• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

leeflangCURAÇAO – Ook de Antillen strijden voor de rechten van de vrouw. Omayra Leeflang, minister van Onderwijs, Volksgezondheid en Sociale zaken, sprak een aardig woordje mee op de ‘Convention of All Forms of Discrimination against Women’ in Genève.

Leeflang vertelde tijdens de conventie onder meer over een wet die de Staten hebben goedgekeurd waarbij kinderen beschermd worden tegen pornografie, prostitutie en seksueel misbruik. Begin februari zal de Raad van Advies tevens een nieuw wetvoorstel bespreken over mensenhandel.

Verontschuldiging Leeflang
De Nederlandse Antillen schijnen wat moeite te hebben met het uitvoeren van de nieuwe wetgeving betreffende het elimineren van discriminatie tegen vrouwen. Leeflang verontschuldigde zich en gaf als reden het tekort aan geschikte mensen.

Huiselijk geweld
Andere zaken die Leeflang ten gehore bracht, waren een beleid gericht op het tegengaan van huiselijk geweld, het onderwijs-Delta-plan en het Unesco-onderzoek dat gedaan is naar deelname van jongens in het onderwijs. De minister sprak ook over de groeiende werkgelegenheid onder vrouwen, de aangenomen wet voor zwangerschapsverlof, het verhoogde ouderdomspensioen, de ziektekostenverzekering voor gepensioneerden en de erkenningplicht en financiële verplichtingen voor biologische vaders.

www.versgeperst.com