• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Bij de bezwarencommissie van de benoemingen voor ambtenaren zijn 1040 bezwaren binnengekomen. Dat meldt minister Carlos Monk van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Tijdens de persconferentie van de ministerraad informeerde Monk de pers over zijn eerste 21 dagen als minister.

“Het is altijd prioriteit geweest om een humaan beleid te voeren. Hoe je rust kan brengen in het ambtenarenapparaat om een impuls aan nieuw beleid te geven, hoe je bestaand beleid een nieuwe impuls kunt geven om een meer efficiënt ambtenarenapparaat te creëren die een betere dienstverlening aan het publiek geeft”, zo begon de minister zijn toespraak.

1040 bezwaren
“We hebben na 10/10/10 een overheidsapparaat geërfd waarbij wij een eilands- en landsstructuur moesten samenbrengen”, aldus Monk. “Wij verwachtte problemen met de plaatsing van zo’n 200 à 300 mensen. Daarom hebben we  een bezwarencommissie ingesteld zodat mensen die het niet eens waren met hun plaatsing daar tegen in beroep konden gaan.” Het ministerie heeft volgens Monk 1040 bezwaren binnengekregen. “De structuur van de bezwarencommissie was gericht op zo’n 200 à 300 klachten.” Monk geeft aan dat het proces van bezwaren afhandelen in een versnelling terecht gekomen is. Inmiddels zijn 910 bezwaren afgehandeld. “Deze moeten voor eind juli ook zijn afgehandeld.”

Zero achterstand
“We hebben ook een achterstand in de behandeling van verschillende soorten stukken aangetroffen, waarvan niemand had voorzien hoe groot die zou zijn”, zegt Monk. “In eerste instantie waren dat er 7000, na opschoning bleven er 3000 over en na nog een opschoning zijn er nog 2200 overgebleven. Het gaat hierbij om bevorderingen, toekenning van toelagen enzovoort. We hebben een project opgestart genaamd ‘zero achterstand’, waarbij 16 mensen fulltime aan het werk zijn om de achterstand weg te werken. We zijn nu bezig met inventarisatie en categorisatie van de stukken.”

Deskundigen
Behalve de bezwaren afhandeling en het ‘zero achterstand’ project heeft het ministerie nog andere aandachtsgebieden waar een groep van 50 deskundigen tot aan het eind van het jaar mee bezig zullen zijn. Deze gebieden zijn onder meer; aanstellingsbesluiten, handleidingen voor alle leidinggevenden met hun taken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden, evaluatie van businessplannen van de ministeries, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, inventarisatie en plaatsing van mensen die al jaren thuis zitten, actualisering van de personeelsadministratie, afhandeling van rechtspositievraagstukken van voor 10/10/10.

2 reacties op “1040 bezwaren plaatsingen ambtenaren”

  1. De ambtenaren die echte klachten hebben, worden niet eens gehoord. De ambtenaren die op dit moment thuis zitten, hun geld krijgen en dan toch een grote mond hebben, daar zijn we al jaren mee bekend. Zijn op plaatsen neergezet door “vriendjespoltiek” (ik heb het hier over de periode 2004-2006), veeg dat eerst schoon, zoals de volgende schoonmaak na deze periode van vervuiling en ambtenaren die niet capabel zijn.

  2. Succes met de DROV, KADASTER en DOMEINBEHEER achterstanden genoeg! Schop de niet werkende ambtenaren eruit! Haal er een bezem doorheen.