• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

thumnail-ontmantelingCURAÇAO – Het Karwei, de ontmanteling, moet afgerond zijn voor 10 oktober 2010. Zo luidde een duidelijke stem tijdens de laatste verkiezingen. Minister van Justitie, Magali Jacoba riep woensdag alle staatshoofden op, om hen de plannen te presenteren voor de ontmanteling van de justitiële instellingen.

Afbouwteam
Het afronden van dit karwei gebeurt niet over één dag ijs. Om de vaart er achter te zetten heeft Jacoba een speciaal afbouwteam samengesteld. Het team bestaat uit Alvin Daal, als coördinerend afbouwmanager voor Justitie en Gabi Da Costa Gomez als afbouwmanager voor Justitie. Zij gaan in eerste instantie aan de slag met de voorbereidingen om de justitiële instellingen op te heffen en over te dragen aan het land Curaçao en het land St. Maarten.

Justitiële instellingen
Onder justitiële instellingen vallen onder andere het Korps Politie, de griffie van het Hof van Justitie, de landelijke opleidingsschool Politie, gevangenis Bon Futuro, de Voogdijraad en Slachtofferhulp. De ontmanteling houdt verder in dat de relaties van het land met derden op een verantwoordelijke manier worden afgebouwd, de afwikkeling van verplichtingen van het land en de overgang en verantwoordelijkheden aan de nieuwe zelfstandige landen.

Aan de slag
Het team gaat informatieworkshops organiseren om de directies meer inzicht te geven over wat hen te wachten staat, wat betreft de afbouw van een ministerie en hoe zij zich kunnen voorbereiden op de overdracht van taken. Na afstemming met de betreffende minister wordt er een draaiboek opgesteld voor verdere invulling van de overdracht van taken van het personeel. Ook zal het team informatie verstrekken aan vertegenwoordigers van de ministeries en ondersteuning verlenen bij het uitwerken van vraagstukken van ondersteunende directies zoals Financiën, Personeel en Organisatie & ICT, Wetgeving en Juridische Zaken. Om iedereen bij de plannen te betrekken gaat van elke justitiële instelling een contactpersoon samenwerken met het team.

ontmanteling1


www.versgeperst.com