• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – “Het is onze wens om het buurtcentrum te zien als economische katalysator, waar bewoners vaardigheden kunnen aanleren waardoor zij voor hun eigen inkomen kunnen zorgen.” Dat zei minister Charles Cooper gisteren bij de eerste steenlegging voor de bouw van het buurtcentrum in Fleur de Marie.

De bouw van het centrum wordt gefinancieerd door USONA en AMFO. Ook betaalt AMFO computercursussen voor buurtbewoners en bereidt een ieder voor die iets met het buurtcentrum te maken krijgt op de toekomstige werkzaamheden.

Sport
Behalve het buurtcentrum komen er ook sportfaciliteiten om lichaam en geest van de jongeren gezond te houden. SEDREKO wordt benaderd om te helpen met de begeleiding van de jongeren. Het buurtcentrum zal worden bestuurd door FESEBAKO in nauwe samenwerking met Unidat di Bario en de commissie van buurtbewoners. De minister roept de buurtbewoners op om voor het buurtcentrum te zorgen alsof het van henzelf is.

Begrip
Het centrum vormt een belangrijk onderdeel van het project E-12 Scharloo-abou/Fleur de Marie, één van de SEI projecten. Door middel van het buurtcentrum willen we de verschillende culturen en etniciteiten uit de buurt bij elkaar brengen om meer begrip voor elkaar te krijgen en beter met elkaar samen te leven. Het E-12 project is een economisch project, dat vooral bouw en infrastructurele werken omvat, waaronder de renovatie van twee monumentale panden in de Bargestraat 28 en in Scharlooweg 64-70, die reeds af is en bewoond wordt door Stichting Splika mi.

Scharloo
Binnenkort wordt gestart met herstelwerkzaamheden aan de Scharlooweg. Er zal worden gestart vanaf de Wilhelminabrug, Scharlooweg tot onder het viaduct. Later zal ook de Bargestraat worden aangepakt. De opknapbeurt voor de rest van Fleur de Marie zal als gepland worden uitgevoerd.

www.versgeperst.com