• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De drie leden van de Raad voor de Rechtshandhaving zijn door de President van het Hof van Justitie Liesbeth Hoefdraad beëdigd.  Glenn Camelia is namens Curaçao beëdigd, Franklyn Richards namens Sint Maarten en Jacques van Eck namens de BES-eilanden en Nederland.

De beëdiging vond plaats in aanwezigheid van onder anderen de minister van Justitie Elmer Wilsoe. De nieuw beëdigde Raad heeft als taak het inspecteren van de verschillende organisaties binnen de justitiële keten en de justitiële samenwerking tussen de landen.

Rapportages
De rapportages  van deze Raad bieden de ministers van Justitie van de landen de mogelijkheid om tijdig in te grijpen en maatregelen te treffen waar dit nodig is.  De organisaties die worden geïnspecteerd zijn onder andere de politie, het Openbare Ministerie, het politieopleidingsinstituut, de gevangenis, de vreemdelingenbewaring, de reclassering en justitiële taken van de Kustwacht. De Raad verwacht in de loop van dit jaar operationeel te zijn.

www.versgeperst.com