• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

eindexamensCURAÇAO – De examenperiode voor HAVO/VWO scholieren was dit jaar zorgwekkend voor het vak Aardrijkskunde. Docenten hebben aangegeven dat het hen niet gelukt was om alle onderwerpen van het examenmateriaal te behandelen. Dit komt door het ontbreken van lesmateriaal.

Minister van Onderwijs,Lionel Jansen, heeft voordat de leerlingen het examen hadden afgelegd laten weten dat het op zijn plaats was om hier rekening mee te houden. Als gevolg hiervan heeft ETE (examenbureau) het examen met extra aandacht nagekeken.

Analyse
Na het examen is er niet geklaagd bij ETE. Docenten waren van mening dat het examen een goede weerspiegeling was van waar de leerlingen zich op hadden voorbereid. Om te beslissen over de verdeling van de punten voor het aardrijkskunde examen voor HAVO en het proefexamen voor VWO (dat nog niet geldig is), heeft ETE met hulp van een deskundige een uitvoerige analyse gedaan bij de scholen die de materie hebben behandeld. Beide typen examen hebben gescoord op het gebied van geloofwaardigheid en validiteit.

Aanpassing
Vanuit juridisch oogpunt en rekening houden met de regels die bekend zijn bij de minister, is besloten om bij de beoordeling de drie vragen uit te sluiten die gingen over de stof die niet voldoende behandeld kon worden. Dit betekent dat er een aanpassing heeft plaatsgevonden van de becijfering en heeft tot een hoger eindcijfer geleid.


www.versgeperst.com