• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Een vacuümtruck heeft afgelopen week de eerste lading afvalwater geloosd in de eerste afvalwaterzuiveringsinstallatie op Bonaire. Het zuiveren van afvalwater is belangrijk voor de gezondheid van de inwoners  en de bescherming van de koraalriffen.

De zuiveringsinstallatie is de afgelopen maanden gebouwd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en zal later aan het Openbaar Lichaam Bonaire worden overgedragen. De installatie  is de eerste van de twee  die op Bonaire gebouwd worden.

Onhygiënisch
Bij deze installatie wordt afvalwater uit beerputten en septic tanks aangevoerd in vacuümtrucks. De afgelopen tientallen jaren loosden deze trucks het afvalwater in greppels op het terrein van de Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Daar zakte het water in de bodem. Aan deze vervuilende en onhygiënische situatie moet nu een einde komen.

Cijfers
De afvalwaterzuiveringsinstallatie kan 478.000 liter afvalwater per dag verwerken. Bij volle belasting kan de installatie dagelijks 350 kg biologische vervuiling, 74 kg stikstof en 65 kg fosfaat verwijderen. Het zuiveringsproces moet geleidelijk op gang komen. Als alles goed gaat is de zuivering over drie maanden in vol bedrijf.

Boosdoeners
Bij aankomst van vacuümtrucks bij de installatie wordt eerst gekeken waar het afvalwater vandaan komt en wat de samenstelling is. Er mogen geen ongewenste stoffen en producten in zitten die het zuiveringsproces verstoren. Oliën, vetten, chemicaliën en veel zout (zee)water zijn de grootste boosdoeners. De inwoners van Bonaire zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van de stoffen die wel en niet door het toilet en de gootsteen mogen worden gespoeld.

Gezondheid
De bedoeling is om vooral afvalwater uit de kuststrook naar de zuiveringsinstallatie te brengen. Het zeewater rond Bonaire bevat nu twee keer zoveel voedingsstoffen als enkele tientallen jaren geleden. Die voedingsstoffen zijn afkomstig uit afvalwater.  Dat heeft tot gevolg dat de algengroei in het onderwaterpark toeneemt terwijl de koralen in de verdrukking komen. De extra voedingsstoffen in het zeewater zijn niet alleen een probleem voor de koralen, maar voor het hele natuurlijke evenwicht onder water. Ook de groei van schadelijke bacteriën neemt hierdoor toe, wat gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid.

1 reactie op “Zuiveringsinstallatie in gebruik genomen”

  1. Another MIC project!

    Nu Curaçao nog…