• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag deelt I.Willems zijn visie over de kritiek op Helmin Wiels.

Ook ik heb mij de afgelopen dagen afgevraagd waarom de oppositie zo krampachtig en als een kat in het nauw reageert op alle uitlatingen van de heer Wiels. Er gaat geen dag voorbij dat zij niet reageren of commentaar geven over de heer Wiels. Niets lijkt te werken. Nieuw gecreёerde leuzen als “Korsou merese miho” wordt snel onder het publiek als “Korsou A merese miho” gebezigd.

Uitnodiging van mevrouw Emily de Jong Elhage aan de heer Wiels om minister te worden, zodat zij in het parlement kan toetreden, alsof Wiels haar de toegang kan weigeren, wordt meteen afgestraft met de opmerking dat juist zij kiezersbedrog pleegt door geen zitting te nemen in het parlement. Het was immers Parlement verkiezingen, waarbij parlementsleden worden gekozen en geen ministers. En 15.000+ kiezers hebben voor Emily gekozen. Eigenlijk ook een soort fraude. Op zijn minst voelen deze kiezers zich gefraudeerd.

Mevrouw Leeflang dacht slimmer te zijn door dezelfde tactiek van de heer Wiels te gebruiken, om de publieke opinie aan haar kant te krijgen, namelijk een dagelijkse radioprogramma presenteren. Ata Palabra werd meteen omgedoopt tot “Ata Palabrua” of “Ata pa bo brua”. Nadat presentatrice besloot dat “live” inbellen niet meer mogelijk is, bellers zijn niet altijd van dezelfde parochie, daalde het animo onder het luisterend publiek al snel en men verkoos gauw een andere zender. Haar inschatting in het succes van Insel Air, Karla Omayra, en haar kruistocht tegen ex PS minister geeft blijk van een politicus met weinig realiteitszin en het achteraf goedpraten hiervan van een arrogante. De naam Victoria bleek in de rechtszaal niet vrij vertaalbaar te zijn in overwinning.

Het optreden van Ex-minister David Dick doet menigeen hun wenkbrauwen fronzen. Meneer beweerd dat het CV van onze minister president niet deugd, dat onze democratie in gevaar is omdat Stip is opgeheven, omdat de heer Gois de deur is gewezen, (ook al zat hij illegaal in Stip), onderzoek gaande is in Aqualectra en CPA naar vermeende fraude en wanbeleid, twee directeuren ontslagen zijn waaronder diens bewind fraudes zijn gepleegd en als klap op de vuurpijl, ging hij persoonlijk een minister in functie tegenhouden tijdens diens controle werkzaamheden, omdat hij bang is dat een precedent geschapen kan worden en dat de minister morgen bij hem thuis kan komen even controleren. Misschien heeft hij wel een reden daarvoor. Om over zijn verwarde indruk bij TV optredens maar te zwijgen. Dat heet oppositie voeren tegenwoordig.

Na aanvankelijk dagelijks te horen bij populaire radioprogramma’s is de heer Glenn Sulvaran ook in vergetelheit geraakt. Misschien de slimste van allemaal is ex parlement voorzitter de heer Pedro Atacho. Na aanvankelijk met bravoure, tot een rode kop aan toe, onze democratie te verdedigen, en in dit strijd in naam der democratie, een bombrief heeft gestuurd, naar de Gouverneur, de Nederlandse regering, en het Nederlandse parlement en geen gehoor kreeg, heeft hij ook de handdoek in de ring gegooid. Volgens mij heeft hij ingezien dat er een andere koers moet worden genomen. Na enig peinzen kon ik mij de rest van de PAR parlementariёrs niet meer herinneren.

En de heer Humphrey Davelaar loopt, naar eigen zeggen, met een tas vol overheidsdocumenten en contracten over Aqualectra en BOO en geeft alleen inzage in deze als het hem gevraagd word en hij hiermee instemt. Ik dacht dat deze toebehoren aan de file kasten van de regering. Maar ik ben ook geen politicus. Hij weet als geen ander hoe het allemaal moet in de energie sector, maar toen het moest wist hij kennelijk niet hoe van STIP los te komen. “Het is allemaal heel moeilijk”, hoor ik hem nog steeds zeggen. Ik hoop niet dat deze tas een dezer dagen door een choller afhandig word gemaakt en hele belangrijke documenten op straat komen te liggen. Het is meer waarschijnlijk dat de choller de bak in moet en niet meneer Davelaar die ze uit overheidsfilekasten heeft meegenomen.

En meneer Godett? Die is allang blij dat hij wat extra tijd in het parlement heeft gekregen en na wat herrie gemaakt te hebben in het parlement en door de staten voorzitter eruit is gemieterd, heeft hij eieren voor zijn geld gekozen en zit regelmatig tijdens staten vergaderingen, als hij er is tenminste, uitgebreid de krant te lezen of te bb-pinnen en met buurman Davelaar moppen te tappen. Dat het moppen zijn haal ik uit het feit dat er gelachen wordt. Over hun politieke toekomst zal het zeker niet gaan want daarover valt niet veel te lachen.

PAR heeft besloten dat het nu Basta is en dat het tij gekeerd moet worden. Oud partijcorifee Minguel Pourier en anderen, die geacht worden met enig effectief initiatief te kunnen komen om weer leven in de partij te blazen, worden opgetrommeld voor een “do or die” vergadering, welke een antwoord moet geven aan de opmars van de heer Wiels en een einde te brengen aan dit kabinet. Want zo kan het niet langer. Zo gezegd zo gedaan. Na urenlange beraad wordt in de kleine ochtenduren besloten dat er een massale bijeenkomst moet worden gehouden, liefst in een Bario.

Gekozen word voor het ABVO gebouw te Brievengat, op loop afstand van het politie bureau, want je weet het toch maar nooit met die gasten van de Bario. Laat de campagne maar beginnen. Radio en tv spots draaien 10x per dag, kranten staan er bol van. Dit word spannend. Grootste avond waar “Ta Basta” geproclameerd gaat worden. Alleen niemand die begreep waar het over ging? “Ta Basta ku kiko”? Al snel werd dit geїntepreteerd als “Ta Basta Ku PAR”. Het aangeschoven publiek zat vol verwachting naar hetgeen ze voorgeschoteld zouden krijgen. En wat kregen de aanwezigen die avond te horen? Een geluidsband met de stem van nota bene ……de heer WIELS. “Mijn god mijn mensen, de wereld op zijn kop” zei mijn collega tegen mij, hij begreep er niets meer van. “Deze mensen moeten naar Brasami om van Wiels af te kicken”. En wat is van de sticker aktie geworden? Geen idee.

