• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag legt Rudy Willems zijn denkwijze naar aanleiding van commentaar van ex-Premier Minguel Pourier aan ons voor.

Afgelopen week ’s-nachts, had ik héél toevallig de Heer ex-Premier Minguel Pourier in het radioprogramma ‘Perspectief’ van de Heer Mariano Heyden horen spreken. Zonder dat ik het wilde, gingen mijn gedachte naar de tijden  toen hij Premier was, met coalitie partner Mevr. Römer. De tijd van Pim Fortuyn en de misplaatse schijnbeweging van Staatssecretaris Gijs de Vries, die Mevr. Römer bijna deed ontploffen van woede.

Inmiddels staat de tijd niet stil, het dynamische in de mens bereikt zijn top en laat los. Het verouderingsproces, als menselijke natuur, is reeds vanaf 40 jaar merkbaar, maar brengt gewoonlijk geen problemen met zich mee. Boven de 65 is wel vaak het geval van relativeren aanwezig en vanaf 75 à 80 worden de lichaamsfuncties zwakker, althans bij velen. Daarom verheugt het mij zeer, de stem van Pourier terug te horen. De oude leeuw, die zo ineens het stof van zich afschudde om weer even zijn scherpe klauwen en tanden te laten zien. Het doet echt goed!

Inmiddels lijkt mij dat er verschuivingen hebben plaats gevonden tussen het denkniveau van toen en nu waarbij het fenomeen Schotte, afgezonderd van dat van Wiels,een nieuwe periode inluidt. Onze denkwijze van toen, onze intelligentiegraad is in beweging gekomen en zorgt thans voor rusteloze gemoederen als overgang. Het streven naar evenwichtig denken van de ex-Premier Minguel Pourier heeft nu plaats gemaakt voor wat anders: Een kennelijke transformatie die velen in lichte verwarring brengt: ‘The harmony, return of consciousness, the element of ether’, de denkelementen voor de toekomst.

Het is hoe dan ook  niet te ontkennen dat het vorige Kabinet de Jongh-Elhage, product van de oude elitair geprivilegieerde graaicultuur van eigenbelang, waarbij algemeen belang kennelijk bijzaak was, niet meer past in de huidige hogere ontwikkeling. Mij lijkt het, dat een denker als Minguel Pourier, het ook door moet hebben. Wanneer nu Mw. De Jongh-Elhage komt opdagen met ‘Awor ta basta’ en ‘Kòrsoumeresémiho’, dan geeft zij publiekelijk toe absoluut niet te weten waar Abram de mosterd vandaan heeft gehaald! Het is zeer zielig, omdat zij met lege handen en een leeg hoofd nog steeds niet beseft dat het voorbij is en haar belangstelling nu moet gaan naar haar kleinkinderen, mocht zij die hebben!

Het vorige kabinet had dan ook volledig overeenkomstig hun geprivilegieerd systeem gehandeld en zit  nu als gevolg daarvan zeer verveeld  met kilo’s boter op het hoofd; immers mag een topambtenaar graaien, volgens het systeem, waarom ook niet het lager personeel? De ene graaischandaal volgt nu de ander op. Na vele onmiskenbare onregelmatigheden met de overheidsbedrijven, staatsloterij, creditcardaffaire en nu het verdwijnen, inwisselen en geknoei met cheques bij de Ontvanger, spreekt de zaak voor zichzelf. Het blijft maar doorgaan. De meningen zullen wellicht verdeeld zijn, maar bij deze omstandigheden is fatsoenlijk regeren onmogelijk en onbetrouwbaar, terwijl men weet dat het bestuursapparaat corrupt is.

