• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

armoedeCURAÇAO – “Wat zijn de basisbehoeften waarover iedere volwassene, ieder kind, ieder huis en iedere buurt moet beschikken om voorgoed van de armoede verlost te zijn?” Dit is een vraag waarover gediscussieerd kan worden tijdens het seminar ‘Mi no ke Pobresa den mi Pais’.

Het seminar ‘Ik wil geen armoede in mijn land’ is een vervolg op die van vorig jaar. De reden dat organisator Lionel Capriles een vervolg wilde, is dat er vorig jaar een aantal adviezen uit zijn gekomen waar zij gehoor aan willen geven.

Adviezen
Eén van de adviezen is dat degene die armoede wil bestrijden, aan de armen zelf moet vragen wat zij nodig denken te hebben om uit hun situatie te komen. Een ander advies is om rekening te houden met ontastbare factoren, zoals tienerzwangerschappen, die mensen in een armoedespiraal brengen.

Jonge professionals
Het seminar vindt zaterdag 6 februari van 9.00 tot 11.00 uur plaats in Huize Scherpenheuvel te Kaya Brudernan di Skèrpènè. Om de adviezen uit te kunnen voeren, heeft Capriles een team van jonge lokalen  samengesteld.

www.versgeperst.com