Deze vorm van oppositie voeren is gedoemd te mislukken. Alles wat de oppositie op dit moment doet, is er op gericht om het kabinet te laten vallen. Tijdens de laatste verkiezing heeft PAR dezelfde negatieve vorm gekozen, op de man gespeeld, om campagne te voeren tegen het fenomeen Schotte. Met als resultaat dat een samenwerking tussen MFK en PAR geen enkele kans kreeg en voorlopig niet aan de orde komt.

“Macht bestaat niet in hard of dikwijls slaan, maar raak slaan,” zei de Franse schrijver Honore de Balzac. Vrij vertaald: oppositie voer je met mate. Dus niet verder stoken in een regeringsploeg die onderling ruziet, want dan kan weerstand van buitenaf juist gevoelens van saamhorigheid oproepen en sluiten de rijen zich weer. De vraag voor de oppositie is niet of hard of zacht oppositie voeren het juiste middel is om de coalitie tot andere gedachten te brengen, maar de wijze waarop juist samenwerking kan worden gevonden met zowel coalitie- als oppositie.

Mee-regeren vanuit de opositiebanken is een reële optie.In de biochemie bestaat iets als de W-factor. Een andere naam is Biotine oftewel B7-vitamine. W-factor speelt bij mensen een belangrijke rol bij herstel processen. Wij kennen op Curacao sinds kort ook een W-Factor (herstel processen). En volgens mij is niet de heer Wiels de doorn in het oog van de “vijand”, maar datgene wat hij teweeg brengt.

Wij kunnen ons niet meer voorstellen een orgaan (STIP) dat het bezit van eiland essentiёle nutsbedrijven bij de overheid weghaalt en onder beheer geeft van zakenlieden. Water productie, electriciteit productie, telecommunicatie, Post, Raffinaderij en vul zelf maar verder in. En om vervolgens te zeggen “gobiernu su man ta mara, nos no por hasi nada”. Als er nu niet werd ingegrepen zou dit wel het grootste debacle van ons dushi eiland zijn geworden, voor zover het al niet is. Directeuren die, onder de zegen van dezelfde STIP, hun gang konden gaan met allerlei lucratieve contracten aan vrienden of eigen bedrijven. Toko den toko bij Curoil, CPA, Aqualectra, UTS en wie weet wat voor ellende ons nog meer te wachten staat.

Een W-Factor die vriend noch vijand spaart als het gaat om wanbeleid of geen beleid. Dat heeft drie PS ministers aan den lijve ondervonden. Onlangs heeft onze minister van financiёn, de heer Jamaloodin, een les in staatsrecht gekregen toen hij dacht parlement vragen niet te hoeven beantwoorden, maar enkel te verwijzen naar een opname band van de President van de Centrale bank. Voordracht van personen welke verband hebben met het casino wereld in het nieuwe Centrale bank werd meteen kopje kleiner gemaakt door dezelfde W-Factor.

Het “gewone volk” wordt met de dag bewuster gemaakt dat politiek geen ver van mijn bed show is, zoals dat in het verleden wel het geval was, en dat politiek alles te maken heeft met ons dagelijks leven. Politiek behoorde tot een groepje familie en eilands inteligentsia. Het volk moest wachten tot de volgende verkiezing om weer eens contact te kunnen krijgen met zijn eigen volksvertegenwoordiger. Lang verwachte controles worden eindelijk uitgevoerd en uitgebreid.

W-Factor heeft momentum gekregen. Volgens mij is er geen andere keus dan deze W-Factor los te gaan zien van de heer Wiels, want zelfs hij kan het niet meer tegenhouden. Een weg terug is er niet. Er moet en kan nu richting gegeven worden. En de oppositie kan zelf kiezen; meesturen of proberen de heer Wiels te demoniseren. De postbode is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de brief, want hij heeft het zelf niet geschreven.

Het wordt tijd dat oppositie het momentum gebruikt door de W(iels)-Factor om te zetten in W(ij)-Factor. De oppositie moet inzien dat de tot nu toe bewandelde weg een fatale is. Gezien de resultaten van de diverse acties is de keuze, misschien pijnlijk, maar niet moeilijk. En dit niet eens uit politike moed en volwassenheid maar puur uit zelfbehoud.

Wil jij iets delen met de wereld? Mail je ingezonden brief naar: redactie@versgeperst.com

48 reacties op “Ingezonden: W(iels)-Factor”

 1. Ik heb medelijden met Curacao en haar bevolking. Triest.

 2. Beste lezers en criticasters. laten wij elkaars mening of oipinie respecteren. Laten wij niet te persoonlijk worden. Laten wij uitsluitend op de thema’s reageren. Iedereen heeft zijn eigen karakter en eigen manier van dingen zien en dat moet gerespecteerd worden.

  @ Sanders Ieder keer als ik de reacties van Sander ziet op de artikelen, vraag ik me wel af wat deze man bezielt. Volgens mij zit deze man vol met haat, nijd en wrok, arrogantie en is erg racistisch. Zo schrijft Sander dat iemand die met Wiels wegloopt in zijn ogen ook een racist is en wat zegt hij van iemand die Achter Wilders loopt dan mag dat wel in Nederland en op Curacao niet. Volgens mij lijdt Sander aan en soort xenofobie voor mensen uit Curacao. Ik weet niet wat deze man heeft met R.Willems en Erica. Deze twee personen zijn meestal zijn pispaal. Graag wil ik Sander vragen wat zakelijker te reageren en ander mans mening te respecteren. Zo kan het niet verder. Ik verzoek je uitsluitend te reageren op de onderwerpen en je niet te richten op personen want iedereen mag op een democratisch manier zijn zegje doen zonder gestoord te worden door een krankzinnige Sander. Sorry dat ik dat laatste woord moet gebruiken maar het is niet anders. Je provoceerd mensen, ben heel erg racistisch en arrogant. Jij moet hiermee kappen.

 3. Tien punten voor Hans Vaders in zijn column van de Amigoe van 27 mei 2011. “We leven in een KLEPTOCRATIE”. Je kan het niet scherper neerzetten dan dat!

