• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers, heeft tijdens zijn werkbezoek aan Bonaire toegezegd maatregelen te nemen voor lastenverlichting voor de inwoners van Caribisch Nederland. Weekers begrijpt dat er onrust heerst over  het nieuwe belastingstelsel.

Weekers zegt deze zorgen te delen en zal daarom zowel voor korte als langere termijn een aantal concrete zaken aanpakken op het gebied van belastingen en heffingen.

Verhoging belastingvrije voet
De staatssecretaris heeft toegezegd dat de belastingvrije voet wordt verhoogd met de inflatiecorrectie per juli. De belastingvrije voet bedraagt momenteel 9750 dollar. Daarnaast zal onderzocht worden hoe de hogere lasten van gepensioneerden verlaagd kunnen worden. De komende weken zal de staatssecretaris de door de bestuurders van de eilanden gesignaleerde knelpunten inbrengen voor het belastingplan 2012. Dit maakt onderdeel uit van de begroting die jaarlijks gepresenteerd wordt op Prinsjesdag.

ABB
In de week van 27 juni gaat de staatssecretaris in overleg met ambtelijke vertegenwoordigers van Curaçao en Sint Maarten over de dubbele belasting die nu geheven wordt bij de doorvoer van goederen. Ook wordt onderzocht of de ABB op vrachtkosten kan worden afgeschaft. Er zal worden gekeken naar de cumulatie van ABB, die zich nu onder andere in de horeca en de bouw manifesteert. Over de USONA projecten die voor 1 januari 2011 zijn goedgekeurd hoeft geen ABB betaald te worden.

Korte en langere termijn
De staatssecretaris onderzoekt de komende weken welke concrete problemen snel kunnen worden opgelost. Daarnaast laat hij een onderzoek uitvoeren naar knelpunten die moeten worden aangepakt, maar waar meer tijd mee gemoeid is. Het gaat hierbij om wijzigingen in de wetgeving, die  meer tijd vergen vanwege de parlementaire procedure.

www.versgeperst.com