• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) benadrukt in hun nieuwsbrief van juni nogmaals de bezorgheid van de 38 maatschappelijk groeperingen die samen zijn gekomen als Grupo Kòrsou Uní. “Wij vrezen voor een grote imago schade van Curaçao na de controverse van de Centrale Bank.

VBC is aangesloten bij Grupo Kòrsou Uní. De groep heeft op 31 mei 2011 een declaratie uitgebracht waarin grote bezorgdheid geuit wordt over de ontstane situatie. Naast grote imago schade voor Curaçao wordt ook gevreesd voor negatieve gevolgen voor het leef – en investeringsklimaat, de economie, de werkgelegenheid, het sociale welzijn en voor de waarden en normen.

Confrontatie
De groep vindt de controverse tussen de Centrale Bank en de regering zorgelijk. “Het aangaan van een publieke confrontatie, waarbij nog onduidelijk is of de daarbij gehanteerde stukken legaal zijn, is niet correct. Daarnaast zijn de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank nog steeds niet benoemd.”

Deugdelijk bestuur
Verder zit het de groep niet lekker dat de regering tegen het advies van SOAB (Stichting Overheids Accountantsbureau) in over is gegaan tot massaal ontslag van leden van Raad van Commissarissen. “Deze en overige handelingen tasten het vertrouwen aan, voeden de angstcultuur en leiden tot de vraag of deugdelijk bestuur, rechtszekerheid en fundamentele mensenrechten nog gewaarborgd zijn.”

Rijksministerraad
VBC spreekt van integriteitscrisis op Curaçao, en verwacht niet dat het snel beter wordt. “Integendeel, de Minister President dringt bij de Minister van Koninkrijksrelatie aan op grote zorgvuldigheid in de kwestie Centrale Bank maar weigert een integriteitsonderzoek van de regering te laten uitvoeren. En als klap op de vuurpeil zaait de Minister van Koninkrijksrelatie verwarring door te verklaren dat het niet de bedoeling is dat Rijksministerraad een onderzoek naar de integriteit van de Curaçaose regering zal instellen terwijl dit eerder wel was medegedeeld.”

www.versgeperst.com