 4. Erica, je komt heel gefrustreerd over in je reacties. Houd je rust en sta gewoon achter je eigen mening en opvattingen.
  Als je Gerrit en Pueblo vraagt om het falen van eerder genoemde personen te onderbouwen heb je kennelijk niet echt kennis van de gebeurtenissen in de coalitie afgelopen maanden. Dit kabinet faalt, nog erger dan PAR!
  Begrijp me niet verkeerd, ben geen PAR-aanhanger, maar dat PAR faalde in het regeren van dit eiland betekent niet dat kabinet Schotte het automatisch goed doet. Door te blijven wijzen naar de gemaakte fouten of corruptie van de vorige regering, trek je je eigen gemaakte fouten en corruptie niet recht.
  Dusss.. focus je wat minder op PAR (is namelijk verleden tijd) en analyseer deze huidige coalitie nou even oprecht (is namelijk DE toekomst). Is dit dan wat je voor ons land wilt?

 5. Sander,
  Moet ik denken wat jij wilt.Ik zal laten natrekken wie je bent om een beter inzicht te krijgen!

 6. @erica. paspoort inleveren! jij bent het persoon die wanneer het misgaat als eerste naar Nederland vlucht en dan zegt ich habe es nicht gewust..
  Door mensen zoals jij gaat het eiland naar de hel!

  ha ha ha binnenkort vluchten de ydk naar Haiti want dat zal welvarender zijn ha ha

 7. René Rosalia, de Curaçaose oud-minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, heeft gelogen nadat hij begin dit jaar werd beschuldigd van seksuele intimidatie toen hij directeur was van Kas di Kultura. Dat blijkt uit onderzoek van de Curaçaose ombudsman Alba Martijn.

  succes met lezen van het rapport! je zal wel toch niks beters te doen hebben. Zeker een baan gekregen zonder werk.

 8. Erica ? werk je voor de PS ? or MFK ?
  je schijnt er geen bal van te snappen….of ben je een spokesperson waar het nogal spookt.

  Success met je eilandje… die rots die zo krachtig in the branding stond… staat er straks verlaten en verrot bij ….

  Je favorite droom man Schotte smeert hem weer terwijl hier alles naar de knoppe gaat .
  Erica…. dit wat deze coalitie doet heeft helemaal geen doelstelling ..
  totale corruptie ! ik kan het weten het zijn tenslotte mijn buren !

  het kan me ook geen moer schelen wat je wel in die partij ziet maar ik schaam me dood !
  met mijn stem op iemand waarvan we nu de ware DUIVEL in zijn jasje zien zitten.
  SCHOTTE en de bende moeten gewoon OPROTTEN nu het nog kan !

 9. @ erica,

  meisje je bent aan het dwalen…. geloof me…..
  je wordt bedondert door de huidige coalitie. maar hebt het niet door….
  alle poliitieke partijen zijn graaiers ook de PAR, maar ze hebben tenminste een opleiding genoten en weten wat goed voor het land is.
  zij hebben de schuldsanering geregeld en deze coalitie is het geld aan het verbrassen..
  heeft Schotte echt een prive fotograaf nodig? prive vliegtuigen?
  is er al iets goed gebeurt tijdens deze coalitie????
  en wat doen ze? alleen maar modder gooien.
  deze domme coalitie is: snel graaien en wegwezen….
  als het niet zo triest was voor curacao dan kon ik er om lachen.

  10 x liever de PAR dan deze groep idioten.

  ik hoop nog steeds op een politieke partij die niet doet aan moddergooien doet en gewoon een goed plan van aanpak kan maken.
  het kan…kijk naar Aruba, met Eman als MP is het land snel uit de problemen….
  deze man heeft een plan en intelligentie, dat zie ik Schotte nog niet doen
  dus de volgende keer niet stemmen op gefrustreerde HAVO scholieren, maar zoek iemand die in ieder geval een studie heeft afgemaakt.
  trouwens over Gestapo gesproken, wat denk je van Wiels en of Wilders?
  beide zijn bezig met racisme en tweedracht te zaaien in de samenleving.
  het is te walchelijk voor woorden, dat het nog getolereerd wordt in deze tijd.
  Maar misschien ben jezelf ook wel een racist? ik ken je niet, maar je reactie lijkt er wel een beetje op.
  of geen racist, maar in ieder geval iemand met een hoop vooroordelen…
  maar dat laatst neem ik je niet kwalijk, die heb ik helaas zelf ook.
  alleen ik sta open voor anders denkenden, dus mijn vooordelen blijken vaak niet te kloppen. Maar racisme kan ik helaas niet tolereren.
  het waren trouwens niet de anders denkenden die naar Auswitz moesten, maar de joden…
  En dat soort vergelijkingen kan ik ook niet tolereren van niemand, ook niet van jou.
  want jij wilt alle blanken van het eiland en waarschijlijk ook alle niet MFK/PS aanhangers??
  wat maakt dat van jou???
  we hebben allemaal de vrijheid om te stemmen wat we willen, zelfs jij mag blijven dwalen

 10. @gerrit, aan Nederland overlaten?? Wil je onder nederlands bestuur sodemieter naar nederland dan idioot. Wat doe je hier dan?? Stagiere zeker. alsof de PVV wel te vertrouwen is.
  wat betreft ombudsman, Ik heb rapport voor mij…zeg maar welke pagina ??? kom op zeg het dan !! Je l…lt maar wat in de ruimte.

 11. @sander, mening geven, jochie snap je het verschil niet??? Een ander vertellen wat hij wel of niet moet denken is wat de Gestapo in Nederland deed tijdens bezetting. Andersdenkenden moesten naar Auschwitz en daar aangekomen moesten zij denken zoals de gestapo hun had opgedragen “Arbeit macht frei”. Naief naief naief

 12. Het is wel lachen met onze Erica!

  Rosalia is niet vrijgesproken door de Ombudsman! Ombudsman kan niet iemand vrijspreken! Ombudsman heeft een rapport opgesteld en afgegeven aan onze Premier Schotte. Helaas kwam naar voren dat Rosalia toch handelingen heeft verricht die niet toelaatbaar zijn (zoek maar op in het archief).
  Kan Erica ook aangeven wanneer onze nieuwe ziekenhuis komt, jij bent zo’n goeie vriend met de regering! Zelfs de nieuwe belastingplan kunnen ze niet goed onderbouwen, te summiere uitleg. Lijkt het niet verstandig dat de Nederlandse regering het maar moet overnemen, scheelt veel kosten! geen regering, geen vriendjes op posities, directeuren die normaal hen werk kunnen uitvoeren. Er is geen enkele politieke partij op Curacao die te vertrouwen is!

 13. @erica,

  wat doe je zelf??????

 14. @sander, En wat geeft u het recht om een ander te vertellen wat hij wel of niet mag DENKEN?? Ben je betoeterd???

