• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Dia di BanderaCURAÇAO – Premier Gerrit Schotte trapte zaterdag de viering van Dia di Bandera af op het Brionplein. In zijn speech gaf hij aan dat deze dag ook een moment is voor zelfreflectie. “Ik wil met u mijn bezorgdheid delen. Het eerste aspect is dat ik geen verenigd volk zie. Sterker nog, ik zie een verdeeld volk.”

“Deze verdeeldheid is geen oppervlakkige en kan nog erger worden als wij niet met zijn allen beslissen om het een halt toe te roepen. Het is niet meer dan normaal dat als je in een democratie leeft, er politieke verschillen zijn”, aldus Schotte in zijn speech.

Verschillen
“Wat niet normaal is, is als deze politieke verschillen, economische verschillen in de hand werken. Zoals: grote inkomensverschillen en grote verschillen in onderwijsniveau. Dit brengt ook grote verschillen in kansen met zich mee. Niet iedereen in ons heerlijke land heeft dezelfde mogelijkheden om zichzelf en zijn familie te ontwikkelen. Daarom ben ik bezorgd.”

Respect
“Het tweede aspect dat bezorgdheid in mij opwekt, is de wijze waarop wij steeds meer met elkaar omgaan in de gemeenschap”, gaf de premier aan. “Dit geldt in de politieke omgeving , maar ook in onze arbeids- en familiesfeer. Wij zullen niet groeien als mens of als land door het vernietigen van fundamentele waarden, als respect voor elkaar en elkaars waarden.”

Veiligheid
“Wij zijn ons ervan bewust dat veel inwoners zich zorgen maken over sommige ontwikkelingen in ons land. Veel mensen uiten hun onvrede over de veiligheidssituatie in ons land”, vertelde de premier. “Aan de andere kant weten wij, dat ieder veranderingsproces of diepgaande transformatie, protestgolven met zich meebrengen van groepen die vinden dat hun belangen worden geschaad.”

Eén volk
“Dames en heren, het zware werk dat wij voor ons hebben is om onze krachten echt te verenigen en één land te worden, één volk dat samen strijdt in plaats van tegen elkaar, voor het welzijn van iedereen. Ik hoop dat u allen deel wilt uitmaken en wilt helpen de toekomst van Curaçao vorm te geven, een duurzaam Curaçao. Mijn hart en mijn hand is open om de weg te nemen naar onze gezamelijke toekomst”, zo eindigde de premier zijn speech.

Bezoek
Na het officiële gedeelte van Dia di Bandera zaterdag bezocht Schotte verschillende wijken op Curaçao:

21 reacties op “‘Ik zie een verdeeld volk’”

 1. N Niko, hoe kun je respect hebben voor een premier met een reeks veroordelingen achter zijn naam die geen enkele school heeft afgemaakt?

  Die de ministersscreening verhinderd heeft omdat hij en de andere MFK pajassen daar nooit door zouden zijn gekomen. Die beweert mas serka di bo te zijn maar continu op vakantie is, en daarmee een belangrijke oorzaak van het begrotingstekort is. Die gelogen heeft over de belastingschulden van de MFK en PS ministers. Die er geen moeite mee heeft in deze crisistijd een persoonlijke fotograaf mee over de hele wereld te slepen. Die zijn gebrek aan status (wel een strafblad maar geen enkel diploma) ziekelijk tracht op te krikken door zich als koning Kokos van Botswana te omringen met lijfwachten en politie escortes. Die geen enkel antwoord geeft op relevante Statenvragen over dubieuze MFK praktijken. Die nooit opheldering heeft gegeven over de MOT meldingen van zijn dubieuze overboekingen naar Colombia. Die verdachte stortingen op zijn rekening verklaart als consultantsinkomen.

  Consultantsinkomen? Schotte heeft geen enkel diploma en alleen ervaring opgedaan als broodjesbezorger en organisator van paintball parties.

  Naast het frauderen met creditcards, diplomas en verzekeringen natuurlijk.

 2. @NIKO
  Hopeloze meeloper met Boberano / MFK clan.
  Gewoon maar negeren deze guy is gehersenspoelde LOOSER completo !!!!!!

 3. Ik zou trouwens verdeeldheid in de regering.

  @Nico, ik weet niet onder welke steen jij woont maar Nederland schaamt zich diep voor deze criminele baas die wordt gechanteerd door Wiels, zelfs zijn minister in Nederland noemt deze regering laffaards, Hij heeft banden met maffia en probeert witwassers vrij te pleiten. Zijn banden in de regio zijn alleen voor zijn prive nv,s want leg jij aub uit wat al dat reizen voor ons de bevolking heeft opgeleverd? Zijn minister van Financien loopt rond met 3 wapens!! en in de USA kennen ze ons meer doordat de minister van justitie een witwasser probeert vrij te pleiten! en kwa sport?? Churandi loopt voor Nederland en veel sporters van curacao kunnen niet naar de OS omdat de regering hun niet steunt! dus grappenmaker Nico scheer jij hier snel weg!!

