• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Acht grote en middelgrote organisaties worden komende weken bezocht en gecontroleerd of zij voldoen aan de minimum kwaliteitseisen waaraan een goed leerbedrijf moet voldoen.Dit in het kader van een pilot van Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao (KBB).

De voorwaarden zijn afgestemd met scholen en leerbedrijven en vastgelegd in het Reglement Erkenning Leerbedrijven. Scholen streven er naar het onderwijsaanbod steeds beter op de vraag af te stemmen. Tijdens de beroepsopleiding is de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (BPV) daarom essentieel.

Erkenning
De vraag naar kwalitatief goede leerbedrijven neemt volgens KBB dan ook in alle sectoren toe. “Door leerbedrijven te erkennen en te registreren wordt overzichtelijk welke organisaties in staat zijn om op professionele wijze de eigen kennis en ervaring te delen met studenten.” De erkenning betekent dat er duidelijke afspraken en regels zijn vastgelegd in een reglement.

Procedures
KBB een procedure handboek ontwikkeld waarin elke stap van de erkenning staat beschreven zodat het objectief gebeurt. Behalve de scholen zijn ook deskundigen van het ministerie van onderwijs en de onderwijsinspectie hierbij betrokken. Om het hele traject te doorlopen en eventueel verbeteringen in de werkwijze aan te brengen wordt in juni tijdens een pilot bij acht leerbedrijven een audit uitgevoerd. Bij een positieve beoordeling volgt een erkenning. Met ingang van het nieuwe schooljaar kan elke organisatie zich aanmelden voor een audit.

www.versgeperst.com