 15. springen hoog springen laag Par komt niet meer aan de macht
  hiep hiep hoera!!! weg ermee met dat zooitje!!!!! Emsley Tromp…pffff net een koelkast koud van voren warm van…..je weet wel. Casperson ….blablablabla powerpoint blablablabla tarieven blablablablablabla omhoog Weg ermee !!!! Cpa cheque hier cheque daar….david daick cheque hier cheque daar……magali jacoba cheque hier cheque daar…..emsley tromp cheque hier cheque daar………..WAT EEN ZOOITJE ONGEREGELD BIJ ELKAAR !!!!!!!!!!!!!!! WEG ERMEE !!! TA BASTA KU PAR !!!!

 16. Rudy,

  frustraties uit het verleden geven u niet het recht te denken zoals u denkt.

 17. WaarGaatDitEilandNaarToe,

  Weet je wat betekent een ‘yu Korsou’ uitsluiten, onderkruipen en chanteren, enig maar alleen om aan de macht te blijven op het Eiland. Wie wind zaait zal storm oogsten. Ik heb de mijne gehad, 50 jaar lang in het vreemde wonen, heb je enig idee wat het is? En nu klagen over mijn persoon?
  Er zijn veel ergere te dingen te verwachten! Alleen het feit dat jullie mijn beide oudere ook had uitgesloten tot hun dood toe, hebben jullie het eiland vervloekt. En nu creperen maar met jullie allen!

 18. @ Sander, @Gerrit
  Jullie kunnen beter ophouden je tijd te verspillen aan de heer Rudy Willemse. Hij snapt het gewoon weg niet en ik denk dat dit nooit zal veranderen.

 19. Beste Gerrit,
  Uit wat kunt U afleiden dat ik voor de propaganda van Wiels gaat? Het lijkt mij, dat U zich vergist. Wiels doet aan politiek op een wijze dat hij denkt dat het goed is, waaraan ik absoluut geen enkel boodschap aan heb. Wat mij verwondert is, dat geheel PAR een issue van Wiels maakt!

  Sander,
  M.b.t. uw provocaties en dreigadviezen, veeg ik, als geboren en getogen ‘yu Korsou’ mijn voeten aan. Wij Curaçaoënaars bedreigen niemand maar zijn ook niet bang. Indien U het wil weten, wij zullen onze man staan, mocht ik terugkomen, wij weten wat er te koop is en zijn er klaar voor!
  Hiermede voor de goede orde, sluit ik deze zaak!

 20. @erica,

  ha ha ik zou ook reageren zoals jij na gisteren! de aap is weer uit de mouw gekomen!

  Net als Schotte sta je voor aap en ga je zo reageren..

  nee constancia we hebben je te pakken nu! ha ha ha maar niet als het weer fout gaat bij Nederland bedelen!! ik ken jou soort maar al te goed!

 21. @pueblo, Je l..lt maar raak. Geef inhoud aan je stellingen. Wiels kiest eieren voor zijn geld??? staaf je verhaal. mensen van ps zijn corrupt Wie en staven he niet lukraak roepen. Monk zelfede verhaal??? wat verhaal. Wees duidelijk kleine jongen!! Rapport geeft flapperende handjes??? Ik heb rapport voor mij welke pagina??? Kom op !!! Schotte en Drov vergeten??/ Jouw woordenschat past op een halve A-4, da is met grote letter geschreven ook. En midden in jouw stuk vraag je waarom ik zo still ben??? VAn jouw intelligentie en wijsheid en kennis dat maakt mij stil. Val achterover kleine manneke.

 22. Wiels heeft ons opgezameld met een onintelligent figuur die Wiels heet. Wellicht geschikt als buurtwerker maar daar houdt het weerkelijk mee op.
  Lees de history boeken er maar op na dan kom je juist dit soort subjecten als Wiels tegen. Je kunt zelfs tot 1700 gaan.
  Kijk naar zo’n domme kracht als Wildesr. Zelfde laken en pak. Weinig intelligente bagage maar wel schelden schoppen en haatzaaien.
  Ik herinner mij ooit een bijeenkomst te hebben bijgewoond aan de Erasmus in Rotterdam waar Fortuyn een lezing gaf.
  Het eerste wat mij opviel waren zijn woorden, dat hij never nooit gedacht had dat hij zulk eigenaardig volk zou aantrekken.
  Dat was in 2000. De beginperiode.

 23. meneer Rudy,

  ik had deze stupide reactie verwacht van u.
  want mensen zoals u, zijn zo van zichzelf overtuigd en zullen en moeten hun gelijk halen.
  sorry dat ik u beledigd heb, maar eigenlijk was dat wel de bedoeling…
  ik heb namelijk een hekel aan opgeblazen figuren.
  mijn advies aan u:
  blijf in belgie en bemoei u niet met curacao.
  nog meer racisten hebben we hier niet nodig.

 24. Rudy Willems; Kan niet geloven dat jij voor Wiels zijn propaganda gaat. Wiles loopt als een oppositielid te schreeuwen wat de PAR tegen alle wetregels heeft gedaan maar stapt zelf niet naar het OM om een klacht in te dienen. Dan zijn er geen bewijzen en heeft de PAR niks verkeerd gedaan. Na 7 maanden kan je genoeg bewijzen verzamen om naar het OM te stappen.

  Op deze manier wordt Wiels steeds ongeloofwaardiger, net als de wet 80-20 wilt invoeren. Zie je het al gebeuren in Belgie of Spanje waar de jeugdwerkloosheid zeer hoog is. Wiels is alleen maar campagne aan het voeren met de 80-20 wet.

  Wat heeft de regering voor het volk gedaan? alleen maar onrust krijgen we bij de Universiteit, CPA, Aqualectra, SOAB, Veiligheidsdienst, Centrale Bank, havensleepbedrijf KTK, Vakbond Supermarkten, GCB-bestuur, UTS etc.. Kan de regering niet normaal overleg voeren met bedrijven? Waarom moet de regering net als PAR ook alle vriendies op belangrijke posities zetten? kiezen ze niet voor de geschikte kandidaat. Het is alleen al verbazingwekkend dat een chemisch technoloog Minister is van Verkeer.

  Minister Schotte gaat alle toeristenbeurzen af en de Minister van Toerisme blijft op Curacao.

  Hopelijk dat je mij kan uitleggen dat het fantastisch gaat met deze regering en in 2015 een mooi nieuwe ziekenhuis hebben.