De nieuwe ingetreden periode eist dan ook een totale schoonmaak en opruiming van de heersende boterberg overeenkomstig de nieuwe ‘harmony’ denkmoraal, die Schotte heel goed heeft begrepen! In haar tijd, had Römer nog net geen tijd meer met creatief denken en Pourier had weten succes te boeken met  evenwichtig denken.  Allemaal aanwijzingen van de intelligentie om een volk binnen de perken van ‘evenwichtigheid’ optimaal bij elkaar te houden. Osana Bin Laden is hiervan een weerspiegeling van wat kan gebeuren, wanneer men zich té ver verwijdert van het evenwicht dynamisme, dat naast onze aarde, praktisch alles  in evenwicht houdt. Iets dat Pourier toen in zijn beleid heel goed had begrepen en met succes toegepastte.

Zolang het bestuursapparaat niet voldoende clean en betrouwbaar is, kan een Wiels, een invloedrijke politieman met een wapenstok,  spelen met extravagante handelingen in een open democratisch beleid, met het gevaar van hoe extremer zijn handelingen worden, des te verder hij raakt uit de evenwichtigheid met het geheel, tot tenslotte politieke zelfvernietiging intreedt. Hogere bomen dan Wiels waren reeds gevallen en tot brandhout verwerkt! Eigenmachtigheid, kan onbeperkte persoonlijke hoge waan opwekken, maar al deze opgefokte waan, zal onmogelijk in staat zijn om wat vele geesten lange tijd hebben opgebouwd en tot stand hebben gebracht, individueel te slopen! Niet de empirie, maar het is de intellectuele creativiteit die toekomst en welvaart schept!

Men hoeft niet eens met mij te zijn, maar ik ben licht overtuigd dat Premier Schotte de boodschap van de tijd goed heeft begrepen en goede intenties heeft om het Eiland op niveau vooruit te helpen. Hij heeft het geluk gehad dit te mogen uitproberen onder praktisch idealere omstandigheden, dan zijn ex collegae Pourier en Mevr.Römer, die toen ijzer met de handen hadden moeten breken om de maandelijkse salarissen van de ambtenaren te kunnen uitbetalen.

Democratische openheid heeft ook zijn negatieve kant. Indien men ter verduidelijking hierbij de stelling van IlyaPrigogine, de Belgische Nobelprijswinnaar van 1977, neemt dan zal men voor zichzelf wellicht een filosofische conclusie kunnen trekken: Ilya stelt dat ‘open systemen zich onvoorspelbaar gedragen, wanneer je ze ver uit het het thermo-dynamische evenwicht brengt’. Ze reageren in dat geval niet volgens een algemene wet, maar volgens een ongekend toeval (opgeblazen Twin-Towers NY). Hetgeen Wiels zich goed rekenschap ervan moet geven! Dit gokelement zou eens, in één keer of stap voor stap, goed verkeerd kunnen uitpakken en definitief fataal zijn voor welk ernstig staatsbeleid dan ook waarbij er geen terugweg meer mogelijk is! Heel veel onbegrijpelijke gedragingen zijn terug te herleiden tot de stelling van IlyaPrigogine!

23 reacties op “Ingezonden: Minguel Pourier”

 1. WaarGaatDitEilandNaarToe,

  Zei je: wij moeten onze boterham hier verdienen? Ik ben afgestudeerde en uitgesloten!
  51 jaar geleden kwam ik met mijn diploma en had de keuze als uitgeslotene tussen: verpaupering,criminaliteit en terug naar Nederland. Ik had mijn leed gehad en jij heb klachten over mij? Mijn beiden ouders zijn overleden zonder dat ik ze had kunnen helpen: De vloek hangt als een donkere wolk boven jullie en het Eiland en er zal nog ergere bittere dingen volgen.
  Juliie hadden georganiseerd wind gezaaid en wees nu blij met de storm!

