• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag deelt Rudy Willems zijn visie over het onderzoek door de Rijksministerraad.

Het Curaçaose volk, een schijf waarop en waarvoor alles draait, is onvoldoende solide om nu onafhankelijkheid als te bereiken doel te stellen. Wij hebben een onderworpen Curaçao gekend als kolonie, strijdend om uit de greep van de slavernij te ontsnappen voor emancipatie.

Wij kennen een zeer lange overgangssituatie, waarbij zeer moeilijk toegevingen werden gedaan, zodat er sprake kan zijn van een solide en duurzaam volk. De elementaire morele hindernissen zijn grotendeels achter de rug en de goede richting is uitgelijnd en men is in beweging naar de begeerde evenwichtige gelijkheid.

Door vier wijd-ballen, zijn wij op de eerste honk geraakt en kunnen onmogelijk als een luis daar blijven zitten. Om te kunnen scoren moeten wij naar home. Net zoals met onze Curaçaose ontwikkeling, werd die stap van bewustwording ook gezet door de Amerikanen nu met Obama als eerste gekleurde President van de VS.

Uiteraard zullen er velen zijn, op basis van hun vast ingeroeste instelling, zienswijze, gevoelens en belangen, blijven steken in de overgangs problemen en zullen tot daar halt houden. Maar vele flexibele Curaçaoënaars, evenals Amerikanen, zullen zich bewust van de veranderingen zijn en hebben zich geadapteerd aan de nieuwe evenwichtige veranderingen en verhoudingen. En dit is ook het geval, nu de Rijksministerraad, n.a.v. de controverse met de Centrale Bank, besloten heeft een onafhankelijk of mix onderzoek in te stellen. Het verschil met vroeger is, dat het onderworpenheidsgevoel, vervangen is door meer gelijkheid.

In Koninkrijksverband als partner is de RMR welkom en kan alleen gezien worden als constructief, zeker voor het Eiland, op basis van gelijkheid, samen het opgerezen probleem aan te pakken, onderzoeken en proberen op te lossen. De POR moet een prima aangelegenheid zijn, om elkaar beleefd, vastberaden en nauwlettend als valken in de ogen kijken als gelijk zijnde partners. Het vertrouwen is er of is er niet!

Eigen onderzoek mag , maar het onderzoek door RMR zal ook doorgaan. Indien het uitsluitend gaat om de breuk tussen regering en Centrale Bank te herstellen en dat daarbij de Directeur verder met rust wordt gelaten, dan komt de druk van het onderzoek te liggen op de schouders van de drie betichte Ministers.

Dit lijkt veel op de uitgestelde “screening”, dat Nederland allang zwaar op de maag ligt. M.a.w. het onderzoek van RMR zal neerkomen op wil oplegging, en dat is neo-kolonialisme. In een sfeer van gelijkwaardigheid, i.p.v. problemen oplossen komt er een nog zwaarder probleem erbij met nog zwaardere consequenties voor relatie en verhoudingen. Hoe dan ook, nu moet blijken of Curaçao werkelijk als zelfstandig nieuw Land is binnen het Koninkrijk en tevens gerespecteerd wordt. En dit ligt o.m. in de handen van RMR en Mijnheer Donner!

Onze Curaçaose strijd is vaak moeilijk te begrijpen. De invloed van de traditionele dominerende krachten, hebben een paradoxale, haast bedrieglijk hoedanigheid aan de strijd toegevoegd: Een paar jaren terug, zal de komst van de RMR voor onderzoek, een vlammend verzet hebben veroorzaakt als moderne – neo- kolonialisme, maar thans voelen vele Yu-di-Korsou zich , sinds 10-10-10 bevrijd van een dergelijke complex en zal de RMR verwelkomen als een gelijke partner binnen het Koninkrijk-verband.

Zelfs indien er sprake is van interventie, zal het niemand in beroering brengen. Een interventie als ongelijke is onderwerping, als gelijke het aanreiken van een helpende hand. Men komt voor een onderzoek samen of los van eigen onderzoek. Wordt er geschreeuwd, dan zal er ook even hard terug geschreeuwd worden. Moet er iets onplezierigs gezegd worden, dan wordt het ook gezegd met alle respect. Wat is dan het probleem om de jongens van RMR niet correct en netjes te ontvangen om als grote jongens onder elkaar samen het probleem aan te pakken?

Het probleem en het onderzoek moeten wel duidelijk omlijnd worden: gaat het om de gebroken relatie tussen Centrale Bank en regering spoedig te herstellen, of is de Directeur voor eigenbelang in de fout gegaan? Zo ook wat betreft de betichting van de drie Ministers. Afwijking hiervan is manipuleren met het probleem met als doel wil oplegging, wat overeenkomt met Neo-kolonialisme. Het volk van Curaçao heeft alleen baat bij indien blijkt, dat de Directeur van de Centrale Bank integer is. Goede relatie tussen de Centrale Bank en de regering moet zonder meer vanzelfsprekend zijn en dit kan alleen indien er sprake is van een integer Directeur!

