• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het groot Caribische Gebied (RGK), bestaande uit de golf van Mexico en de Caribische Zee, is met ingang van 1 mei benoemd tot speciaal gebied. Dit is conform bijlage V van het akkoord van MARPOL 73/78, die het schepen en boten verbiedt om elke vorm van afval te lozen in het genoemde gebied.

Met de toewijzing is het RGK de zesde beschermde zone geworden. Door middel van de implementatie van het Akkoord in lokale wetten is het mogelijk geworden om sancties op te leggen aan alle eigenaren en bemanningsleden van boten en schepen, die zich schuldig maken aan vervuiling van het maritieme milieu.

Vervuiling
MARPOL is een algemeen akkoord bestaande uit regels ter voorkoming van milieuvervuiling van de zee door schepen. Het akkoord beslaat potentiële bronnen van vervuiling door schepen op basis van zes bijlagen, elk één omvat een type substantie (zoals olie, schadelijke stoffen in grote hoeveelheden, schadelijke stoffen in pakketten, vervuild water, vuil en luchtuitstoot).

Invloed
Zoals bekend, is milieuvervuiling van het zeewater een aanzienlijke ramp voor het milieu en op sociaal-economisch opzicht. Het raakt de woonomgeving, het doodt dieren, heeft een directe invloed op de kwaliteit van het leven van lokale gemeenschappen en het beïnvloedt de economiën in de regio. Een studie van UNEP, een programma van landen verenigd voor het milieu, toonde aan dat tenminste 11 procent van alle vervuiling in de RGK zeëen afkomstig is uit de oceaan.

Geschiedenis
In maart 2010, tijdens vergadering van Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in London gaven 22 Caribische landen te kennen dat zij over onvoldoende adequate faciliteiten beschikken voor de opslag van vuil. Dit vooral bij de de relevante havens in de regio. Op basis hiervan is besloten om de RGK regio met ingang van 1 mei 2011 uit te roepen tot Speciaal Gebied.

Database
Om alle schepen te helpen voldoen aan de vereisten heeft het IMO een database gecreëerd met verschillende typen faciliteiten in de havens in het RGK waar schepen zich van hun vuil kunnen ontdoen. De andere speciale gebieden in het RGK zijn de Baltische Zee (vanaf oktober 1989), de Noordzee (vanaf februari 1991), Antarctische zee ten zuiden van 60e breedtegraad (maart 1992), het Golfgebied (augustus 2008) en de Middellandse Zee (mei 2009).

www.versgeperst.com