• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag deelt Felix D. Pinedo zijn visie op het gelijkheidsbeginsel en de 5 procent AOV-Beginsel.

Via de nieuwsmedia heb ik begrepen dat de Raad van Advies negatief heeft geadviseerd over de 80/20 regeling van drs. Ivar Asjes c.q. Pueblo Soberano. De motivering van de Raad van Advies zou zijn dat het gelijkheidsbeginsel hierdoor met de voet wordt getrapt. Inmiddels heb ik ook via de nieuwsmedia kunnen vernemen (dit heeft de minister van financiën ook bevestigd), dat de Raad van Advies (RvA)de nieuwe wetgevingen in verband met het nieuwe belastingstelsel van Curaçao ook heeft goedgekeurd. De Raad van Advies dient dit blijkbaar nog te publiceren. Op de website van de Raad van Advies is dit althans niet te vinden. Inherent aan dit advies van de RvA zou ook meegenomen worden het voornemen om de AOV-uitkering van degenen, die slechts van deze uitkering genieten, met 5 procent te verhogen om de nadelige gevolgen van de met 1 procent verhoogde Omzetbelasting op te vangen.Bij mij rijst dan de vraag waar in dit geval het gelijkheidsbeginsel is gebleven.

Ons AOV stelsel is een zogenaamd solidariteitsfonds waarin de gerechtigden op uitkeringen uit dit fonds gelijk behandeld dienen te worden. Juist degenen, die gedurende al de jaren waarin zij gewerkt hebben premie hebben betaald in het fonds, komen niet in aanmerking voor de 5 procent verhoging, omdat zij tevens een aanvullend (bedrijfs)pensioen hebben. Naar mijn mening zit hier juridisch iets mis. Naar mijn mening schijnt dit ook in te druisen op een van de zogenaamde algemene beginselen van behoorlijkbestuur (abbb) namelijk het verbod op ‘détournement de pouvoir’. Men gebruikt namelijk een middel om een doel mee te bereiken waar dat middel niet voor bestemd is. Dit verbod is ontstaan uit arresten van de Hoge Raad. Het verbod op ‘détournement de pouvoir’ is een verbod voor bestuursorganen om bestuursbevoegdheden te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze gegeven zijn.

Ik gun het degenen die slechts een AOV-uitkering genieten om die 5 procent verhoging te krijgen. Maar het principe van gelijkheidsbeginsel dient in alle gevallen evenredig gehandhaafd te worden. Degenen die een redelijk tot goed aanvullend (bedrijfs)pensioen hebben, kunnen het zich blijkbaar permiteren om geen aanspraak te maken op die 5 procent verhoging. Maar men dient wel rekening te houden met degenen die een aanvullend (bedrijfs)pensioen hebben dat soms veel minder is dan de AOV-uitkering. Tevens zal men moeten opletten om dit soort verhogingen niet steeds toe te passen, anders loopt men het gevaar dat degenen die slechts een OAV-uitkering hebben onevenredig bevoordeeld worden (quasi indexatie van de AOV-uitkering) in vergelijking met onder andere degenen die een waanzinnige aanvullend bedrijfspensioen genieten.

Volgens mij dient er een andere weg bewandeld te worden ten aanzien van deze problematiek. Hierbij denk ik namelijk aan de wijze waarop de extra honderd gulden via het land (vroeger Eilandgebied) uitgekeerd wordt aan degenen die  slechts een AOV-uitkering genieten. Het zal een fiks bedrag zijn op de begroting van het Land Curaçao, maar het is het Land Curaçao dat de Omzetbelasting heeft verhoogd. Nogmaals het gaat bij mij niet om de 5 procent verhoging te claimen, maar de vraag die bij mij blijft hangen is of hetgeen men wil uitvoeren riekt naar discriminatie binnen ons AOV-fonds en dat dit indruist tegen het verbod op ‘détournement de pouvoir’.

Wil jij iets delen met de wereld? Mail je ingezonden brief naar: redactie@versgeperst.com

www.versgeperst.com