En dit probleem van integriteit is leven of dood van het Eiland. Vele afgestudeerden werden systematisch uitgesloten, niet alleen zodat de relevante machthebbers onbedreigd blijven in hun positie, maar vooral met het oog op de “braindrain” en de toekomst van het Eiland. Thans zijn wij zover: Wel democratische macht van het volk, maar geen capaciteit, die stelselmatig werd uitgesloten: En dit is het resultaat van jarenlang geplande en systematisch slecht beleid met het oog het Eiland op zijn knieën te krijgen en om de machthebbers in hun luie stoel te kunnen blijven handhaven.

Het hospitaal is reeds ontwricht evenals de ambtenarij de rest volgt: Olie in zeewater, toename criminaliteit naar gelang machtsverlies van het systeem in het algemeen en t.o.v. het toerisme. Isla, BOO en Aqualectra dragen hun deel bij en dan kunnen wij als hongerige ratten elkaar afmaken!

Voor onze lokale hardschreeuwers met telkens de neiging zich los te willen maken van de dynamische evenwichtigheid om zich dreigend en eigenmachtig onvoorspelbaar op te stellen, dienen zich te vergewissen van “een gezamenlijke stok achter de deur” wat thans met wederzijdse goedvinden ook het geval is! Dit is zeker toe te juichen, omdat dan door zich te beheersen voorkomt men onnodige afkeer en polarisatie. Wij zijn lid van een Rijksgezelschap en wij zijn het ook waardig.

Wie buiten de normale verhoudingen, anderen willen aanvallen met messen, machetes en andere tuigen, zoals door een lokale radio gesuggereerd, dient te beseffen, dat er ook andere machten zijn om zo’n aanval door rigoureuze maatregelen tot orde te dwingen!Men moet zich niet vergissen; wij zijn thans voldoende geëmancipeerd en moet er een strijd komen, dan zullen wij met open vizier strijden, geen stap achteruit doen en zeggen wat er behoort gezegd te worden met wederzijds respect voor elkaar.

RMR wordt van harte welkom geheten en met grote genoegen ontvangen, mits op basis van gelijkheid. Laten wij hopen, door met verenigde krachten en met gezond verstand, gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken en dat de moeite met succes beloond zal worden m.b.t tot beide volkeren en in het bijzonder voor het nieuwe Land Curaçao en zijn bevolking.

Wil jij iets delen met de wereld? Mail je ingezonden brief naar: redactie@versgeperst.com

1 reactie op “Ingezonden: Rijksministerraad”

  1. Beste Rudy dit is een krachtig en duidelijke visie. Ik pak alleen een zinnetje uit je betoog “Het Curacaose volk een schijf waarop en waarvoor alles draait, is onvoldoende solide om nu onafhankelijkheid als doel te bewerkstelligen”. Eigenlijk niks aan toe te voegen. Jij heb duidelijk gemaakt hoe het volk dit situatie met argusogen bekijkt. De wil van dit jonge nieuwe politici is niet de wil van het volk. Het volk wil dat de corruptie wordt aangepakt en dat ze gelukkig kunnen leven op dat kleine rots met zijn allen. Maar elke vertrouwen door het volk op zoek naar krachtdadige en wijze politci worden ieder keer de grond ingeboord, door nieuwe en inkapabele politici die alles beloven het beter te zullen doen de vorige regeringen, komen er allemaal bedrogen uit en dat is vast niet wat het Curacaosevolk wil. Ons democratische systeem heeft bewezen dat democratie niet goed genoeg werkt. Er zijn teveel splinterpartijen die alleen maar herrie maakt met elkaar vechten,met modder gooien, terwijl Curacao steeds maar door naar de afgrond zakt. Geluukig heeft de vorige regering een veiligheid clausule ingebouwd dat er een beroep kan worden gedaan op de RMR als het uit de hand dreigt te lopen. Maar een ding moet ik wel kwijt dat de vorige regering van PAR en PNP de koppen bij elkaar hebben gestoken met zovele tegenstellingen uit gemeenschap om de statusapartus van Curacao te kunnen realiseren. Het gehele Curacaose volk stond er tegenover dat opgedrongen Antillianisatie pollitiek, gelukkig is het de vorige regering gelukt dat van zich af te schuiven. Ik ben niet verbonden aan geen enkele politieke partij want ik wil vrij zijn mijn eigen mening te kunnen kondigen. Als ik de PAR moet vergelijken met wat er nu aan de macht is dit regering allemaal soep met balletjes. Met alle respect voor Wiels die op dit moment regeerd laten wij Schotte niet eens noemen wat die is Mucha Manda, met veel goede ideeen maar weet ze niet te vertalen in daden. In ieder geval Rudy jij heb de feiten mooi op een rijtje gezet en zo is het en niet anders.

    Zoals ik de toekomst tegemoet zal de PAR/PNP volgende jaar terug keren in de volgende regering met mevrouw L. Dindial die de plaats zal overnemen van Mevr de Jongh misschien met gedoogsteun van PS van Wiels net als momenteel in Nederland PVV van Wilders. Maar dit zal het volk van Curacao zelf bepalen in een verkiezing in 2012.