 25. @erica,
  lees jij de krant niet of luister je niet.. de nieuws staat er vol mee! of bv dat rapportje van Hernandez moest zo nodig 180.000 gulden kosten om iemand te ontslaan die pas 2 maandne in dienst was.. dat geld had bv aan arme mensen en scholen kunnen worden gegeven maar daar horen we je niet over he!!
  Wiels heeft eieren voor zijn geld gekozen maar het is duidelijk wat voor mensen de PS hebben corrupt en corrupt.. neem die Monk nu zelfde verhaal! en ben je schotte en Drov vergeten en asjes en zijn CTB creditcards… of zijn functie bij selikor.. waarom blijf je nu stil?
  Lees het stuk van de ombudsman maar nog 1 keer door want stond wle in dat Rosalia losse handjes had!! en alm was een PLKP bolwerk! alleen maar plkp mensen dus je ben je nu echt zo dom of ben ik zo slim? nou ja gemiddelde ps stemmer heeft zeer weinig intelligentie! ha ha volgens mij ben jij constancia ondercover ha ha oh ja julio constancia nog zo’n frisse kerel!

 26. @gerrit, waar haal je die idioterie vandaan dat ik deze regering crimineel vind? welke kranten ik lees is mijn zaak. Gezien de lage inhoud van jouw reacties lees jij waarschijnlijk helemaal niets. Jij behoort tot de naiven gilde zonder argumentatie. PAR heeft er een zooitje van gemaakt en dat kan ook jij niet verdoezelen.!!!!!!!!!!!

 27. Geachte Heer Sander,

  Mijn reactie was algemeen bedoeld en geenszins voor een zekere Sander! Dat ik weet, in meer dan vijftig jaren dat ik schrijf, had ik aan niemand gevraagd mijn stukken te lezen, zeker niet Mijnheer Sander.
  Ik ben in de veronderstelling, mocht ik U gekend hebben, dan nog geloof ik niet, dat bij mij een zekere behoefte zou zijn geweest om bij U enige mate van indruk te wekken. De Curaçaosche mentaliteit kennende is de moeite onwaardig om bijzondere interesse te tonen voor de heersende problemen. Wat dat betreft ben ik een zeer gelukkige mens, die wel in staat is een onderscheid te kunnen maken tussen hongerige ratten en mensen met fatsoen en vorming.
  Ik moet U wel duidelijk maken, Sander, dat ik in mijn zaken, zelf geheel zelfstandig bepaal wat ik doe of niet doe. In al Uw vermeende belangrijkheid, blijft U netjes ervan af!!
  Als ik morgen bepaal, op Curaçao te willen zijn, dan sta ik ook daar en U mag mij dan komen vertellen, wat U op uw lever heeft. Ik zal U ongetwijfeld ter plekke van repliek dienen en zal U volgen in alle richtingen die U wenst te kiezen.

 28. @erica

  Er is wel een verschil de oppositie mag schreeuwen als een kip zonder kop! Maar de regering moet werken volgens de wet- en regelgeving. Volgens mij moet je nog even de artikel van TROMP lezen. Lees liever de voorpagina van de Antilliaans Dagblad. Je moet niet geloven in roddelbladen! Toch fijn dat ook jij ook de regering crimineel vindt.

 29. Ik begrijp het doel van dit artikel niet echt…. Natuurlijk de oude regering zat vol ellende en zaken die niet klopte vele zijn nooit aan het daglicht gekomen of komen later nog. In het vehaal wordt er vooral naar de par uitgehaald, deze verzuimen momneteel hun plicht om oppositie te voeren ook, enkel vuil spuiten en geen controle of vroegen over de huidige beleids voering erg jammer. Helaas zijn de gene die nu zitter en vroeger schreeuwden ook geen haar beter, hierbij denk ik aan de stuyvesant perikelen of het verplaatsen van straatlantaarns, 80/20 regelingen en dat soort flaters. kortom we hebben niets gewonnen met de nieuwe regering en (nog) steeds niets aan de vorige.
  Ik hoop met heel mijn hart dat er een aantal mensen opstaan die volwassen genoeg zijn om deze modder gooierij te stoppen en in die spiegel durven kijken voordat ze een ander aanspreken bovendien moeten we vooruit en niet achteruit.
  wat de huidige regering wel heeft bereikt is een grotere 2 deling onder het volk (die ook in eerdere periodes is onstaan) laten we allen in de spiegel kijken.

 30. @ rudy Willems,

  Het was mij al helemaal duidelijk dat dit stukje niet door u geschreven kon zijn.
  dit stukje van mevrouw of meneer I Willems getuigd duidelijk van enige intelligentie en inzicht.
  Ook al ben ik het niet met hem of haar eens, weet hij of zij wel waar het over gaat.
  U meneer Rudy Willlems, heeft nog niet de indruk bij mij gewekt dat u enig inzicht hebt in de problemen alhier.
  Iemand die met Wiels wegloopt is in mijn ogen ook een racist.
  blijf lekker in belgie wonen, daar is ook genoeg ellende in de politiek.

 31. @pueblo. even recapituleren wat jij zegt
  1. vuile mensen met vuile handen ??? leg uit
  2. mevrouw willems moest van de partij juist aftreden!! hele trip is niet doorgegaan. Woon je op mars??
  3. Caledonian trip was door vorige regering al voorbereid! Je weet echt niet veel
  4. Rosali losse handjes??/ Door ombudsman en rechter volledig vrijgesproken. ZIe jij spoken mischien???
  5. ALM?/ Juis onder PAR Miljoenen verkwist en later moest sluiten. Je bent maar lukraak an het schieten. Maar ik neem het jouw niet kwalijk. Niveau is erg laag. Geef komentaar op de schandalen. Durf je dat???

 32. @Erica, ja idd criminele regering.. Asjes constancia schotte jamalodin dos santos allemaal mensen met vuile mensen en dan hun geldschieters.. zakkenvullen is iets wat asjes enzo heel goed weten.. en ben je vergeten van mevrouw Willems die op onze centen met haar man business willen vliegen? Meneer osepa die helemaal naar new Caledonian island vlieft (ja zoek maar op waar dat is). De heer rosalia met zijn losse handjes.. Duidelijk dat jij iemand bent die zonder na te denken achter schotte en wiels lopen.
  Par was al druk met het opruimen van de troep van MAN PLKP NPA FOL en al die eenmanspartijen! Denk maar aan ALM.. en nu ondanks de vele ambtenaren die we hebben moeten er weer vriendjes komen.. dus Erica wanneer worden deze dingen onderzocht? Want die zijn stukken groter!

