• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De eerste ronden van de mariniersoefening Caribbean Archer zitten erop. Op zowel Curaçao, als Bonaire en Aruba werkten de drie compagnieën diverse ‘serials’ af waarbij zij flink op de proef werden gesteld. Na deze oefening staan de militairen een jaar lang paraat om overal ter wereld ingezet te kunnen worden.

Op Curaçao vonden realistische scenario’s plaats waarbij de mariniers te maken kregen met verschillende onrusten in een nagebootst dorp. De compagnie kreeg zelfs een bermbomaanslag met slachtoffers voor de kiezen.

Verrassingsaanval
Op Bonaire toonden de mariniers, in samenwerking met het stationsschip Hr.Ms. Johan de Witt en de daaraan gelieerde bootcompagnie, hun amfibische vaardigheden. Zij voerde een grootscheepse evacuatieoperatie uit waarbij een grote groep eilandbewoners op een veilige wijze naar het transportschip werd afgevoerd. De tweede oefening op Bonaire was een kortstondige verrassingsaanval vanuit zee, een Amphibious Raid, op een rebellengroepering.

Operationele gereedheid
Op Aruba werd er flink gevochten in het hoogste geweldspectrum tegen een gelijkwaardige tegenstander, in het scenario uitgevoerd door de op Aruba gestationeerde marinierscompagnie en de Arubaanse Militie. De oefening op de Benedenwindse Eilanden duurt nog tot 8 juli en is bedoeld om het Tweede Mariniersbataljon, bestaande uit drie compagnieën van elk 150 militairen, te certificeren voor hun operationele gereedheid.

www.versgeperst.com