 2. WaarGaatDitEilandNaarToe?

  Tussen sterven en belasting betalen, stroomt een hele oceaan. Je kletst uit jouw neus!
  Heb je je afgevraagd waarom ik in België woont? Door corruptie en uitsluiting van een bepaalde elite geprivilegieerde groep op het eiland, niet eens landskind, maar over de macht beschikt om landskinderen uit te stoten. Ik heb 51 jaar in een vreemd land op zitten, en jullie klagen over mijn persoon? Ik heb mijn rechten!!
  Jullie hebben wind gezaaid en oogsten thans stormen. Ik heb behoefte om jou te zeggen, wie je ook mag zijn: Mijn ouders hebben als hard werkende mensen alles gedaan voor mijn studie en als teruggekomen afgestudeerde had ik de keuze tussen verpaupering, criminaliteit of weggaan als uitsluiting. Ik had gzekozen voor het laatste.Ik heb mijn ouders niet meer kunnen helpen, ze zijn beiden overleden, maar de vloek hangt als een donkere wolken boven jullie en het Eiland!
  Er zijn nog ergere dingen te verwachten op het eiland, ik heb de mijne gehad en jullie zijn aan de beurt!

 3. Er zijn slechts twee zaken die we moeten in ons leven. De ene is dood gaan en de andere is belasting betalen. Voel je je nog steeds zo intelectueel na de recente gebeurtenissen met de centrale bank directeur? Denk je nu echt dat je vanuit Belgie een zinnige bijdrage kan leveren voor ons eiland. Zal het niet in je botte hoofd opkomen dat je misschien op die afstand niet alle informatie krijgt om een goed onderbouwde opinie te kunnen vormen over de zaken die hier op ons eiland afspelen. Misschien kun je je indenken dat dit soort quasi intellectuele stukken mensen hier wel heel hard raken. We zitten met deze regering op een zinkend schip en jij zit hier de politiek te romantiseren. Dit raakt ons allen heel hard meneer Willemse! Wij moeten hier onze boterham verdienen. Wees dus een slimme Belg en steek voor GEEN ENKELE politicus je handen in het vuur.

 4. Beste WaarGaatDitEilandNaar Toe,

  Ik ben noch meester, noch Prof, noch Drs. en heb ook geen behoefte daartoe. Indien U meent dat Schotte fraudeur is, behoort U ermee te komen, zoniet dan zal het U passen te zwijgen over lasters.

 5. Beste WaarGaatDitEilandNaarToe,
  Ik heb geen titulatuur en heb ook geen behoefte daartoe! Indien U Dhr. Schotte klein straat fraudeur vindt, bent U verplicht U nader te verklaren. Kunt U dat niet, dan bent U niet alleen een lasteraar, bovendien zelf een fraudeur, die andere belastert zonder bewijs.
  Nu heeft U het weer over nieuwe struktuur van teks opbouw en collecteren van mijn handtekening!
  Mijn vraag is dus: ziet U ze vliegen of bent U van lotje getikt?

 6. Bedankt! tot de volgende ingezonden brief! Laten we dan hopen dat het programma van de regering duidelijker zichtbaar is. De regering is hier eerder aangetreden dan in Nederland maar daar zie je al een duidelijk lijn met bezuinigingen en investeringen.

 7. Beste r. Willems dat klopt honderd procent wat jij daar schijft dat doktor niet gestorven is als premier die opgevolgd moest worden, maar hij was inderdaad diep en diep teleurgesteld in dat vuile streek van de Democratischpartij toen der tijd. Hij had samen met Jonkheer met Nederlandse politici onderhandeld over de onafhankelijkheid van Curacao. Toen hij terugkeerde op Curacao heeft het niet zo lang meer geduurd toen hij overleed.Niemand kon het bevatten dat de grootste slimste leider zo kon zijn overleden. Het gehele Antilliaansevolk was bedroefd vriend en vijanden toen hij overleed. Maar laten wij het niet telang hebben over Doktor want het gaat nu om ex premier Minguel Poerier. Na die periode van Nationalistische Volkspartij was Pourier tochwel een van de beroemdheden met zijn transparente politiekevisie. Hij was toch ook een nieuwe generatie politiekeleider die ook wou afrekenen met de traditionel graai cultuur van bepaalde politiekeleiders op de Antillen. Pourier heeft dat proces degelijk op gang gebracht. Nu heb je weer een nieuwe politieke stroming in de persoon van Wiels die ook wil afrekenen met dat traditionele graaicultuur van de Curacaose politici. Daarom heeft hij een grote groep mensen om zich heen die zijn stijl waarderen. Als de PAR geen nieuwe visie kan bewerkstilligen voor hun aanhang dat lopen ze het risico ook een zachte dood te sterven net als de DP.