  Btw hoe zit het met de zgn olie velden rondom Curacao die door de PAR warden verzwegen? De huidige regering had hier bewijs voor maarja we wachten erop.

 33. W(iels) Factor werd door Amigoe op 19 mei jl gepubliceerd. Ik heb het enkel ingestuurd omdat ik het een knap geschreven stuk vond. Of je met coalitie eens bent of niet, toegegeven moet worden dat de oppositie niet goed bezig is. Het lijkt wel verkeerd gekozen figuranten in een soap opera die hun rol niet kennen. Er word totaal geen verantwoording gegeven aan de schandalen waar zij zelf voor verantwoordelijk zijn. Met mij zijn er velen die ons afvragen waar PAR de afgelopen jaren mee bezig was. Het beeld dat nu naar voren komt geeft meer blijk van incapabele bestuurders.

 34. Reactie artikel Mw. Leeflang.
  R.Willems

  Duidelijkheidshalve, werd bovenstaand artikel door Mw/Dhr. I.Willems geschreven en niet
  R.L.Willems.
  In de lange nietszeggende epistel van Mw. Leeflang over dhr Wiels, staat tegen het einde van het stuk: “Ze zijn niet in staat (coalitie)om medemenselijk te zijn”!
  Wat denkt Mw. Leeflang van haar ‘medemenselijk’ beleid: “one kid in every home (and dump the future of the rest Curaçao children) en geef (als niet Curaçaose) de Curaçaoënaar één vinger en hij wil een hele hand hebben (ondankbaarheid, sinbergwensa na eten en drinken, verrijken uit Curaçaose handen).
  I.p.v. maar blijven sollen met dhr.Wiels, kan geheel PAR als een waardig partij, hun gebleken broddelwerk van vorig kabinet als een gentleman confronteren en toegeven daar waar nodig is om alsnog te redden wat er te redden valt. Anderen, zoals Wiels blijven aanvallen, om de aandacht over het broddelwerk af te leiden, is overzichtelijk dom en schaamteloos. Kreten als “Awor ta basta” en “Korsou meresi mihor”, is doen alsof er niets aan de hand is: er zijn geen onregelmatigheden en PAR is onschuldig en clean, terwijl het schip, overladen met eigen drek aan het zinken is!.
  De ex-Minister van Justitie, als een naïeve stoute snoepster uit de honingpot, met uitdelen van checks uit het crimineel-potje op de valreep, voordat zij uitstapte:” Het is werk, dat is blijven staan” Schoolmeisje snoes, ministerschap onwaardig, ritsel en graaiwerk uit naïviteit van doe ik soms iets verkeerd? Ja U ritselt U graait i.p.v. te laten staan wat niet van U is en vertrek!
  De ene merkwaardigheid volgt de andere op en geeft tenslotte een zuiver schandalig beeld van onverantwoordelijke intenties en het profiel van de PAR, dat niet te verbergen valt.
  Het gaat niet om vrijgesproken te zijn van de Karla-Omayra schandaal. Het gaat om het gevolg van een slecht beleid en het geknoei met veel geld, waarvan men nooit ervan vrijgesproken zal kunnen worden alsof het niets is, om dan achteraf met een grote mond te komen: er is niets verloren gegegaan, en niemand is schuldig en de persoonlijke verantwoordelijkheid is yota! Indien de PAR blind is voor zijn verantwoordelijkheden en doet alsof het niets is bij elke groffe overtreding, terwijl het volk erop kijkt, dan betekent dit
  op korte en op lange termijn, politieke verdamping van de PAR. Men kan in de politiek niet graaien en ritselen en dan met snoesjes komen. Het volk is niet meer dom en laat zijn geld
  niet verkwisten door graaiers en feestvierders.

 35. @ pueblo @ gerrit, criminle regering? Onderbouw jouw stelling!! Volgens mij woon je op en andere planeet. Met alle zakkevullerij onder PAR regering heeft noch jouw stelling noch die van geen enkele houvast. Of behoren juist jullie tot de groep toko den toko.
  Deze regering moet doorgaan met het opruimen van het zooitje dat door PAR is gecreerd. @gerrit wat noem je raar. Raar dat er onderzoeken zijn naar de grootste sschandelen ooit op dit eiland?? Raar dat stip is opgeheven?? Raar dat oppositie als een kip zonder kop reageert? wat raar van jouw!!!!!!!!

 36. Ik zie toch wel rare reacties van sommige. Deze regering loopt overal tegenaan te schoppen en krijgt niks voor elkaar! Zelfs onze Centrale Bank heeft nog steeds geen RvC! alles ligt daar plat omdat de regeringen de zakken lopen te vullen. Volgens heeft de doorsnee bevolking niet door wat de gevolgen hiervan zijn. De caribische gulden kunnen we nu wel vergeten door deze slome regering!

  Zelfs Wiels die het Raad van Advies negeert en zijn 80-20 wilt doorvoeren. Opmerking Wiels; Het is een advies en er zitten alleen maar werkgevers in. Zonder werkgevers heb je geen economie en geen werk voor de lokale bevolking.

 37. Wanneer wordt ingezonden brief in de Amigoe van Mevr. O. Leeflang geplaatst.

 38. @rob, alsof de PAR kan meeregeren.. hoe dan? wil je met dieven regeren en trouwens deze dievenbende wil niet met de PAR regeren omdat ze anders hun zakken niet kunnen vullen.. is dus geen optie.. daarnaast hebben ze een obsessie met de PAR want ze hebben het er nu nog steeds over dan regeren. Het is goed om idd al de vuile was van deze criminele regering buiten te hangen!

 39. Ik moet toegeven dat het stuk W-Factor mij aan het lachen bracht en tegelijk mij aan het denken bracht. De manier waarop de oppositie in beeld is gebracht is grappig maar ook een juiste voorstelling van de realiteit. Het is een “wake-up call” voor de oppositie en ik hoop dat zij zich deze boodschap aantrekken. Ik begin ook te twijfelen aan hun capaciteit om met situatie om te gaan. De O-Factor is zeker niet een antwoord hierop. Volledig de plank gemist. Ik zou zeggen terug naar de tafel en kom met positieve alternatieven. Per slot van rekening worden ook oppositie betaald om het land te bedienen.

