• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister Jacinta Constancia (Gezondheid, Milieu en Natuur) heeft een goed gesprek gehad met het X-team over de inhoud van hun werk en situaties die zij tegenkomen tijdens controles van horecagelegenheden. Het X-team werd in het leven geroepen om strengere controles op hygiëne uit te voeren.

De leden van het X-team informeerden de minister over opmerkelijk situaties die zij tijdens hun werk meemaken en problemen waar zij tegenaan lopen. Ook werd er gesproken over juridische veranderingen zoals het intrekken van een vergunning op het moment dat een zaak niet aan de hygiëne-eisen voldoet. Zo zullen handelaren zich harder inspannen om zich aan de wet te houden.

Handhaving
Het X-team bestaat uit medewerkers van DROV, SKS, de politie, het Openbaar Ministerie, SELIKOR, GGD en Fundashon Kòrsou Limpi i Bunita. Het team houdt zich bezig met handhaving van de milieuregels en wetten met al hun aspecten.

 

2 reacties op “X-team in actie”

 1. Missie van Constancia
  http://www.curacao-gov.an/nederlands/gezond2.html

  Het ministerie wil haar missie nastreven door:
  1. Het initiëren, coördineren, afstemmen, uitvoeren en zorg dragen voor continuïteit van het Regeringsbeleid op het gebied
  van de volksgezondheid, milieu, natuur, veterinaire zaken, landbouw, veeteelt en visserij.
  2. Het gevraagd en ongevraagd geven van kwalitatief hoogwaardig advies.
  3. Het voorbereiden van wet- en regelgeving en in voorkomende gevallen, rekening houdende met internationale wet- en
  regelgeving.
  4. Het uitvoeren van verplichtingen voortvloeiend uit verdragen en het nakomen van internationale afspraken.
  5. Het informeren van de samenleving en het bevorderen van participatie in voorkomende gevallen.
  6. Het ontwikkelen van duidelijke transparante uitvoeringsprocedures.
  7. Het actief netwerken en deelnemen aan (inter)nationale activiteiten.
  8. Het tijdig signaleren en onderkennen van relevante ontwikkelingen, dreigingen en risico’s binnen de beleidsdomeinen.
  9. Het verlenen van excellente diensten.
  10. Het continu stimuleren van innovaties, trainingen en upgrading.
  11. Het verrichten van inspectiediensten.

  Missie van Nederland
  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubeleid/handhaving-milieuregels

  Handhaving milieuregels door gemeenten, politie en justitie
  Gemeenten moeten controleren of burgers en bedrijven zich aan de milieuregels houden. Als blijkt dat een bedrijf toch vervuilt, kan een gemeente de vergunning intrekken of een boete opleggen. Voor het opsporen van overtreders, wordt de politie ingeschakeld. De rechter kan besluiten een bedrijf of persoon die een milieuwet overtreedt te veroordelen.

  Het wordt tijd dat Constancia gaat jatten bij de Hollanders. Ik zeg altijd beter goed gejat dan slecht bedacht.

  Schijnbaar heeft zij als missie het zelf ontwikkelen van beleid vanuit het niets. Voorlopig staat ze weer met een big smile in de kranten. Ze is hard bezig hoor. Laten we dat vooral niet vergeten.

 2. Ook werd er gesproken over juridische veranderingen zoals het intrekken van een vergunning op het moment dat een zaak niet aan de hygiëne-eisen voldoet.

  Juridische veranderingen ? Volgens mij is dit in de wetgeving vastgelegd. Het is gewoon een kwestie van handhaven, maar ja ons gezondheidsmeisje heeft er geen flauw benul van wat er in de wet is vastgelegd en ja dan krijg je dit soort stupide opmerkingen.