 8. Meester professor doctorandus Rudy Willems, U bent werkelijk geweldig. U spreekt beter Nederlands dan de encyclopedie, U weet zeker dan dat de kleine straat fraudeur genaamd “Gerrit Schotte” bekeerd is en nog louter goede intenties heeft nu hij minister-president is geworden, en U heeft een nieuwe structuur van tekst opbouw uitgevonden “de kop-noch-staart-structuur”. Wannneer kan ik Uw handtekening collecteren.

 9. Beste Gerrit,
  Op grond van het verleden, heeft U volkomen gelijk: nepotisme en vriendjes politiek waren eerder een doel, dan volk en land ondersteunen. De vraag is of het ook anders kon met armzalige bestuurders met lege zakken! Mij lijkt het, dat de kaarten nu anders liggen op tafel. En Schotte mikt o.m. op de jeugd en het onderwijs als oplossing van alle problemen. Weet U hoeveel werkgelegenheid en persoonlijke welvaart liggen in het onderhoud van de infra-struktuur. Oneindig, naast het gewone onderhoud en constructie,komt specialisatie in diverse sectoren, daarom: leid de jeugd op die niet bestemd is voor hogere leidende funties tot vakmensen, die even waardig en nuttig zijn als leidende functies. Dit is een revolutionair doorbrak, indien Schotte zijn wil kan doorzetten, indien U weet dat jeugd na de lagere school nu verloren gaat in een zekere mate van vrijheid op straat! U en Uw vrienden moeten deze lijn ondersteunen en Curaçao zal bruisen op fatsoenlijke wijze dan maffia en criminaliteit. Welvaart komt uit creatief denken en met geduld cultiveren en verwezenlijken van dat (geestelijk) idee! Het is nu abstract en het volk wil concrete vormen en maten zien wat niet kan. Samen zijn wij Curaçao, zei Schotte, dus samen behoren wij ook, al was het in abstractie te ondersteunen om de meet in vertrouwen te bereiken.

  Beste Vito,
  Doktoor was niet gestorven als Premier die opgevolgd moest worden. In tegendeel, hij was in de steek gelaten bij de Statenverkiezingen van 1966, toen DP met het verschil van 18% meer van de stemmen ging lopen. Vlak hierna stierf Doktoor als een verslagen man!

 10. Bedankt voor je reactie! Alleen geef ik aan dat de huidige regering hetzelfde te werk gaat als de vorige regeringen, vriendjes op hoge posities zet met hoge salarissen en dit ten koste gaat van mijn belastingcenten. Zoals ik al geschreven heb gaat dit al jaren zo op dit mooie eiland. Op welke partij kunnen we nog stemmen zonder dat ze weer minimaal 50 vriendjes in dienst nemen bij de overheid. Kijk naar Asjes die nu al een nieuwe baan heeft gevonden! Laten we hopen dat de regering het de komende 3 jaar het goed gaat doen voor de bevolking! dan mag Wiels af en toe lekker schreeuwen in de media, anders wordt het ook saai krant om te lezen.

 11. @ Willems. Als ik me niet vergist was Lucina even premier geweest na de dood van haar man Doktor da Costa Gomez. Ik zal morgen weer op terug komen. gr.

 12. Wimpiri,
  U wilt kennelijk leuk zijn met onzinnigheden die al lang niet meer leuk zijn. Geef toe, U weet niet waarover het gaat. Indien zulks, waarom zwijgt U niet dan met onzinnige dingen komen, die al lang niet meer leuk zijn. U zegt toch Belgische mop? De Belgen lachen U uit voor “onnozelaar”!