 4. @ Niko. Heb je die nonsens en leugens helemaal zelf verzonnen of heb je hulp nodig gehad? Respect in Nederland? Not in his/your worst dreams.

 5. “grote inkomensverschillen en grote verschillen in onderwijsniveau”

  En dat zegt de leider van een regeringsploeg waarvan ministers miljoenen aan belasting en premie niet betalen en die zelf wegens creditcardfraude is veroordeeld.En laat dan geen rijke pensionadas toe en laat je partij niet illegaal financieren door Robbie.

  “waarop wij steeds meer met elkaar omgaan in de gemeenschap”

  Dat zegt de leider van een coalitie die elkaar de tent uit vecht, en waarvan minsters en statenleden het nodig vinden zich met pistoolmitralleurs te bewapenen. Begin eens een eenheid in de coalitie te maken!

  Met de beste wil van de wereld is deze minister president toch niet meer serieus te nemen. Doe wat aan de interne verdeeldheid in de coalitie. Doe wat aan de belastingmoraal van de minister van Financien. Doe wat aan de beinvloeding van justitie door Wilsoe. Doe wat aan een minister die niet wil afreden na een motie van daartoe van de Staten. Geef de Staten eens antwoord op vragen. Zorg dat de besturen van overheids NV goed geleid worden. Zorg voor een goede water en electravoorziening…Ga je niet zelf onderscheiden met je colonne van pantserwagens.. Kortom.. Schotte besef dat jezelf “part of the problem” bent

 6. @Serka di Bo, hou toch op met zeuren en oude koetjes uit de sloot te halen !!!
  Deze premier is de eerste prenier die wat doet aan het milieu, sport, toerisme en goede contanten onderhouden met de regio etc.
  Er rijden nu zelfs ”Curaçaose taxi’s rond in Amerika.”

  Velen die kritiek op hem leveren zouden het niet beter kunnen. Een ding misschien wel, delegeren aan Holland wegens brevet van onvermogen.
  Deze man dwingt respect af zelfs in Nederland. Vroeger was het handjes ophouden en nu is het meer zelfredzaamheid geworden op Curacao.

 7. Misschien moest deze kabouter de hand in eigen boezem steken.
  Er is eenheid onder grote delen van de bevolking, namelijk willen ze niet meer geregeerd worden door een zootje corruptelingen.

 8. Het volk is niet meer verdeeld.. de meeste willen deze corrupte regering weg. Het begint alleen nog maar erger te worden. Trouwens voor 10-10 zag ik vrijwel elke auto rondrijden met Curacao vlaggetjes bij dia di Bandera en nu zie ik vrijwel geen enkele auto met een curacao vlag.. het volk schaamt zich diep en diep voor deze regering.

 9. Beste Gerrit,

  De Premier maakt zich zorgen over de verdeeldheid van het volk, ik niet! Het lijkt mij een zeer trage overgangsprocedure, die veel tijd eist en wij zijn pas bij het begin! Weinig Leiders zijn tot nu toe erin geslaagd, het Curaçaose volk op hun verdeeldheid te wijzen in tegendeel zij zien het als solidair geheel om hun slag te kunnen slaan.
  Door veel wisselingen met het buitenlaand, wordt het volk wijs, beschikt over de nodige kennis en kennis is macht. Het lijkt wel op onbegonnen werk, maar het groeit heel
  langzaam en dan verliezen de traditionele machthebber de manipulators de greep
  op het geheel dan zal de tweede fase opstarten, waarbij de mensen ontdekken dat met elkaar samengaan, het leven aangenaam maakt.
  Kijk, Gerrit, de clou is, wat je voor je zelf doet, meen je mee naar jouw graf, maar wat je voor een ander of voor elkaar doet blijft bestaan en kristaliseert tot beschaving en cultuur.

 10. Ik ben blij dat de Curacaoenaar zelf zorgt voor een verdeeld volk! ze misbruiken de arme eilandbewoners om ons heen om voor hen te werken. De chinezen zien ze niet als een volwaardig persoon in de maatschappij. Dat merk je toch iedere dag! Jammer dat Schotte weer zo’n zinloze speech heeft gehouden! Jammer dat Rudy Willems weer verdeeldheid aangeeft dat alleen een ydk Schotte kan begrijpen. De rest (buitenlanders) zijn dom!