 40. W-Factor. wat een perfect weergegeven politike analyse. Ik heb voor de PAR gestemd maar ook ik ben teleurgesteld in de houding van de partij de laatste maanden. Aangezien mevrouw Leeflang met een O-factor komt, welke bij lange na niet het niveau van W-Factor haalt, blijkt dat zij niets heeft begrepen van boodschap welke uit dit stuk gaat. Als de PAR geen koersbuiging doet voorzie ook ik geen rooskleurige toekomst voor de partij. Jammer voor Curacao, wij hebben juist nu goede oppositie nodig. Een oopositie dat probeerd bruggen te slaan en beinvloeden dus inderdaad meeregeren. Op deze manier geeft PAR Wiels alle ruimte. Dom dom dom

 41. Ik ben het met de schrijver eens dat het wordt tijd dat we op Curacao samenwerken ipv elkaaar tegen te werken. Ik vraag me alleen af of dit moet gebeuren door de huidige regering te steunen. Ze bakken er namelijk niet veel van. Ze zijn zelf descrutief bezig naar zich zelf toe. Hoe kun je dan verwachten van de opositie dat ze samen de schouders er onder moeten zetten? Ik zeg altijd maar “Gelukkig doen we het op Curacao zo slecht nog niet, ONDANKS de politiek”. Onze politiek is een hinder voor Curacao. Ze belemmert ons als natie verder te onplooien. Er zit niet een narcist, maar er zitten er een heleboel. We zullen ons politieke bestel helemaal op de schop moeten gooien, want deze organisatie werkt niet voor ons.

 42. Wij moeten de allermachtigste bedanken dat een partij als PAR nooit meer in de regering komt..

 43. GEEN ENKELE , MAAR DAN OOK GEEN ENKELE POLITICI IS BEGAAN MET HET LOT VAN DE MINSTBEDEELDEN EN HET WELZIJN VAN HET LAND CURAÇAO.ZE DENKEN ALLEEN MAAR AAN ZICHZELF EN HUN GROEPJE. IK ZIE EN HOOR NIETS VAN CONCRETE PLANNEN VOOR INVESTERINGEN IN HET ONDERWIJS. MEN BLIJFT ALSMAAR AANMODDEREN.
  OK WIELS HEEFT ERVOOR GEZORGD DAT TWEE PRIVÉ-SCHOLEN MOGEN GAAN DRAAIEN!
  ECHTER IK VRAAG ME AF OF WIELS ZICH ERVOOR IN GAAT ZETTEN DAT DEZE SCHOLEN LEERLINGEN MET GOEDE/DEGELIJKE BAGAGE ZULLEN AFLEVEREN. ZODAT DEZE LEERLINGEN ZICH OVERAL TER WERELD STAANDE KUNNEN HOUDEN. ALS HIJ DAT DOET EN ER OOK IN SLAAGT TE BEWERKSTELLIGEN DAT DEZE TWEE SCHOLEN MET BV. PUBLIC SCHOOLS IN ENGELAND KUNNEN METEN DAN MAG HIJ ZICH VOLGENS MIJ MET RECHT VERLOSSER VAN CURAÇAO NOEMEN EN ANDERS NIET!!!!!!!!!!!!!!!!

 44. @ Rob….
  Ik ben het eens met uw stelling…maar dat is nu juist het probleem….(bijna) alle gestudeerde en slimme Yu Korsou’s vertrekken naar de VS, Europa, Colombia, etc. etc. En terecht overigens…beter salaris (vaak), met wordt serieus genomen en geen “makamba pretu” genoemd, minder belangenverstrengeling en (minder) corruptie. Ik heb het van heel dichtbij mogen meemaken…..de Yu Korsou die terugkomt heeft het heel moeilijk hier. Het gezegde “nieuwe bezems vegen schoon” werkt hier niet….men wordt weggepest met nieuwe en innovatieve ideen. Ik heb enorm respect voor de Yu Korsou’s die terugkomen en gaan werken voor de helft minder dan dat ze in Europa of de VS zouden verdienen, maar het wordt ze in de “regel” vaak onmogelijk gemaakt om hier hun opgedane kennis en ervaring in praktijk te brengen. De “gevestigde orde” maakt ze dan gewoonweg onmogelijk…mits je er bij neerlegt en d’r aan meedoet. (if you can’t beat them, then join them)…..

