• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het fonds voor de Algemene Ouderdomsverzekering zal bij ongewijzigd beleid in de toekomst aanzienlijke tekorten gaan vertonen. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit het jaarverslag 2010 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het rapport werd onlangs uitgereikt aan minister Constancia (Gezondheid, Milieu en Natuur) en is voorzien van een goedkeurende verklaring van de externe accountants. In het rapport staat te lezen dat het resultaat van de fondsen voor de ziektekosten- en ongevallenverzekering vorig jaar verder verslechterd zijn.

AOV-fondsen
Daarnaast was het gezamenlijke resultaat van de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) en de Algemene Wezen- en Weduwenverzekering (AWW) in 2010 break even. Het resultaat is dus noch verhoogd, noch verlaagd. Hierdoor kunnen de AOV-fondsen in de toekomst in gevaar komen.

Maatregelen
De Raad van Toezicht heeft voorgesteld om belangrijke maatregelen ter verhoging van de effectiviteit van ons zorgaanbodstelsel versneld te implementeren. Daarnaast moeten volgens de Raad op korte termijn maatregelen geïmplementeerd worden om het AOV- stelsel duurzaam betaalbaar te houden.

Nader bestuderen
Minister Constancia gaf aan dat sommige essentiële punten nog nader bestudeerd dienen te worden en dat op basis daarvan de desbetreffende beslissingen zullen worden genomen.

1 reactie op “AOV-fonds in gevaar”

  1. Oh my god, Constancia gaat iets bestuderen of zou ze bedoelen ik ga er naar kijken, dit laatste kan niet echt kwaad, maar ik houd toch mijn hart vast voor de 60plussers op ons eiland.