 13. Beste Gerrit,
  U vindt dat er verder moet gaan met leeghalen van de overheidbedrijven! U weet nu al, dat de nieuwe aangestelde mensen “graaiers” zijn, m.a.w. het feest is afgelopen voordat het begint voor een progessieve Curaçao!
  Een vroegtijdige regeerprogramma zou olie op het vuur van de oppositie geweest zijn, die geen poten meer had om erop te staan. Er is nu een veelbelovende programma, waarom blijft oppositie stil, en praten nu over “zelfstandigheid”. Ze zakken verder weg in de beer!

  Beste Boeis,
  De Heer Pourier had niets gesuggereerd. Heeft U enig idee wat Mw. de Jongh Elhage zal kunnen komen doen in de Staten: Het parlement komen vertellen dat “Awor ta Basta” en Korsou meresé mihor, terwijl PAR 16 jaar lang aan het roer zat? Ze is verstandiger dan U. Zij heeft net Zus de Lannooy en Eugene Ruggenaat de schaapjes op het droge en blijven netjes weg.

  Beste Sander,
  Indien het ging om differtiaal rekenen of relativiteits theorie van Albert Einstein, zou U eveneens een sprookje vinden, omdat U niveau niet verder reikt dan die van sprookjes, die aan U voorgelezen werden voordat U ging slapen. In deze wereld Sander, geloof mij,
  er is méér dan sprookjes!

  Beste Rignald,
  Ondernemen is risico nemen en deze wereld is van ondernemers!!

  Beste Vito,

  Kunt met precisie zeggen de periode wanneer Mevr. Lucina da Costa Gomez, Premier was en op welke datum zij eed had afgelegd? Evertsz was tot en met september 1977!
  Is hiermee misschien toevallig geknoeid?

  Beste WaarGaarDitEilandNaarToe,
  U spreekt noch Belgisch noch Hollands. Profaan in de zin van “leek” zijn op een gebied dat U volkomen ignorant bent. Dat U zo iets, een abc-tje niet in één keer begrijpt en Wikipedia erbij moet halen, lijkt het beter te zijn voor U zelf, om problemen te voorkomen, onnodig te reageren op zaken, waarvan geen verstand van heeft om vervolgens bij Wikipedia te gaan schooien. Is het niet beter bescheiden te blijven en te bemoeien met datgene, waarvan U wel verstand van heeft?

 14. “misplaatse schijnbeweging” is zeker een term uit een belgenmop !

 15. @RW
  Ik spreek geen Belgisch dus heb ik de term profaan maar even opgezocht in de wikipedia.
  Profaan is een term die wereldlijk betekent in de tegengestelde betekenis van geestelijk of sacraal, zoals in de christelijke terminologie gebruikelijk is (zie wereld (christendom)). De tegenstelling komt tot uiting in de uitspraak in Johannes 17, vers 16: “Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor”.
  Met andere woorden ook je repliek slaat nergens op. Misschien kun je je beter bezig houden met belgenmoppen in te sturen. Die hebben in ieder geval altijd een kop en een staart. En waarschijnlijk heb je nu wel de intelligentie te begrijpen waar ik op doelde.

 16. EX premier Pourier was een politicus van Allure samen met Susy Romer. Hij trachtte te breken met de oude politieke gewoontes van Curacao. Het onder tafel schuifelen van geld. Hij kwam met zijn transparente politieke visie in plaats van het politieke systeem aan te pakken, heeft hij onder druk van Nederland het Curacaose in dikke vette armoede gestort.Nederland en de IMF heeft hem als het ware letterlijk in de steek gelaten. Er kwam geen dubbeltje uit Nederland zolang er niet gesaneerd werd en betere controle op de economie kwam. Pourier samen met Suzy Romer waren politici met lef die kans hadden Curacao in een zeer periode klaar te stomen voor de statusapartus. Er waren toen vele problemen die opgelost moesten worden. Toch kan er achteraf gesteld worden dat hun het niet slecht hebben gedaan. Volgens mij staat Curacao op de wereld ranglijst van landen die op emancipatorisch gebied de meeste vrouwelijke premier en ministers heeft geleverd. Om maar een paar te noemen, Lucina da Costa Gomez, Liberia Peters, Suzy Romer en Emely de Jongh. Duidelijk merkbaar dat de vrouwen de macht hebben op Curacao. Dit waren een nieuwe generatie politici met lef die bepaalde dingen moesten bewerkstilligen transparentie, saneren van de economie en de statusapartus. Nu weer bezig met een nieuwe soort politieke generatie recht door zee, zeg wat je te zeggen heb, een beetje populistisch gericht, zoekend naar een nieuwe denktrent en consencus. Maar het Kabinet Schotte is bezig te vergeten dat hij niet iedereen tevreden kan stellen in de politiek. Binnen dat kabinet Pourier heeft Suzy Romer de naam verworven als The Iron Lady de vrouw met lef en guts. Toch moet ik wel bekennen veel respect te hebben gehad voor Ex premier Minguel Pourier en Suzy Romer, ze hebben als heer en meester geregeerd in die moelijke tijden.

