• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De bibliotheken van Saba, Sint Eustatius en Bonaire kunnen een flink bedrag in de wacht slepen. Als zij voor oktober 2011 een plan indienen voor verbetering van het bibliotheeknetwerk, wordt er door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 220.000 dollar overgemaakt.

Het plan moet samen met het eilandsbestuur worden gemaakt en beschrijven hoe men de bibliotheek wil ontwikkelingen de komende vier jaar op het gebied van huisvesting, collectie, personeel, digitalisering, kwaliteit van de dienstverlening en samenwerking met het onderwijs

Bilbiotheek.nl
De Nederlandse minister van Onderwijs Marja Bijsterveldt-Vliegenthart bracht recent een bezoek aan het Caribisch gebied en hamerde op het belang van een goede bibliotheek voor onderwijs, educatie en leesbevordering. Het is de bedoeling dat de bibliotheken op de eilanden zich uiteindelijk aansluiten bij Bibliotheek.nl, het digitale portal van openbare bibliotheken in Nederland.

www.versgeperst.com