 45. De O-factor, OMAYRA V.E. LEEFLANG

  EINDELIJK HEEFT Helmin Wiels last van tegenstanders. Zeven jaar lang kon hij ongestoord zijn gang gaan. Maar Omayra Leeflang was hem al als minister altijd een doorn in het oog. Hij spaarde tijd noch geld om haar als minister in de gevangenis te krijgen, zonder succes. Hij dacht dat hij met de ontwikkelingen rond het schip de Karla-Omayra zijn obsessie kon bevredigen. Wiels gebruikte de LOB om tot in Nederland het accountantsonderzoek op te vragen van het project en schreef in een e-mailbericht aan een vriend: “We moeten die vrouw (Omayra Leeflang) echt laten opsluiten anders wordt ze een onhoudbaar monster.” Zowel het OM als daarna de gang naar het hof met het verzoek om het OM op te dragen om Omayra Leeflang als minister te vervolgen, leverde als resultaat op dat de verklaring dat de minister geen enkel strafbaar feit noch intentie daartoe kon worden verweten. Wiels kan al een echte narcist deze nederlaag niet verwerken en zoekt zijn toevlucht in het te pas en te onpas aanhalen van het project in de hoop dat als leugen lang genoeg herhaald wordt, het voor de leugenaar waarheid wordt.
  Maar Wiels kreeg echt pas een tegenstander toen Leeflang verlost uit het keurslijf van het ministerschap als de O-factor presentator werd van het radioprogramma Ata Palabra. Dagelijks een halfuur op radio Krioyo, ‘s avonds van zeven uur tot half acht, midden op het speelveld waar Helmin Wiels tot dan toe ongestoord kon scoren. Een sympathie-enquête in december, een maand na de start van Ata Palabra, leverde als resultaat: 61 procent steun voor de coalitie tegen 39 procent voor oppositie. Drie maanden daarna, in maart, was de voorkeur omgeslagen: 30,9 procent voor coalitie tegen 69,5 procent voor oppositie; en bij de laatste uitslag op 16 mei scoorde de oppositie met 60 procent favoriet tegen 40 procent coalitie. De voorspelling van Wiels dat het programma geen lang leven beschoren was, werd niet alleen ontkracht maar ook het effect was onmiskenbaar bewezen, alle tegenstand en kritiek van Wiels ten spijt.
  De O-factor kreeg nog een steuntje in de rug toen Leeflang ondanks het verlies in de rechtszaak toch haar zin kreeg toen Rosalia werd afgezet en maar liefst door Helmin Wiels zelf. Vlak daarna bleken ook de beschuldigingen van seksuele intimidatie niet uit de duim gezogen omdat niet één, maar meerdere vrouwen de PS-minister hadden beschuldigd en hun klacht was vastgelegd in een verslag van de Ombudsman. Toen werd ook duidelijk dat Rosalia ter rechtzitting had gelogen over het niet bestaan van dit verslag. Wiels die zich herhaaldelijk in zijn radioprogramma voorstelt als door god gezonden messias (manda pa Jehova Dios) kreeg een zware klap toen het meteen begon te gonzen van geruchten dat blijkbaar niet Wiels maar waarschijnlijk Leeflang enige mystieke krachten (uit haar Surinaamse achtergrond?) bezat.
  En alsof de duivel ermee speelde moest de derde minister van de PS aftreden, nota bene nadat niet de helderziende Wiels, maar de PAR-leider Emily de Jongh-Elhage zich in een radio-interview kritische had uitgelaten over de voorgenomen reis van de PS-minister met haar echtgenoot op kosten van de overheid. De uitspraak van De Jongh-Elhage dat er absoluut geen regeling is waardoor bewindslieden op kosten van de overheid konden reizen met hun echtgenoot kon niet door Wiels worden ontkend. Hij moest handelen om afzetting van zijn minister in het parlement te voorkomen. Schande! De zelfgeproclameerde ‘messias Wiels’ bleek niet eens in staat te zijn zo’n eenvoudige taak als het aanwijzen van de juiste mensen uit zijn eigen partij voor het ministersambt uit te voeren. Een ‘leider’ die drie eigenhandig gekozen ministers moet wisselen in zeven maanden, omdat ze ‘ongeschikt zijn, bewijst een echte ‘lijder’ te zijn.
  Wiels moest snel iets verzinnen om de aandacht van zijn falen af te leiden en kiest voor de aanval op allen die zichtbaar en hoorbaar zijn van de PAR. Terwijl Wiels zich bezighoudt met de PAR; gaat met zijn steun Gerrit Schotte voor de zoveelste maal naar het buitenland; gedraagt de minister van Financiën met de steun van Wiels zich al een diskjockey in de Staten; neemt de voorzitter van de Staten Ivar Asje van de PS tegen alle regels in een baan als sectorhoofd terwijl hij die functie niet kan bekleden; en blijkt Wiels de personificatie te zijn van de pastechi-man, omdat hij Asjes ook nog in de publiciteit verdedigt. Een taak waarvoor Wiels kennelijk rijkelijk beloond is door de kapitaalkrachtige aangetrouwde familie van Asjes. Eerder had Wiels geroepen dat zijn coalitiepartners zijn tirades maar moeten slikken omdat de MFK en MAN niet uit de regering zullen stappen voordat zij zichzelf verrijkt hebben; het zogenoemde ‘regla-pastechi’. De ruime speelruimte van Helmin Wiels om al een ware narcist razend en tierend te doen wat hij wil wordt steeds kleiner nu elke opschuiving van een Statenlid van de partij zal maken dat uit de partij getreden leden aan de beurt komen voor een zetel met alle risico’s van dien. Daar komt nog bij dat een van de oprichters van de partij en oud-minister van de PS, heeft verklaard dat Wiels een zielige Don Quichote is die spoken ziet en tegen windmolens en denkbeeldige monsters vecht.
  Natuurlijk was de O-factor er als de kippen bij om die beschrijving van het gedrag van Wiels in het programma Ata Palabra uit te zenden en te onderwerpen aan een stevige analyse. De pastechi-man, Wiels, is een ware narcist; iemand die op meedogenloze wijze zijn macht misbruikt. Een professionele kwelgeest, zonder sociaal geweten (hoe kan hij anders bijvoorbeeld liegen dat een minister van zijn partij ziek is en dat hij daarom moet aftreden). Ze lappen alle regels aan hun laars (zo schroomt hij er niet voor om te stellen dat hij met een moker het standbeeld van Peter Stuyvesant kapot zal slaan, omdat niet democratie maar dictatuur zal zorgen voor werkelijke vooruitgang van het land) en negeren de rechten van anderen (80/20-regeling, een wet die discriminatie wil formaliseren). Deze lafaards kiezen kwetsbare doelgroepen als slachtoffer. Ze zijn niet in staat om medemenselijk te zijn en veroorzaken altijd grote problemen, en hoe meer macht ze krijgen hoe extremer ze worden. Zo heeft Wiels meerdere keren geroepen dat hij de corruptie van zijn coalitiepartners zal blootleggen als ze durven uit de regering te stappen.
  De O-factor heeft hij nog niet klein kunnen krijgen, zij leeft lang en kan onverwachts een spaak in het wiel(s) steken.

  OMAYRA V.E. LEEFLANG

 46. Wat heeft Wiels nu eigenlijk voor de bevolking gedaan? Niets maar ons wel opgescheept met mislukte figuren als ministers!

 47. In het algemeen inhoudelijk en reactie op Sander:

  Integendeel een mooi staaltje van beschouwende arbeid Willems !! Pabien
  Wiels is niet degene die gepromoot wordt maar een wij-gedachte. Het is een oproep aan de oppositie om een andere weg in te slaan.
  Ja er is van alles mis op dit eiland ( ook onder de PAR), maar je woont hier en zet je beste beentje voor,of je vertrekt.

 48. Dit is een aardig pro Wiels stukje, maar ik snap nog steeds niet wat deze coalitie tot op de dag van vandaag voor goeds heeft gedaan….
  Wat is de prestatie geweest van de coalitie dat dit stukje geschreven moest worden?
  Het is alleen maar veel van het zelfde, zoals al 40 jaar gebeurt.
  Hoop bla bla, zakkenvullerij en er gebeurt weer niets zinnigs.
  Wiels is een charlatan, die het land wil verdelen in 2 groepen in plaats van het land samen te binden,
  In het kader tweedracht maakt macht….en eenoog is koning….
  En vooral de grootste bek wint de discussie….
  En het simpele publiek gaat daar in mee, maar voor hoelang nog?
  de geluiden op straat zijn wat minder pro
  Meneer of mevrouw Willems, wat is uw belang in dit geheel.
  waarom zo een bla bla stuk schrijven in het voordeel van de heer Wiels?
  Heeft u ook politieke aspiraties?Wilt u ook graag uw zakken vullen?
  ik hecht weinig geloof in uw oprechtheid, maar misschien schat ik u te intelligent in?