 17. @Rwillems. indien u niet zo ver weg zou wonen dan zou u weten dat de heer Schotte hier en daar veel schulden heeft openstaan.. en bent u het DROV verhaal vergeten?

 18. Beste meneer Willems,

  blijf maar lekker geloven in sprookjes…..

 19. Ik heb de heer Pourier niet gehoord bij dat programma van de heer Heyden.De heer Pourier geeft zijn tijd gehad en ook Mevrouw de Jongh Elhage, wij moeten nu naar een nieuwe generatie. Als mevr. Elhage niet begrijpt dat zij in het Parlament moet gaan zitten, dan moet zij zich maar koest houden.

 20. Het is een zielige vertoning dat SCHOTTE al 7 maanden niet een regeringsprogramma en een eigen goedgekeurde begroting heeft! Schoonmaak en de opruiming van SCHOTTE heeft de bevolking alleen maar veel geld gekost door dure vriendjes in te huren voor een audit en directeuren te ontslaan met dure afkoopregelingen. Een vriendje moet natuurlijk directeur worden of in de RvC, zodat ze alle overheidsbedrijven goed kunnen aansturen. Alle benoemingen heb je toch ook gelezen Dhr. Willems? Ze ruimen nu de PAR personeel op en zometeen komt de PAR aan de macht en ruimen ze de personeel van MFK/MAN/PS op. Zo gaat het al jaren hier op het eiland!

 21. Beste WaarGaatDitEilandNaarToe,

  U bent veels té profaan om te begrijpen wat U kennelijk prachtig op een rijtje weet te zetten. Het ontbrak U nog net dat tikkelje intelligentie-kracht voor de beeldvorming. Echt jammer! Sorry hoor!

  Beste Sander,
  Het ligt aan U, om aan te geven bij welke gelegenheid Schotte gegraaid had!
  Kan U dat niet, dan is het laster! Wat de screening betreft, heeft U geen kaas van gegeten. Een partij die dacht te winnen, had een screening-kader daarvoor geheel naar eigen belangen opgesteld en Schotte had op meesterlijke wijze gebruik van gemaakt! Daarom was ook alles waterdicht! Vindt U dat U beslagen ten ijs bent gekomen?
  Lijkt nergens op, Sander!!

 22. dus ik heb het goed begrepen: MP Schotte is geen graaier???
  waarom moest hij de screening toen tegen houden? als hij toch niets te verbergen had?
  laat eerst de screening nog maar eens doen, door een onafhankelijk persoon…

 23. Samenvattend: Omdat dhr Pourier een evenwichtig denkend mens is met scherpe klauwen en mevrouw El-Hage met haar elitair geprivilegieerde graai-cultuur haar tijd gehad heeft en Wiels goed gebruik maakt van de open democratie, heeft Gerrit Schotte goed begrepen hoe hij in deze tijd het nieuwe denken moet inzetten, want hij heeft zuiver goede intenties.
  Vroeger zei mijn vader altijd “Als mijn tante wielletjes had dan was zij een taxi”.
  U kunt mij niet volgen? Je slaat de spijker op zijn kop.