbetaalde ministers daaraan te besteden. Wellicht zou u uw geld wilen doneren aan de ouders om nieuwe shirts te kopen met uw symbolische naamsverandering. Vrees dat het akelig stil wordt rondom uw “symbolische wraakactie”. Ik roep u dan ook op om naar voren te treden en deze mensen tegemoet te komen. Ongetwijfeld zal u ook daar weer een symbolische wraakactie bedenken om zo nog meer verdeeldheid op het eiland te creëren.

  Ben telleurgesteld dan ook dat u als u als Curaçaoënaar uw eigen geschiednis totaal niet kent. Geschiedenis gaat verder dan alleen dit eiland. Ik leer van het verleden en kijk naar de toekomst, wellicht zou u dit ook eens willen overwegen.

 25. Fedor v.d.Valk,
  Deze tekst is simpeler, dan U denkt, het probleem,( niet alleen bij U), is leren lezen en begrijpen! Ik kan moeilijker, filosofische teksten schrijven, onbegrijpelijk voor leken!

  Mijnheer Dasilva,
  Kennelijk kan u wél beter schrijven, alleen doet U het niet. Ik doe het wel en zal het ook blijven doen. U hoeft mijn stukken niet te lezen en verder bepaal ik zelf wel wat ik doe en niet doe en daarvoor heb ik uw advies niet nodig. Sorry hoor!

  Nederlands Paspoort,
  Helaas is uw reactie ook niet vrij van verwarring, soms gaat het toch een beetje van de hak op de tak. Overigens, mij lijkt het, dat PS “Nieuw Amsterdam” had gesticht en niet NY.
  De naamwijziging van Nieuw Amsterdam voor New York is om dezelfde motieven als de naamwijziging van de PS College. De wereld is klein en de streken overal hetzelfde, niet waar?

  Beste Juny,
  Om heel kort te zijn, het gaat om de macht, mocht U niet goed gelezen hebben.Waar denkt U, waar de macht nu ligt: nog steeds bij de traditionele koloniale elites? Daar gaat het om, heel misschien begrijpt U mij nu beter?

  Gerrit,
  Indien U vindt dat mijn stukken te lang en saai zijn, waarom leest U ze dan? U hoeft niet!
  Elke vogel zingt zoals het gebekt is. Leer van mijn fouten, mocht U ook eens een keer durft te schrijven! Uw reactie is niet ter zake en kennelijk ook niet goed begrepen!
  U dient het geheel te zien als een provocatie t.a.v. de traditionele koloniale elites, dat zij niet meer over de macht beschikken en daarom een toontje lager dient te zingen.M.a.w.
  in het kort, een machtsdemonstratie, die de onderwerping uit het verleden verdampt. Ja
  indien U, uzelf bij deze elites rekent, ja dan zal U het ook nooit kunnen begrijpen. Sorry dan!

 26. Wat kan jij weer lange tekst schrijven, ook nog is zo langdradig saai.

  Daarnaast zijn er wel meer mensen die niet gediend zijn van de dictoriale gedrag van de ex-Minister. De manier waarop de naam is gewijzigd blijft gewoon zeer onbehoorlijk zonder normen en waarden en ook niet uit te leggen aan de leerlingen, onze toekomst! Kan niet begrijpen dat u Wiels hierin steunt.

  Erg jammer dat u loopt de suggeren dat Leeflang, Bouterse een held vindt. Beneden peil! U verlaagd zich naar het niveau van Leeflang.

  U weet ook wel waarom PSC is gekozen, Minister van PS dacht de leerling de mond te kunnen snoeren. Heeft u niet gezien hoe de ex-Minister is uitgefloten op het schoolplein en toch zijn eigen zin doorzetten, gelukkig is zijn verstand teruggekomen en heel snel opgestapt om over een paar jaar niet de assistent van Wiels genoemd te worden.

  Als de Minister vanaf het begin duidelijk had aangegeven dat de schoolnaam gewijzigd moet worden en dat uiteindelijk door de leerlingen gestemd mag worden uit bijvoorbeeld 3 nieuwe namen. Was het nu geen discussie meer geweest. Minister heeft zelf aangeven dat er democratisch gekozen gaat worden maar achteraf is het opgelegd. Maarja liegen zijn we nu wel gewend van de Ministers van PS zie Monk weer over Ctex, geen verstand van zaken maar toch oordelen.

 27. Dat bepalden wij zelf.. zegt Wilems.. nee dat is niet waar.. Meerderheid van de YDK was tegen deze naamswijziging en helemaal op de dictoriale wijze hoe deze tot stand is gekomen! Laat idd de leerlingen en belanghebbenden zelf beslissen wat de naam van de school is!

 28. Warrig stukje van iemand die niet veel op heeft met de oud-minister. Het is inderdaad een “heldendaad” van Wiels om een school een andere naam te geven, ten koste van twee ministers binnen zijn partij. Hulde ,hulde voor deze prestatie. Blij te lezen dat dit nog enige geestdrift wekt bij de schrijver. Blij te lezen dat alleen mensen uit Curacao iets over Curacao mogen zeggen en dan alleen nog goede dingen. Kortom een stuk waar ik blij om zou moeten zijn. Behalve een poosje gouverneur van Curacao te zijn geweest heeft PS ook nog even New York gesticht en in Brazilie Renciffe. Iedereen daar is hem er nog dankbaar voor. Maar ja , niet iedere gouverneur van Curacao vergaat het zo. De heer Peters was gouverneur hier en werd na deze periode benoemd tot Burgemeester van Bergen op Zoom , een stadje van 25.000 inwoners in die tijd. Er rest in Bergen op Zoom nog slechts een sluis met de naam van deze gouverneur. En die gaat nooit meer open of dicht, omdat het deltaplan klaar is. Dus Willems : Tijd voor actie Of die sluis dicht/weg of het sigarettenmerk Peter Stuyvesant van de markt halen. Doe je best Rudy, je kunt het !! Curacao zal je dankbaar zijn.

 29. U kunt niet schrijven, beter om het dan ook niet te doen, meneer Willems.

 30. wow, dit is een goede tekst voor het examenonderdeel tekstverklaring. :p