 11. Dit valt als kaartenhuis in elkaar.

 12. @wimpiri,

  Helemaal gelijk, dankzij die verdeeldheid is hij minister president, omdat hij alleen MP kan zijn door onderdanig naar Wiels te zijn.
  En Wiels is het volk aan het verdelen, hij kent namelijk de stelling: VERDEEL EN HEERS…..
  en die past hij toe, en het volk is er ingetrapt….
  Als Schotte een beetje moed had zou hij moeten stoppen met Wiels, maar dat zit er nog niet in.
  Maar ooit zal hij inzien hoe fout hij nu is…..
  want ondanks zijn dubieuse verleden als zakenman, geloof ik toch dat hij het met Curacao goed voor heeft.
  Afwachten maar weer……

 13. Er is geen tweedeling hoor. Laatste mars van de regering om steun te betuigen aan de regering had minder dan 1000 deelnemers. Dus 99 procent van de bevolking is gezamenlijk tegen deze racistische en corrupte regering!

 14. Premier Schotte kijkt ver vooruit!
  Men moet een echte Curaçaoënaar zijn om te begrijpen wat de Premier Schotte bedoelt met “een verdeeld volk”, wat overigens altijd het geval is geweest. Echter, de ontwikkeling van het Eiland is in een enorme stroomversnelling geraakt. Die degenen die willen blijven vasthouden aan hun elitaire geprivilegieerdheden, hun loze superioriteitsgevoel, zullen tenslotte zichzelf afzonderen en gevoelens van haat oproepen.
  Curaçao is een Eiland van velen, maar velen zijn niet voor Curaçao, wanneer het om solidariteit aankomt. Zij zullen altijd een of andere reden hebben, om zich in hun kruis getast voelen.
  Het hoeft geen probleem te zijn, wanneer elke burger, blank of zwart elkaar respecteren op basis van fatsoenlijke burgerschap. Eensgezindheid zal een beetje te veel gevraagd zijn. Voor sommige zal het een complex probleem blijven, die veel liever in hun privilege blijven volharden. Curacao ontwikkelt zich zeer snel, en het kan niet meer teruggedraaid worden. Zij die zich niet willen aanpassen, zullen hun problemen met de dag groter zien worden. Het is onverstandig tegen de tijd in te gaan, immers de tijd en omstandigheden
  zullen aanpassingen zonder pardon afdwingen, meestal niet zonder gezichtverlies!
  Curaçao is Curaçao niet, als het niet een Eiland van hoop is en een houding aanneemt van: Morgen komt de zon weer op en komt tijd, komt raad!

 15. De man raaskalt
  er maar op los vanuit zijn vaste plek in een vliegtuig, helicopter of op het Brionplein.

 16. De MAN PS PLPKP etc zijn zelf begonnen met deze tweedeling na het ondertekenen van de schuldsanering. Ineens was alle pro of tegen. Of je een verrader of voor Curacao. En de JA en NEE referendum. Schotte mag het zelf gaan lijmen!

 17. Je zou kunnen zeggen dat hij “ziende blind en horende doof” is. Maar de feiten tonen aan dat het hem geen malle moer kan schelen. Hij zit op die stoel en dat is alles wat telt.

 18. “Ik zie een verdeeld volk”………..wat een constatering zeg……..waarschijnlijk brengt hij zo veel tijd in de vliegtuig door, dat zij hem nu pas hebben kunnen influisteren dat er verdeeldheid heerst onder zijn volk……..wat eem uilskuiken…….

 19. Deze constatering heb ik al lang geleden gemaakt. De grote vraag is wat deze regering er aan gaat doen. Deen woorden maar daden!

 20. Hoe kan Schotte zo naif zijn dat hij niet ziet dat in zijn achtertuin door zijn coalitiegenoten (met Fuhrer Wiels aan het roer) juist die verdeeldheid wordt gecreeerd!
  Of is hij bewust met oogkleppen op aan het regeren, in een dwangbuisje van Wiels en Chavez???
  Ik hoop van ganse harte dat de in theorie wijze woorden van Schotte (en eerlijk gezegd heb ik daarom ook op hem gestemd) uitgevoerd worden maar ik ben door de ontwikkelingen na 10-10 enorm sceptisch geworden. Mooie woorden en goedkope retoriek zijn handelsmerk geworden en vliegen er in als koek bij grootste deel van de Curacaoenaars!

 21. Daar heeft hij gelijk in. Dankzij zijn eigen club en gedoogpartner.