• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – “Ook de paradijselijke saliña (wetlands) bij Vaersenbaai valt nu ten prooi aan gewetenloze projectontwikkelaars”, meldt Amigu di Tera. “De Politie Sport Vereniging heeft Vaersenbaai verhuurd of verkocht aan een ontwikkelaar die de rand van de aangrenzende saliña zonder pardon voldempt’.”

“De saliña is overheidsgrond en bij wet conserveringsgebied dat door de overheid beschermd dient te worden”, gaat het bericht verder.  “Jammer genoeg blijkt door het tolereren van natuurvernietiging in Vaersenbaai het bestuur van de Politie Sport Vereniging absoluut geen toonbeeld van liefde voor onze natuur.’

Agenda
Amigu di Tera hoopt dat dit kwalijke incident ertoe leidt dat natuurbescherming nu wel op de agenda van de vereniging verschijnt. Daarbij kan bestudering van de samenhang tussen commercialisering van de Vaersenbaai, natuurvernietiging en het uitsluiten van het lokaal publiek leiden tot nieuwe plannen voor een verantwoorde omgang met het gehele Vaersenbaaigebied.

Red carpet
“Sommige ontwikkelaars gaan hun gang, vernietigen natuurgebied en hopen dat de overheid hun niets in de weg zal leggen. In het regeerakkoord staat immers dat de coalitie geen red tape wil, maar mikt op de red carpet. Voorlopig gaan wij ervan uit dat het niet in de bedoeling van de overheid ligt dat dit rode tapijt in de saliña van Vaersenbaai en de rest van de natuur van Curaçao wordt uitgerold.”

Regeerakkoord
In het regeerakkoord staat ook dat de natuur beschermd zal worden, dat er controle zal plaatsvinden en dat de bevolking bewust gemaakt zal worden van haar burgerplicht om de verantwoordelijkheid voor natuur en milieu op zich te nemen. De burgers zullen verder door de overheid gestimuleerd worden om op een verantwoordelijke en respectvolle wijze met onze flora en fauna om te gaan zodat ook de toekomstige generaties ervan kunnen genieten. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met de kleine omvang van het eiland.

Daden
“Dit voornemen in het regeerakkoord getuigt van een wijs inzicht, de natuur op een klein en dichtbevolkt eiland is eenmaal zeer kwetsbaar en behoeft extra zorg.” De natuurorganisatie wacht nu op daden. “Zal de overheid de ontwikkelaar gelasten om het gedempte gedeelte van de saliña in de oude staat te herstellen? En zal ze de ontwikkelaar voor het gerecht dagen omdat deze de wet heeft overtreden? De autoriteiten zijn al van deze wandaden op de hoogte gesteld en er is een brief van Amigu di Tera onderweg om de regering te verzoeken deze kwestie streng aan te pakken.”

Stuk gedempt grond bij Vaersenbaai

5 reacties op “Natuurvernietiging in Vaersenbaai”

 1. Hoe kan een politie vereniging een strand bezitten? Moet van het volk zijn!

 2. belachelijk is dit.. Waarom zijn er mensen die geen gevoel hebben.

 3. De zeerovers zitten hoog en droog in het fort !

 4. Last van “dos Santos” virus??
  En de verantwoordelijken (regering) trippen lekker door in het buitenland!
  politiek: ZIEN – HOREN – ZWIJGEN

 5. bezint eer ge begint !!!